Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04111 Есеп және аудит в Алматы экономика және статистика академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Есеп және аудит» бағыты бойынша магистрлерді даярлаудың мақсаты - барлық заңды нысандар мен шаруашылық жүргізуші субъектілерде және халық шаруашылығының барлық салаларында бухгалтерлік есеп пен аудит саласында қызмет ететін жоғары деңгейлі және кәсіби қызметінде шебер мандарды жан-жақты даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M073 Аудит және салық салу
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым тарихы және философиясы курсы магистранттарда ғылыми ойлау мәденитін қалыптастырады,аналитикалық талдау мен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын дамытады.Курс ғылым мен феномені мәселесін арнаулы талдау пәні ретінде зерттеуге мүмкіндік береді. Ғылым тарихы мен териясы және ғылымды философиялық, әлеуметанулық тұрғыда талдау туралы түсінік береді.Ғылымның даму заңдылықтарында, ғылыми болжамдар мен теориялардың қалыптасуы, сондай ақ әлеуметтік танымның ерекшеліетері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі.
  Несиелер: 4

  Магистранттарға арналған «Кәсіби шет тілі» пәні бойынша ақпарат алу үшін әдебиетті оқу дағдыларын дамыту (баяндама, пікірталас), әдебиеттердің қорытындысын шығару, түсіндірме және аудару негіздерімен танысу, негізгі жазу дағдыларын дамыту, жарияланымдарды дайындау және хат алмасу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі міндеті болашақ мамандарға басқару әрекетінің психологиялық астарларын түсіндіру, адамдармен қарым-қатынас орнату, қызметкерлердің ынталары мен ұсыныстарын қолдау, оларды ұйымдастырып, жұмылдыра отырып коллективте жанға жайлы моральдік-психологиялық климатты қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттар арасында ғылыми -зерттеу жұмыстарын жүргізудің практикалық дағдыларын дамыту. Практикалық сабақтардың зерттеушілік сипаты зерттеудің пәні ретінде елдің, аймақтардың, жекелеген өндірістер мен кешендердің, кәсіпорындардың экономикасының нақты мәселелерін қолданумен қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздерінің эволюциясы
  Несиелер: 5

  қазіргі тенденциялар, даму императивтері және бухгалтерлік есеп негіздері механизмі туралы негізгі білімді қамтиды. «Есеп негіздерінің эволюциясы» оқу пәні экономикалық процестегі қаржылық қатынастар, бухгалтерлік есеп және оның компоненттері, экономикалық субъектінің қаржылық қызметін басқару технологиялары туралы білімнің тұтас жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы.
  Несиелер: 4

  «Жоғарғы мектеп педагогикасы» магистранттарды білім берудің педагогикалық негіздерімен таныстырып, тәрбие процесінің маңызын ашады және жоғарғы оқу орнындағы педагогикалық-психологиялық компетенттілікті қалыптастыруға ықпал етеді. Жоғарғы білім беру саласындағы мамандар даярлауда заманауи психологиялық-педагогикалық технологияларды игеруді үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу жүргізу әдістемесі.
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі - пәнге кіреді: философиялық аспектілер, ғылыми танымның әдіснамалық негіздері, ғылыми-зерттеу жұмыстарының құрылымы мен негізгі кезеңдерін зерттеу, теориялық зерттеу әдістерін, ғылыми зерттеулердегі үлгілеу мәселелерін, ғылыми зерттеудің бағытын таңдау, ғылыми еңбектің методологиясы, әдістемесі мен техникасы негіздерін, жазу технологиясын, оның мәтіндік және иллюстративті безендірілуін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері.
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері – қазіргі қаржылық есептің концепциялары мен негіз қалаушы принциптері саласында терең теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған курс; қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептіліктің барлық нысандарын дайындауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инвестициялық талдау.
  Несиелер: 5

  Инвестициялық талдау-инвестициялық жобалардың және нақты инвестициялау портфельдерінің тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы модельдері ��ен әдістері, мемлекеттік қолдау алу үшін инвестициялық жобалардың тиімділігіне бағалау жүргізуге мемлекеттік ведомстволар ұсынатын талаптар; жобаға қатысу тиімділігіне бағалау жүргізу; ақша ағынының элементтерін өсіру және дисконттау үшін формулалар, инвестициялық жобалар тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін есептеу қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салықтар және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  «Кәсіпкерліктегі салықтар» пәнін меңгерудің міндеттері: - салық түрлері мен кәсіпкерлік қызметке салық салу тенденцияларының таныстырылымы; - салықтық жоспарлау мен бақылау саласындағы дағдыларды алу; - салық салу туралы білімді бизнесте, болашақта практикалық немесе оқытушылық қызметте қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық есептілікті талдау және түсіндіру.
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілікті талдау және интерпретациялау – пән жылдық есеп пен қаржылық есептілікпен, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен есептілік туралы ережелермен жұмысты, мерзімді есеп беруді құру мен ұсынуды, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективалар тұрғысынан қаржылық жағдайды бағалауды, кәсіпорынның өтімділік пен төлем қабілеттілігін қарастырады, қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша есеп айырысуды жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп (ілгермелі).
  Несиелер: 5

  Қаржылық есеп (ілгермелі) - пән әр түрлі меншік нысанындағы ұйымдардың бухгалтерлік қаржылық есебін ұйымдастыру және методологиясы бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға және басқару шешімдерін қабылдау үшін есептік ақпаратты пайдалануға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық есептілікті талдау әдістемесі.
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілікті талдау әдістемесі – пән кәсіпорын қызметінің ең маңызды сипаттамаларын және жақтарын анықтауға ықп��л етеді, соның негізінде оның болашақ жағдайына болжам жасауға болады, одан кейін өндірістік және нарықтық белсенділіктің жоспарларын құруға, олардың орындалуын бақылау процедураларын әзірлеуге болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аутсорсинг және қаржылық консалтинг
  Несиелер: 5

  Қаржылық және тіпті басқарушылық қызметтерді аутсорсинг - бұл бір жыл бойы Қазақстанда танымалдылыққа ие болған бизнес жүргізудің әлемдік тенденциясы. Компаниялар сізге шығындарды азайтуға, бизнес -процестерді оңтайландыруға және барлық қаржылық құжаттардың дұрыстығына толық сенімді болуға көмектесетін қашықтан қызмет көрсетудің кең спектрін ұсынады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экологиялық есеп
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлемде экологиялық апат өте маңызды мәселеге айналуда, осыған байланысты экологиялық қауіпсіздік қоршаған ортаны жақсарту, барлық экономикалық субъектілер мен жеке тұлғалардың табиғи байлығын құрметтеу бойынша ғылыми негізделген ұсыныстарды қажет етеді. Ластану дәрежесін, өндірістік, тұрмыстық және басқа қалдықтардың қоршаған әлемге әсер ету деңгейлерін бағалау, сондай-ақ барлық субъектілердің экологиялық жағдайды жақсартуға кеткен шығындарын ескеру туралы білім өте маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Minor 1
  Несиелер: 5

  Бұл пәндер ТП секторында Минор (әрқайсысы 5 кредит) ретінде бекітілген, бұл оқытудың басқа бағытына қатысты басқа ББ түйіскен жерінде қосымша құзыреттер береді. Толық Минор курсын (10 кредит) алғаннан кейін бітіруші ЭПК-да берілген тізімінен таңдаған ББ бойынша қосымша дағдыларды алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық есеп
  Несиелер: 5

  Стратегиялық басқарушылық есептің негізгі функциясы - кәсіпорын қызметінің тиімділігін анықтау үшін неғұрлым объективті талдау жүргізу үшін жағдай жасау, сонымен қатар барлық мүдделі тараптардың тілектерін ескере отырып, стратегиялық басқару шешімдерін қабылдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аудит және бизнесті талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық талдаумен қатар тәуелсіз аудит өте танымал. Қаржылық талдау - бұл оның ажырамас бөлігі. Аудит қаржылық есептіліктің сенімділігін растайтын дәлелдемелер базасын жинауға бағытталған. Есеп беру реттеуші органдарға берген кезде ғана маңызды емес, сонымен қатар инвесторлар, жеткізушілер және қаржылық -экономикалық операциялардың басқа қатысушылары оны басшылыққа алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экологиялық аудит
  Несиелер: 5

  Экологиялық есеппен қалыптасқан ақпарат олардың барлық елдер үшін бірыңғай халықаралық комитет әзірлеген қолданыстағы және қолданыстағы халықаралық стандарттар стандарттарына сәйкестігін тексеру үшін тексерілуді қажет етеді. Дәл осы пән ғылыми-зерттеу негізінде тиісті құзыреттілікпен және сенімді пайымдаумен мәселелерді мақсатты зерттеу дағдылары мен білімдерін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Minor 2
  Несиелер: 5

  Бұл пәндер ТП секторында Минор (әрқайсысы 5 кредит) ретінде бекітілген, бұл оқытудың басқа бағытына қатысты басқа ББ түйіскен жерінде қосымша құзыреттер береді. Толық Минор курсын (10 кредит) алғаннан кейін бітіруші ЭПК-да берілген тізімінен таңдаған ББ бойынша қосымша дағдыларды алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON12

  әлеуметтiк және гуманитарлық пәндер саласында бiлiмге ие, кең ой-пiкiр мен ойлау мәдениетiн қалыптастырады, үштiлділік жағдайында қарым-қатынас жасайды және жұмыс iстейдi

 • Код ON11

  Бухгалтерлік есеп пен есептілік мәліметтерін аналитикалық өңдеуге, экономикалық шешімдер қабылдауға, объектілердің жұмысын бағалауға қабілетті

 • Код ON7

  Ғылыми даму тенденцияларын білу, заманауи ақпараттық ағындармен айналысу және әлемдік экономика мен ғылымдағы процестерге бейімделу

 • Код ON6

  Экономикалық объектілердің қызметіне талдау жасау, ғылыми жұмыстар жүргізу басқару ұйымының қажетті формаларын дұрыс таңдау

 • Код ON5

  Байланысты салалардағы білімнің интеграциясына негізделген бизнес-процестерді, инвестицияларды, қаржы ағындарын және қаржы тәуекелдерін басқаруға қабілетті

 • Код ON1

  Университет педагогикасы мен психологиясы саласында білім алу, оқыту әдістемесі, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдылары

 • Код ON3

  Экономикалық қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларын іс жүзінде қолдануға құқылы

 • Код ON9

  Кәсіпорынның шаруашылық қызметіне микроэкономикалық талдау жүргізуге және оның нәтижелерін кәсіпорынды басқаруға пайдалануға болады

 • Код ON10

  Бухгалтерлік есеп, талдау және аудиттің дамуындағы негізгі үрдістерді біледі, осы салада ғылыми зерттеулер жүргізе алады

 • Код ON4

  Ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге, жоғары оқу орындарында сабақ жүргізуге, ғылыми-зерттеу және басқарушылық қызметті жүргізуге қабілетті

 • Код ON2

  Ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды ақпараттық технологияларды қолдана білу

 • Код ON8

  Зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларына ие

Top