Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02200 Исламтану в Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 4

 • Ғылыми зерттеу мәселелері
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақида саласы бойынша тақырыптық зерттеу
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби).
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ориентализм
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі логика
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құранның жалпы мақсатын түсіну
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пайғамбар сүннетін жалпы мақсатын түсіну
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Иләһи діндер
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ислам шариғатындағы медициналық мәселелер
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шариғат мақсаттары
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Діни мәтіндерде және тізбектегі мәтіндік зерттеу
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақида ілімінде мәтіндік зерттеу
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі идеологиялық мазхабтар
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 1

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 14

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Исламтанудың заманауи мәдениет пен өркениеттегі орнын, қазіргі кезеңдегі исламтанулық мәселелердің ерекшеліктері мен табиғатын айқындай алу

 • Код ON2

  Исламтану салсында әлемдік және қазақстандық негізгі заманауи концепцияларына қатысты кәсіби білімді көрсете білу, мәзһабтар мен бағыттар, олардың арасындағы айырмашылықтар, фиқһ әрі ақида саласындағы пікірталастардың негізгі мазмұндары жайлы хабардар болу

 • Код ON3

  Ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу барысында кездеетін және терең кәсіби білімді талап ететін мәселелерді жүйеге келтіру және шешу

 • Код ON4

  Ғылым-педогогикалы зерттеу жүргізудің қажетті әдістерін таңдай білу, бар әдістерді жетілдіріп, зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттеріне сай әдістерді интеграциялай білу

 • Код ON5

  Жасалған жұмыс қорытындысын есеп, реферат, мақала ретінде тапсыру

 • Код ON6

  Исламтану пәндері бойынша оқыту барысында кәсіби білімді пайдалана білу

 • Код ON7

  БАҚ, түрлі деңгейдегі мемлекеттік ұйымдарда, қоғамдық ұйымдарда діни материалдарды ұсыну, кеңес беру

 • Код ON8

  Исламтану саласындағы ғылыми жобалардың жасақталуына, жүзеге асырылуына қатысу

Top