Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Кеден ісі в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ББ мақсаты кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру принциптерін зерттеу, кеден заңнамасының ішкі құрылымына толық сәйкестікте кеден ісінің негізгі институттарын зерделеу, Қазақстан Республикасының кеден органдары жүйесінде жұмыс істеу үшін ең алдымен қажетті білімі мен құзыреттілігі бар кеден ісі саласында жоғары білікті мамандар даярлау болып табылады. Сондай-ақ қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу орталықтарының, мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі мекемелердің, сыртқы экономикалық қызмет мәселелерімен айналысатын, тауарлар мен көлік құралдарын өткізу мәселелерімен айналысатын ұйымдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын бизнесті ұйымдастыру. Ірі бизнесті ұйымдастыру. Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнесті жүргізу нысандары. Бизнес субъектілерін тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның банкроттығы және таратылуы. Бизнес инфрақұрылымын құрудың объективті қажеттілігі. Бизнестегі персоналды басқару және іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының элементтері. Бизнестегі менеджменттің негізгі принциптері. Бизнес жоспарлау негіздері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия элементтері.Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Кешенді сандар, олардың формалары, өту формулалары. Көптеген айнымалылардың функциялары, анықтау аймағы, қасиеттері, графиктері, шегі. Дифференциалдық теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясы, тарихи типтері және нысандары. Мемлекет және құқық теориясының пәні мен әдістері. Қоғам және мемлекет. Мемлекеттік билік және мемлекет механизмі, типологиясы, нысандары. Құқықтың түсінігі, мәні, әлеуметтік тағайындалуы. Қоғамда құқықтың өзге әлеуметтік нормалармен өзара әрекеттесуі. Құқық түсінушіліктің негізгі концепциялары. Құқық нормалары және нысандары (қайнар көздері).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасы Қылмыстық құқығы
  Несиелер: 4

  Қылмыстық құқық ұғымы, мазмұны, жүйесі. Қылмыстық заң. Қылмыс ұғымы, құрамы. Қылмыстық жауаптылық. Қылмыс жасау сатылары. Қылмысқа қатысу. Қылмыстың көптілігі. Әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлар. Жазаның ұғымы. Қылмыстық жауаптылықтан босату. Жазадан босату. Соттылықты жою және алып тастау. Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің ұғымы, жүйесі. Жеке адамға қарсы қылмыстар. Жасы кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызба геометрия және инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық құжаттар жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). Формат. Масштаб. Сызық түрлері. Сызба шрифті (қарпі). Аксонометриялық проекциялар. Өлшемдер қою. Проекциялық құрастыру. Түзудің проекциясы. Проекциялық сызу. Көрнекілік көрінісі бойынша үш проекциясын құрастыру. Нүкте және түзу және эпюрдегі екі түзу. Жазықтық. Кескіндер, қималар, тіліктер, шығару элементтері. Жазықтықтың проекциялары. Түзу және жазықтық

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кедендік әкімшілік жүргізу
  Несиелер: 3

  Кедендік әкімшілік жүргізу пәні. Кедендік әкімшілік жүргізу мемлекеттік реттеу нысаны. Басқару құрамы, басқару деңгейі және өзара қарым-қатынастары. Вертикалды, горизантальды басқару, қосымша басқару қарым-қатынасы. Басқарудың бағдарламалық - мақсаттық ұйымдастырушылық құрылымы. Басқару құрылымына қойылатын талаптар: қарапайымдылық, үнемділік, түсіністік, анықтамалық басқарушылық, алғырлық, өкілетті жоспарлау, құзырлық, үлестірушілік орталықтандырушылық. Кедендік әкімшілік жүргізу элементі-кедендік бақылаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, терминологияны оқу, студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы (Жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық құқық саласы ретінде. Азаматтық-құқықтық қатынастың мазмұны. Азаматтық-құқықтық қатынастардағы заңи міндеттердің түсінігі, мазмұны, түрлері. Субъективті азаматтық құқық және құқыққа өкілеттілігі. Азаматтардың құқық қабілеттілігі. Заңды тұлғаның түсінігі мен белгілері. Заңды тұлғаның теориялары. Азаматтық құқықтардың объектілерінің түсінігі мен түрлері. Мүлік категориясы азаматтық құқықтың объектісі ретінде. Мәмілелердің түсінігі. Мәміленің, шарттың, міндеттеменің арақатынасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс/қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Мамандықтың терминологиялық аймағын қарастыру. Қазіргі орыс тілінің функционалды стильдері. Кәсіби қызметтегі құттықтаулар мен ризашылықтар. Қызметкердің өмірбаяны. Мамандық, жұмыс тақырыптарына мәтіндер жазу. Ресми іскерлік сөйлеу стилі. Қызметкер түйіндеме жазуы. Байланыстың негізгі бөліктері. Ауызша қарым-қатынастың логикалық негізі. Өтініш жазу мүмкіндігі. Спикер және оның аудиториясы. Сөйлеуді дайындау және көпшілік алдында сөйлеу. Жарнама мәтіндерін жазу мүмкіндігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп қызметін жоспарлау
  Несиелер: 3

  Өндіріс көлемін құндылықтар бойынша жоспарлау. Ықтималдықты жоспарлау. Қызметкерлердің өнімділігін жоспарлау. Жоспарланған еңбекақыны есептеу. Өндіріс құнын есептеңіз. Бизнес-жоспардың құрылымын жасау. Кәсіпорынның бизнес-жоспарының ұйымдастырушылық және қаржылық бөлімдерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден ісін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  ҚР кеден органына басқару және ұйымдастыру. Кеден органдарында басқарудың құқықтық мәселелері. Кеден органдарының басқару құрылымы. Кеден органдары жүйесіндегі басқару үрдісі. Кедендік тарифтік реттеу және кедендік төлемдерді өндіріп алу. Кедендік шекарасы арқылы өткізілетің тауарлар мен көлік құралдарының кедендік рәсімдеу үшін және бақылау үшін ұйымдастыру қағидалар. Кедендік бақылаудың қағидалары және нысандары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг және әлемдік тауар нарықтары
  Несиелер: 5

  Халықаралық маркетингке кіріспе. Курстың пәні мен міндеттері әлемдік тауар нарықтары. Халықаралық маркетинг және әлемдік тауар нарықтары ортасын зерттеу. Әлемдік нарықтардағы маркетингтік зерттеулер.Халықаралық маркетингтегі тауар саясаты. Халықаралық маркетингтегі баға белгілеу. Халықаралық өткізу қызметінің негізгі формалары. Халықаралық маркетингте жылжыту саясаты. Халықаралық нарыққа шығу нысандары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері және оның объектілері, экономиканы реттеудегі ұйымдастырушылық негіздері және оның шетелдік тәжірибесі, жалпы сипаттамасы өтпелі экономика және оның заңдылықтары, экономикалық өсу, әлеуметтік-экономикалық болжау және жоспарлау бастапқы кезеңі мемлекет қызметінің, ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары және мемлекеттің рөлі, негізгі механизмдері жүзеге асыру мемлекеттің ақша-кредит саясатын мемлекеттік реттеу, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономикалық қатынастар
  Несиелер: 5

  ХЭҚ әлемдік экономиканың даму және өмір сүру формасы ретінде. Еркін экономикалық аймақтар-экономикалық және ұйымдық-құқықтық институт. Тауарлардың халықаралық саудасы және оның даму тенденциялары. Халықаралық қызметтер нарығы, Ақпарат және технологиялар алмасу. Электрондық сауда-ақпараттық технологияларды қолданудың жаңа саласы. Капиталдардың, еңбек ресурстарының Халықаралық көші-қоны. Халықаралық несие. Халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар. Халықаралық экономикалық интеграция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  "Кәсіпорын экономикасы" пәні шаруашылық жүргізуші субъект ретінде кәсіпорынның жұмыс істеу принциптері мен заңдылықтары, оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеудің практикалық дағдыларын меңгеру және оларды кәсіби қызметке дайындауға мүмкіндік беретін құзыреттіліктерді қалыптастыру мәселелерінен тұрады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Халықаралық құқық және халықаралық қатынастар. Халықаралық құқық пен халықаралық қатынастардың байланысы. Халықаралық келісімшарттар мен қатынастар. Ежелгі ғасыр халықаралық қатынастары негізінде халықаралық құқықтың пайда болу тарихы. Орта ғасырдағы халықаралық құқықтың дамуы. Қазіргі заманғы халықаралық құқықтың негізгі мазмұны: түсінігі, объектісі, функциялары. Халықаралық қатынастарды реттеудегі халықаралық құқықтың маңызы. Халықаралық қатынастар және халықаралық ұйымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасы кеден құқығы
  Несиелер: 5

  ҚР кедендік реттеу: интеграция жағдайындағы құқықтық негіздері. Кеден саясаты: мазмұны және мақсаттары. Кеден құқығының қалыптасуы және дамуы. Кеден құқығының жүйесі және қайнар көздері. Қазақстандық кеден құқығы және халықаралық кеден құқығы: құқықтық байланыс қырлары. Кедендік заңнамасын ЕАЭО Кеден одағының актілеріне сәйкестендіру. Кедендік құқықтық қатынастардың субъектілері. Заңдық жауапкершілік түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетелдердің сыртқы экономикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Кедендік қатынастардың халықаралық құқықтық реттелуі. Халықаралық кеден заңдары түсінігі, құрылымы. Халықаралық сауданы тарифтік және тарифтік емес реттеу. Халықаралық құқықтың субъектілері мен обьектілері. Дүниежүзілік сауда ұйымы. Дүниежүзілік сауда ұйымындағы шет елдердің құқықтық негізі. Халықаралық құқық мәмілелерінің жалпы сипаттамасы. Бүкіл Әлемдік Кеден Ұйымы. Біріккен Ұлттар Ұйымы. Шет мемлекеттердің контрабанданы кесудегі халықаралық нормалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кеден ісінің тарихы
  Несиелер: 5

  Сауда-саттықты дамыта отырып, тауарларды импорттауды және экспорттауды бақылау міндеті пайда болды. Осыған орай, тауарларды тасымалдау және елден әкелінетін және экспортталатын тауарларға кедендік баждар мен алымдарды төлеудің белгілі бір ережелері белгіленді. Өз кезегінде, тауарларды тасымалдауды бақылауды ұйымдастыру арнайы мемлекеттік мекемелер - кеден құруды талап етті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет елдердегі кеден заңдылығы
  Несиелер: 5

  Кедендік қатынастардың халықаралық құқықтық реттелуі. Халықаралық кеден заңдарының түсінігі, құрылымы және жүйесі. Халықаралық сауданы тарифтік және тарифтік емес реттеу. Халықаралық құқықтың субъектілері мен объектілері. Шетелдердің құқығын түсіндіру Дүниежүзілік сауда ұйымы. Дүниежүзілік сауда ұйымы жүйесіндегі шет елдердің құқықтық негізі. Халықаралық құқық мәселелерінің жалпы сипаттамасы. Бүкіл Әлемдік Кеден Ұйымы. Біріккен Ұлттар Ұйымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Бағалы қағаздардың азаматтық айналым объектісі ретінде мәні мен функциялары. Бағалы қағаздардың жіктелуі және түрлері. Мемлекеттік бағалы қағаздар. Бағалы қағаздар айналымы және бағалы қағаздар нарығындағы мәміле түрлері. Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар. Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік және мемлекеттік емес реттеу. Қор индекстері. Бағалы қағаздар нарығын реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кедендік бақылаудың техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Кедендік бақылаудың техникалық құралының түсінігі. Контрабанда заттары, оларды жасыру тәсілі. Кедендік бақылаудың техникалық құралының қолдану объектісі ретінде. Кеден органының құзіретіне жататын қылмыстар. Құқық бұзушылық құрамы. Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын жіктеу.Кедендік бақылаудың техникалық құралы қолдануы арқылы шешілетін міндеттер. Кедендік бақылаудың техникалық құралының ролі. Кедендік бақылаудың техникалық құралын қолданудың құқықтық негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Шаруашылық құқықтық қатынастар. Қазақстан Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі. Кәсіпкерлік қатынастардың субъектілері. Кәсіпкерлік құқықтық қатынастардағы заттық құқықтар мен міндеттемелік құқық. Әр түрлі кәсіпкерлік нысандарындағы кәсіпорындардың ұйымдастырлуы мен қызметін құқықтық реттеу. Өндірістік қызметті құқықтық реттеу. Стандарттау, сертификаттау жәнеметрологиялау саласындағы өндірістік қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік келісім шарттары шаруашылық қызметті жүзеге асыру нысаны ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 5

  Салық және салық салу жүйесінің теориялық аспектілерін оқу, атап айтқанда экономикалық мазмұнын, салық қызметі мен принциптерін, ҚР салық жүйесі мен салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының тарихи кезеңдерін, елдегі салық реформаларының негізгі концепцияларын ашу; нақты салық түрлерін тәжірибелік есептеу дағдыларын меңгеру, салықтық әсер етудің түрлі құралдарын оқып үйрену, салық заңнамасын егжей-тегжейлі оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Халықаралық экономиканың қалыптасуы мен құрылымы. Халықаралық сауданың классикалық теориясы. Өндіріс факторларының арақатынасының теориясы. Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік. Халықаралық сауданың балама теориялары. Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары. Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық кредит беру. Жұмыс күшінің халықаралық көші-қоны. Халықаралық Валюта-қаржы жүйесі. Валюталық бағам және оны реттеу. Халықаралық қаржы нарықтары. Төлем балансы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік менеджменттің ғылым ретіндегі эволюциясының кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы.Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы. Өндірістік процесс және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын бағалау әдістемесі. Шығарылатын өнімнің ақауы және оны бағалау және есепке алу тәсілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микроэкономика және макроэкономика
  Несиелер: 5

  Микроэкономика пәні, міндеттері, Мақсаты және әдісі. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері Ұлттық шоттар жүйесіне енгізу. Іскерлік циклдар және макроэкономикалық саясат. Тауарлар мен қызметтер нарығы және оның тепе-теңдігі. Макроэкономикаға қаржы нарықтарын енгізу. Экономикалық талдаудың пәні мен әдісі. IS-LM моделіндегі фискалдық және монетарлық саясат. Ашық экономиканы макроэкономикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық жүйесі және салық құқығы
  Несиелер: 5

  Салық және салық жүйесі. Салық жүйесіне кіретін басқа да алымдар мен төлемдер. Салық жүйесіне кіретін басқа да алымдар мен төлемдер. Салық құқығы және салықтық құқықтық қатынастар. Салықтық міндеттемелер мен салық салу саласындағы жауапкершілік. Қазақстан Республикасы салық салудағы басқаруды ұйымдастыру. Салық төлеушілердің құқықтарын қорғаудың құқықтық механізмі. Шет елдердің салық жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджменттің мәні мен принциптері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Менеджменттегі басқарушылық шешімдер. Басқарудың экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. Басқарудың ұйымдастырушылық-өкімдік әдістері; басқару функциялары. Менеджменттегі жоспарлау. Ұйым менеджмент функциясы ретінде. Менеджменттегі Мотивация. Көшбасшылық: басшылық стилі және менеджердің имиджі. Фирманың кадрлық саясаты. Менеджердің іскерлік этикеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден ісіндегі қаржылық бақылау
  Несиелер: 5

  Қаржылық бақылаудың тарихи аспектілері. Қаржылық бақылаудың теориялық негіздері. Қаржылық бақылау түрлері. Қаржылық бақылаудың жіктелуі. Бақылау субъектілерінің (органдарының) сипаттамасы. Қызмет бағыттары бойынша қаржылық бақылаудың сипаттамасы. Ревизия қаржылық бақылаудың негізгі әдісі ретінде. Тексеру процесі. Ұйымдар мен мекемелер қызметінің негізгі бағыттары бойынша тексеру жұмыстарын ұйымдастыру. Қаржылық бұзушылықтардың негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Әкімшілік құқықтың түсінігі және пәні. Әкімшілік құқықтың функциялары және қағидалары. Мемлекеттік басқарудың түсінігі. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түсінігі және ерекшеліктері. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың негізгі құралдары. Мемлекеттік қызметтің түсінігі, қағидаттары. Мемлекеттік қызметтің түрлері. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігі. Әкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі белгілері. Әкімшілік жауаптылық. Әкімшілік жазалардың түсінігі. Әкімшілік жазалардың түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Еңбек құқығының түсінігі, пәні, қағидалары, қайнар көздері. Еңбек құқығының әдісі, функциясы, жүйесі. Еңбек құқығы саласындағы құқықтық қатынастар. Әлеуметтік әріптестік. Халықты жұмыспен қамту, азаматтарды еңбекке орналастыруды құқықтық реттеу. Жеке еңбек шарты. Ұжымдық шарт. Жұмыс уақыты мен демалыс уақыты. Еңбекті қорғау. Еңбек тәртібі. Жеке еңбек шарты тараптарының материалдық жауаптылық. Халықаралық еңбек құқығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кедендік бақылау
  Несиелер: 5

  Кедендік бақылаудың түсінігі және принциптері. Кедендік бақылаудың функциялары. Кеденедік бақылаудың мәні, міндеттері. Кедендік бақылау нысандарын қолдану тәртібі. Кедендік бақылау нысандары: түрлері және қолдану ерекшелігі. Кедендік бақылау жүргізу негіздері: тәуекел, міндеті, әкімшілік жүргізу жүйесі. Кедендік саясатты қамтамасыз ету құралы ретінде кедендік бақылау. Кедендік бақылаудың аумағы. Ерекше категориядағы тұлғаларға кедендік жеңілдіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден ісінде тасымалдауды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Жол қозғалысы және автомобильдендірудің дамуы. Жол қозғалысының тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері. Жол қозғалысының сипаттамалары. Жол қозғалысының сипаттамаларын зерттеу әдістері. Жол көлік оқиғалары. Жол қозғалысының параметрлерін зерттеу. Жол қозғалысын ұйымдастыру тиімділігін бағалау әдістері. Жол аралықтары мен қиылыстарында қозғалысты ұйымдастыру сұлбаларын өңдеу. Жол қозғалысын жобалауды ұйымдастыру. Тасымалдауды ұйымдастыру тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтама жүргізу
  Несиелер: 5

  Криминалистика дәлелдеу субъектілерінің іздеуші-танымдық қызметін қамтамасыз ететін ғылым. Криминалистикалық міндеттерді шешуді қамтамасыз етудің ғылыми-техникалық құралары. Дәлелдеу субъектілерінің іздеуші-танымдық қызметін ақпатратпен қамтамасыз етудің технико-креминалистикалық құралдары. Криминалистикалық техниканы ақпарат құралдармен қамтамасыз етудің өзге құралдары. Криминалистикалық қызметті ақпараттық - анықтамалық қамтамасыз ету. Криминалистикалық есепке алулар. Дәлелдеуде іздеуші - танымдық қызметін тактико-криминалистикалық қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік пен бизнестің тұжырымдамасы мен мәні.Кәсіпкерлік: қоғам дамуындағы түрлері мен формалары және рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер.Кәсіпкерлік мәдениеті. Бизнес-жоспарлау. Франчайзинг өз ісін ұйымдастыру нысаны ретінде. Өндірістік кәсіпкерлік. Қазақстандағы коммерциялық кәсіпкерлік.Қазақстандағы қаржылық кәсіпкерлік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік логистикасы және көліктер
  Несиелер: 5

  Логистика жағдайындағы көлік. Логистика өндіріс үрдісі. Логистикадағы материалдық ағымдар. Көлік ағымдары мен көліктің тұрақты құрылғылары. Жылжымалы құрамдардың ағымы. Уақыт аралығында өзгертілетін көлік процесі. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі мен оның сипаты. Қозғалыс құрамының қауіпсіздігі. Теміржол көлігі моделін өңдеудің модульдің принципі. Көлік тарифтері мен оларды қолдану ережелері. Логистикалық үрдісті ақпаратпен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 4

  Халықаралық маркетинг түсінігі және мәні. Халықаралық маркетинг тұжырымдамасы.Әлемдік шаруашылықтың даму тенденциялары. Халықаралық маркетингтік орта ұғымы және элементтері. Халықаралық компанияны анықтау.Халықаралық қызметтің басталу себептері.Интернационалдандыру. Халықаралық маркетингтегі зерттеулердің ерекшеліктері мен бағыттары.Халықаралық маркетингтік зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету. Әлемдік тауар нарықтарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметтің түсінігі және пәні; Сыртқы экономикалық қызметті реттеу және басқару; Қазақстан Республикасындағы кедендік-тарифтік реттеу; Халықаралық кеден заңдарының түсінігі, құрылымы, жүйесі. Халықаралық сауданы тарифтік және тарифтік емес реттеу. Регионалдық интеграциялық құрылымдардың саудалық экономикалық қатынастарының ерекшеліктері. Халықаралық құқықтың субъектілері, обьектілері. Дүниежүзілік сауда ұйымы. Дүниежүзілік сауда ұйымы жүйесіндегі шетелдердің құқықтық негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауарларды кедендік реттеу түрлері және тәсілдері
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу. Мемлекеттің кедендік саясаты. Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы. Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасына сәйкес тауарларды жіктеу. Кедендік бақылаудың техникалық құралын белгілі бір білім жүйесі ретінде қолдану негізі Контрабанда заттары және оларды жасыру тәсілі. Кедендік бақылаудың техникалық құралының қолдану объектісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
  Несиелер: 4

  Заңды жауапкершіліктің түсінігі, түрлері. Заңды жауапкершіліктің теориялық негізі және түсінігіне сипаттама беру.Кеден заңдылығын бұзғаны үшін әкімшілік жауап-кершіліктің негізі және түсінігі. Әкімшілік жазалар. Әкімшілік – құқықтық мәжбүрлеу мемлекеттік мәжбүрлеудің түрі ретінде. Кеден заңдылығын бұзу түсінігі, нормативтік бекітілуі. Кеден ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік негіздері, оның ерекшеліктері мен белгілері. Кедендік бақылау. Тәуекелдерді басқару жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық құқық
  Несиелер: 5

  Экологиялық қүқыққа кіріспе. Экологиялық құқықтың тарихы, қайнар көздері. Табиғат объектілерінің, табиғи ресурстардың құқықтық қабілеттілігі. Табиғатты пайдалану құқығы. Табиғатты пайдалану, қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік реттеу. Экологиялық бақылаудың құқықтық негіздері. Экологиялық құқық бұзушылық. Жер қатынасын құқықтық реттеу. Су қатынасын құқықтық реттеу. Атмосфералық ауаны экологиялық-құқықтық қорғау. Жер қойнауының экологиялық-құқықтық режимі. Ормандардың экологиялық-құқықтық режимі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік сараптама
  Несиелер: 5

  Сараптама: ұғымы, мәні, маңызы. Кедендік сараптаманың ұғымы, объектілері және заттары. Тауар кедендік сараптаманың объектісі ретінде. Кедендік сараптаманың техникалық құралдары және әдістері. Кедендік сараптаманың түрлері. Сарапшының құқықтық мәртебесі. Кедендік сараптаманы тағайындау негіздері және оны өткізу барысында шешілетін сұрақтар шеңбері. Кедендік сараптама технологиясы. Кеден органдарының және кеден зертханаларының бірігіп іс-қимыл жасау тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдалану экономикасы
  Несиелер: 5

  Табиғатты пайдалану экономикасының пәні мен әдіснамасы. ҚР Аймақтық экономика және саясаты. Табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу және қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық механизмі. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық нормалау, мониторинг және бақылау. Табиғат қорғау қызметін және табиғатты тиімді пайдалануды басқару. Табиғи ресурстарды пайдалануды, табиғатты пайдаланудың тиімділігін экономикалық бағалау. Табиғат қорғау қызметін жетілдіру және ынталандырудың негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру экономикасы
  Несиелер: 3

  Кәсіпорындар және олардың типтері. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Кәсіпорындағы басқару. Негізгі өндірісті ұйымдастыру және оның тиімділігі. Өндірістік цикл. Өндіріс түрлері және олардың техникалық-экономикалық сипаттамасы. Көмекші өндірісті ұйымдастыру және оның тиімділігі. Еңбекті техникалық нормалауды ұйымдастыру. Өндірістің техникалық дайындығын ұйымдастыру. Өндірісті конструкторлық дайындау экономикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің кедендік саясаты. ҚР сыртқы экономикалық қызметі. Сыртқы экономикалық қызметтің түсінігі, пәні; Сыртқы экономикалық қызметті реттеу және басқару; Қазақстан Республикасындағы кедендік-тарифтік реттеу; Халықаралық кеден заңдарының түсінігі, құрылымы және жүйесі; Кеден органдарының кеден бақылауындағы құқық қорғау қызметі; Еуропалық одақтың кеден құқығы; ТМД елдерінің кедендік әкімшіліктері қызметінің ынтымақтастығы мен реттеудің халықаралық-құқықтық нысандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауарлардың шыққан елі және кедендік құны
  Несиелер: 5

  Импортталатын тауарлардың шыққан елін анықтау негізгі шараларды, тарифтік реттеуді, сандық шектеулерді, демпингке қарсы және өтемақы баждарын, сондай-ақ оларды шығарғанын растайтын тауарларды таңбалауға қойылатын талаптарды қолдану үшін қажет. Тауарлардың шыққан елін анықтау ережелері экономикалық интеграциялық үдерістерді дамытуға және көптеген бажсыз сауда аймақтарын құруға байланысты нақты практикалық маңызға ие болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден ісіндегі тауартану
  Несиелер: 5

  Тауар ғылымының мазмұны ретінде ғылым. Тауарларға қойылатын талаптар. Тауарлардың қасиеттері. Тауарлардың тауарларды жіктелуі. Тауардың ғылымдағы рөлі. Тауарларды сипаттау және кодтау жүйесі. Тауарлардың халықаралық классификациясы. Үйлесімді өнім сипаттамасы және кодтау жүйесі. ЕО-ның бірлескен тарифтік және статистикалық номенклатурасы. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы. Сапа туралы негізгі түсініктер. Сапа көрсеткіштерін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік бәсекелестікті құқықтық шешу тәсілдері
  Несиелер: 4

  Кеден оргадарының әрекетіне қол сұғатын әкімшілік бұзушылықтың заңды құрамына зерттеу. Кеден ісі аясындағы құқықбұзушылықтарды сыныптау негіздері. Декларанттың кедендік рәсімдеу тәртібін бұзу. Тауарлар мен көлік құралдарын беру орнында табыс етпеу. Құқықты тәртіпті қорғауды қамтамасыз ету функциясы. Құқықбұзушылықпен, қылмыстықпен крес. Кеден органдарының құқыққорғау қызметінің даулы табиғаты. Істердің жағдайларын уақытында, толық, жан-жақты анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 3

  Азаматтық іс жүргізу құқының түсінігі, пәні, принципі. Азаматық іс жүргізудегі тараптар және олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері. Сотта өкілдік ету. Іс жүргізу мерзімдері. Дәлелдеу және дәлелдемелер. Талап. Қылмыстық іс жүргізудің түсінігі және міндеттері. Қылмыстық іс жүргізудің кезеңдері, функциялары олардың түрлері. Алқа билердің қатысуымен істер бойынша іс жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік рәсімдердің түрлері және тәсілдері
  Несиелер: 5

  Кедендік рәсім: түсінігі, мәні, мәні. Кедендік бақылаудың түсінігі, объектілері мен объектілері. Кедендік тексеру объектісі ретінде тауарлар. Кедендік тексерудің техникалық құралдары мен әдістері. Кедендік тексерудің түрлері. Сарапшының құқықтық мәртебесі. Кедендік сараптаманы тағайындаудың негізі және оны өткізу кезінде шешілетін мәселелер жиынтығы. Кедендік сараптама технологиясы. Кеден органдары мен кеден зертханаларының бірлескен іс-қимыл тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарифтік және тарифтік емес реттеу
  Несиелер: 5

  Тарифтік реттеудің қажеттілігі, мақсаты, реттеу обьектілері. Экономиканы тарифтік реттеу әдістері, құралдары. Мемлекеттік сектор және сыртқы экономикалық реттеу. Мемлекеттік экономикалық бағдарламалау және мемлекеттік қарыз. Болжамдау мен жоспарлау экономиканы тарифтік реттеудегі басты құралдар. Стратегиялық жоспарлаудың қажеттілігі мен мазмұны. Индекативтік жоспарлау жүйесі, оның мәні. Экономиканы реттеу қоғам өмірінің қажеттілігі. Экономиканың тарифтік реттелінуі обьектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық сауда құқығы
  Несиелер: 4

  Халықаралық сауда тарихы құқық саласы ретінде. ХХ ғасырдың ортасындағы халықаралық сауда құқығы. Халықаралық сауда құқығының пәні, түсінігі. Еркін сауда аймақтарының құқықтық мәртебесі. Халықаралық масштабта кеден заңнамасы Орталық Еуропа еркін сауда ассоциациясы. Сауда сұрақтары бойынша жан-жақты келісімшарттар. Халықаралық сауда құқығының қайнар көзі. Регионалдық интеграциялық құрылымдардың саудалық экономикалық қатынастарының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті; қазіргі әлемдегі ұтқырлыққа, сыни ойлауға және дене бітімін өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілігі, Қазақстанның тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық позицияны көрсету қабілеті (N 1)

 • Код ON2

  әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларында жағдайлар бере білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; тұлғалық және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларына сүйену (N 2)

 • Код ON3

  жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) ұғымдарды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді білдіру және түсіну, жаратылыстану-ғылыми және жалпытехникалық пәндер бойынша нақты міндеттерді шешу, оны күнделікті жағдайларда практикада қолдану тәсілдері, ЖОО-ның жұмысы, бос уақыты мен коммуникациясы үшін заманауи ақпараттық технологияларды сенімді және сыни пайдалану қабілеті (N 3)

 • Код ON4

  тауарлардың шығарылған елін айқындау және оны айқындаудың дұрыстығын, сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатураларын бақылау, тауарларға белгіленген тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, өз құзыреті шегінде тауарлар мен көлік құралдарының валюталық бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ тауарлардың кедендік құнын, тауарлар мен көліктердің болуы мен қозғалысын есепке алу тәртібін анықтау мүмкіндігі (N 4)

 • Код ON5

  мемлекеттік-құқықтық құбылыстар, ҚР нормативтік-құқықтық базасының нормалары мен ережелері (заңдар, тұжырымдамалар, халықаралық келісімдер, стандарттар, нұсқаулықтар, ережелер және т.б.), кеден ісі бойынша халықаралық құқықтық актілер, жарлықтар, бұйрықтар, әдістемелік және нормативтік материалдар туралы білімді қолдану мүмкіндігі (N 5)

 • Код ON6

  Қазақстан Республикасының конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, еңбек, салық, кеден, экологиялық, кәсіпкерлік т.б. материалдық және іс жүргізу заңнамасының нормаларын қолдана білу, кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтауда іс жүргізу құжаттарын жасау және қажетті іс жүргізу әрекеттерін техникалық бақылау және криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолдана отырып орындау қабілеті (N 6)

 • Код ON7

  жаңа ұйымдарды құру мен дамытудың бизнес-жоспарларын құру, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау, корпоративтік стратегияларды әзірлеу, шараларды жоспарлау және жүзеге асыру, ұйымдар мен мемлекеттік органдарының жұмысына макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау, бағалы қағаздар нарығын, нарықтық және нақты тәуекелдерді анықтау және талдау, халықаралық экономиканы ескере отырып, тұтынушылардың мінез-құлқын экономикалық тұрғыдан талдаумүмкіндігі(N 7)

 • Код ON8

  өндірістік, экономикалық, маркетингтік, қаржылық қызметке экономикалық талдау жасау дағдыларын қолдану, ғылыми негізделген әдістер жасау және өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың қажетті формаларын таңдау, сондай-ақ кеден органдарына экономикалық, қоғамдық және басқа да ұлттық қауіпсіздіктің түрлерін қамтамасыз ету бойынша іс-әрекеттерді талдау қабілеті (N 8)

 • Код ON9

  кеден органдарының қызметін басқару (кеден органдарында қызметті талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және уәждеу), демпингке қарсы, арнайы және өтемақы баждарын анықтау, банктердің, басқа несие ұйымдарының және сақтандыру ұйымдарының тізімін жүргізу, кеден органдары қабылдаған банктік кепілдіктер мен сақтандыру шарттарын сақтау, кедендік төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету сапасын анықтау қабілеті (N 9)

 • Код ON10

  кеден органдары қызметінің нәтижелерін іс жүзінде талдау, кеден ісінде тауарларды тасымалдауды ұйымдастыру, тауарлардың кедендік сараптамасын жүргізу, сондай-ақ пайыздарды есептеу мен жинау кезінде; қарызды өндіріп алу; кедендік және салық төлемдер, т.б. ақшаны қайтаруды жүзеге асыру, кеден төлемдерінің есебін жүргізу, кеден органдарының шоттарында аванстық төлемдер мен ақшалай қамтамасыз етуді есепке алу қабілеті(N 10)

Top