Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04115 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Ұйымдағы адам ресурстарын басқару стратегиясын әзірлейді, мемлекеттік және жергілікті басқару үшін ұйымдық құрылымды жобалайды; корпоративті стратегияны, ұйымдық даму бағдарламаларын әзірлейді, олардың орындалуын қамтамасыз етеді;
  • Мемлекеттік әкімшілік саясаттың негізгі бағыттарын іске асырады және әлеуметтік саясаттың міндеттерін шешеді, қоғамда, басқару құрылымдары мен мекемелерде туындаған жанжалдардың алдын-алады және себептерін анықтайды
  • Жаңа идеяларды, ғылыми білімді және өндірісті, қоғамды басқарудың әртүрлі жолдарын ұйымдастыру әдістерін анықтайды;
  • Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы заманауи теорияларды, тұжырымдамалар мен модельдерді талдай отырып, ғылыми зерттеулердің мақсаттарын қоюда және күрделі мәселелерді шешуде өздерінің білімдерін пайдалана отырып ғылыми зерттеулердің нәтижелерін рәсімдейді
  • Қоғам мен мемлекет мүдделеріне сәйкес стратегиялық менеджменттің міндеттерін жасайды, оның ішінде әлеуметтік маңызды мақсаттар қою, оларға қол жеткізу үшін жағдай жасау, мүмкін болатын нәтижелерге қол жеткізу үшін жұмыстарды ұйымдастырады;
  • Экономикалық қауіпсіздік қатерлерінің критерийлері мен индикаторларын талдау және бағалау негізінде елдің және өңірлердің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басқарушылық шешімдердің балама нұсқаларын әзірлейді, елдің сыртқы нарықтағы бәсеке қабілеттілігі мен мемлекеттің дер кезінде қабылдайтын шешімдердерінің жылдамдығын арттыру мақсатында уақыт менеджментін қолдана біледі, мемлекеттік қызмет көрсетудегі әртүрлі бизнес-платформаларда жұмыс жасай алады.
  • Стратегиялық мақсаттар мен стратегиялық жоспарлау жүйесіндегі міндеттерге қол жеткізу және іске асырудың тиімділігін бағалайды, нәтижелерге бағдарланған қорытынды жасайды, шешімдер негізінде есептер дайындайды
  • Мемлекеттік органдардағы процедураларды, иерархияны, бағыныштылықты және өзара әрекетті анықтайтын нормативтік құжаттарды және қызметтің тиімділігін арттыруға бағытталған инновациялық тәсілдер мен шешімдерді енгізу бойынша ұсыныстарды әзірлейді
  • Президенттің, Үкіметтің және жоғары тұрған мемлекеттік органдардың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады, осы шешімдердің орындалуын есепке алады және тексереді, олардың орындалу барысын бақылауды қамтамасыз етеді, әр түрлі мүдделерді келістіру жолдарын іздестіреді
Top