Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04119 Іскерлік әкімшілік жүргізу в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Жобалаудың заманауи әдіснамасын, жобалық менеджменттің негізгі міндеттерін шешу үшін бағдарламалық құралдарды қолдану, жобаларды басқарудың қолданыстағы жүйелерінің тәуекелдері мен тиімділігін бағалау дағдыларын меңгерген
  • Банкроттықты болжау, дағдарысқа қарсы басқару және компанияны қаржылық сауықтыру бойынша жиналған ақпаратты түсіндіреді; дағдарысқа қарсы стратегиялар мен тактикаларды, кәсіпорындарды санациялау бағдарламаларын әзірлеуде, дағдарысқа қарсы шаралардың тиімділігін бағалауда дағдарысқа қарсы басқару құралдары мен әдістерін қолдану дағдысы бар
  • Экономика, бизнес және басқарудың түрлі салаларында зерттеулер жүргізу, бизнесті талдау әдістерін, бизнесті зерттеу құралдарын қолдану дағдылары бар
  • Ұйымның сыртқы және ішкі ортасына стратегиялық талдау жүргізуге қабілетті; басқарушылық талдау, мониторинг, кәсіпорын қызметін бағалау және компания қызметінің дамуын болжау дағдыларын меңгерген
  • Жүйелі және сыни ойлау негізінде өзекті ақпаратты талдау, басқару және бизнес саласындағы дербес эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін түсіндіру; зерттеу нәтижелерін және көпшілік алдында сөйлеу өнерін тарату қабілетін көрсетеді
  • Бизнес-процестерді талдау және жобалау, оларды модельдеу және оңтайландыру, бизнес-процестерді басқару әдістерін, соның ішінде бақылауды қолдану дағдыларын меңгерген; бизнес-процестердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін іс-шараларды әзірлеуге қабілетті
  • Компанияның операциялық қызметін басқару саласында талдау және синтез әдістерін; басқарушылық шешімдерді қабылдау және оңтайландыру модельдері мен әдістерін қолдану дағдыларын меңгерген; операциялық стратегияның фирманың басқа функционалдық стратегияларымен өзара байланысын пайдаланады
Top