Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04104 Қаржы в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты біліктілігі жоғары кадрларды даярлауға бағытталған, құзыреттілік тәсілге, көптілділікке және оқытудың инновациялық технологияларын пайдалануға негізделген қаржы саласында білім беруді жүзеге асыру және аналитикалық, жобалық-экономикалық, ұйымдастырушылық-басқару, консалтингтік, ғылыми-зерттеу, педагогикалық қызметте кәсіби міндеттерді шеше алатын еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазіргі таңда қаржылық қатынастарды жетілдіру арқылы академиялық сауаттылық дағдысын, заманауи білім беру технологиясын қолданумен кəсіби-педагогикалық қызметті жəне ғылыми зерттеу жұмыстарын іске асырады
 • Ұтымды қаржылық шешімдерді жасақтайды жəне өздерінің қызметтік міндеттерін де олардың жүзеге асырылуын жауапкершілікке алады, сонымен қатар олардың себеп салдарын бағалайды
 • Командада жұмыс істей алады: коммуникативтік қасиеттерге ие болады; өз көзқарасын дұрыс қорғайды; өзара сыйластықтың жалпы мәдениетін көрсетеді, кәсіби қызмет саласында қойылған мақсаттар мен міндеттерді шешудің жаңа нұсқалары мен тәсілдерін ұсынады, ұжымдық шешім қабылдайды
 • Ұлттық заңнама мен халықаралық құқықтық нормалар шеңберінде ақша-кредит, салық жүйесінің орнықтылығын, жұмыс істеуінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында қаржы механизмінің құралдарын пайдаланады
 • Жеке жəне ұжымдық ғылыми зерттеу жүргізу дағдысында эксперименттеу, модельдеуді іске асыру, жоспарлау қызметі мен болжамдау, талдау қабілеттеріне ие болады және оларды қаржылық тәжірибеде пайдаланады
 • Кәсіби қызмет саласында қажетті ақпаратты іздеу және өңдеу процесін ұйымдастыруға, көптілді және көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыруға қатысады
 • Экономиканы реттеудің түрлі фискалдық құралдарын қолдана отырып, салық-бюджет, монетарлық саясатты әзірлеу және іске асыру қабілетін көрсетеді
 • Қаржы тəжірибесінде жоғары білікті мамандардың тәжірибесін пайдалана отырып, өздігінен білім алуға, өзін-өзі тануға және өзін-өзі жетілдіруге ұмтылады және кәсіби қызметте жоғары мотивацияға ие болады
 • Шаруашылық субъектілердің бəсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оларды стратегиялық жəне тактикалық басқарудың техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін жүзеге асыруда инвестициялық жобалар мен бизнес жоспарларды құрудың дағдыларын қолданады
 • Қаржылық құралдардың баламалы нұсқаларын сыни тұрғыдан бағалай біледі, олардың мүмкін болатын əлеуметтік-экономикалық салдарын және тəуекелдерін есепке ала отырып жетілдіру және жаңғырту бойынша ұсыныстарды негіздейді жəне жасақтайды
Top