Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10123 Медициналық құқық в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Денсаулық сақтау жүйесінде кәсіби және қосымша құзыреттердің жоғары деңгейі бар, нормативтік актілермен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген және кәсіби қызметте туындайтын құқықтық проблемаларды шешуге қабілетті жаңа буынның жоғары мамандандырылған, бәсекеге қабілетті мамандарын даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M140 Қоғамдық денсаулық сақтау
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • ОН 1 зерттеу және оқыту контексінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде қазіргі қоғамның философиялық және дүниетанымдық проблемаларының негізгі үрдістерін, денсаулық сақтау саласындағы заңнаманы дамытуды талдайды
 • ОН 2 денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу бойынша білімді ғылыми, педагогикалық және практикалық қызметте пайдаланады, әлеуметтік-құқықтық өзгерістердің негізгі үрдістерін талдайды, проблемаларды неғұрлым кең пәнаралық контексте шешу үшін өз білімін кәсіби деңгейде қолданады
 • ОН 3 ұйымдастырушылық-құқықтық міндеттерді талдау және шешу үшін басқарудың талдамалық әдістерін және шет тілдерін білудің коммуникативтік дағдыларын қолданады
 • ОН 4 денсаулық сақтауды құқықтық реттеу, медициналық қызмет көрсетудегі ақаулықтар, биоэтика, сақтандыру мәселелерін негізінде туындайтын өзекті аспектілерді талдайды және шешімдерді, оның ішінде халықаралық практика бойынша шешу жолдарын айқындайды
 • ОН 5 денсаулықты нығайтуға және қоғамды дамытуға бағытталған ғылым мен практиканың заманауи жетістіктерін пайдалана отырып, әлеуметтік әділеттілік, адам құқықтарының үстемдігі, құқықтық жауапкершілік қағидаттарына сүйене отырып, құқық нормаларын бағалайды және заңнаманың іске асырылуын жүзеге
 • ОН 6 халықаралық стандарттар мен ұлттық заңнаманы қолдану саласындағы сыни, талдамалық дағдыларды пайдалана отырып, тәуелсіз ойлау негізінде пайымдауларды қалыптастырады және медициналық қызметтердің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі басқаруды жүзеге асырады, әлеуметтік, құқықтық, этикалық және ғылыми пікірлерді ескере отырып, көзқарастарды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады
 • ОН 7 медициналық қызмет көрсету, медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтарын қорғау саласындағы дауларды және заңды жауапкершілік негіздерін қоса алғанда тындайтын құқықтық проблемаларды талдайды және шешеді
 • ОН 8 денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізуге, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық туындауына ықпал ететін ережелерді анықтау мақсатында заң жобалар сарапамасына қатысады, , сақтандыру және зияткерлік қызмет нәтижелерін қорғау саласында білікті заң қорытындылары мен консультацияларды жүзеге асырады
 • ОН-9 денсаулық сақтау ұйымдарының құрылымдық бөлімшелерінің, міндетті медициналық сақтандыру қорының қызметіне ұйымдастырушылық-басқарушылық құқықтық талдауды жүзеге асыру процесінде білімді қолданады және жаңа қызметтерді, технологияларды, халық денсаулығын нығайту жөніндегі іс-шараларды енгізудің азаматтар мен медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерінің құқықтарын сақтауға әсерін модельдеу және болжау біліктілігін көрсетеді
Top