Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02205 Исламтану в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бәсекеге қабілетті,толерантты және білікті, ғылыми дінтанулық мәдениет және қоғамдық сананың жоғары деңгейіне, исламтану саласындағы іргелі білімге ие, өндірістік мәселелерді заманауи технологиялармен жоғары кәсіби деңгейде шешуге қабілетті, бейбітшілік, ізгілік және әділеттілік идеяларға негізделген белсенді азаматтық позицияға ие мамандарды даярлау. Білім беру бағдарламасы заманауи элитарлық жоғары білімге ие және бәсекеге қабілетті исламтанушы магистранттарды даярлауға, олардың рухани-адамгершілік құндылықтарын, жалпы адамзаттық мәдениет жетістіктерін қалыптастыруға, поликонфессионалды қазақстандық мәдениетті нығайтуға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M052 Исламтану
 • Дайындық бағыты 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Исламдағы заманауи өзекті мәселелер
  Несиелер: 6

  Пән классикалық діни мәтіндерге сәйкес Исламның өзекті мәселелерін зерттеуге, пайда болған құбылыстарға баға бере білуге, діни мәселелерді шешудегі ғылым мен техника жетістіктерінің рөлін нақтылауға, әлемдік ғылыми фиқһ орталықтарының қызметімен таныстыруға, діни басқармаларда пәтуа бөлімдерінің функцияларын игеруге, қазіргі үрдістегі мәселелерді талқылау тәртібін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – дамыту менеджмент психологиясының іргелі концепцияларын жүйелі түрде білу, кәсіби даму процесінде менеджмент саласының маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық қолдану үшін алғышарттар жасау.Басқару психологиясының негізгі принциптері, басқару әрекетіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи идеялар, топтық құбылыстарды басқару психологиясы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі кездегі фиқһ зерттеулері
  Несиелер: 6

  Бұл пән адамның өзіне тиесілі құқықтарды және өзінен талап етілетін міндеттердің мәселелерін заманауи тұрғыдан зерттеуге түсінік қалыптастырады. Мысалға: бұрын соңды болмаған жасанды ұрықтандыру, трансплантация, жынысты ауыстыру, т.б. мәселелері сияқты. Сондай-ақ, қоғамдық өмірдегі азаматтық және мал-мүліктік қатынастарды реттейтін үкімдерді оның ішінде сауда, қарыз алу, қарыз беру, жалға беру, кепілге беру секілді қатынастарды қазіргі кездегі заманауи фиқһтық тұрғыдан зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Исламтанудағы әдіснамалық мәселелер
  Несиелер: 6

  Курс сараптама жүргізу және оның қорытындыларын рәсімдеу машықтарын қалыптастырады, соттық істер материалдарымен таныстырып және талдау, исламтанулық сараптама жүргізу әдістерін талдайды. Ислам туралы ғылымның әдіснамалық негіздері, исламды интерпретациялаудағы теориялық әдістер негіздері мен айырмашылықтары, ислами ақпараттық материалдар сараптамасы, өкілетті құжаттар ерекшеліктері, ислами білім беру бағдарламаларын сараптау, БАҚ-дағы діни тақырып сараптамасы мәселелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пән шетел тілінде білім берудің халықаралық стандарттарына сәйкес өзінің кәсіби қызметінде шетел тілінде қарым-қатынас жасау үшін тілдік, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, мәдениетаралық, ғылыми коммуникация контексінде кәсіби қарым-қатынас орнатуға, жаңа ақпараттық ресурстарды, технологияларды игеру негізінде ғылыми байланыстарды кеңейтуге және зерттеу қызметін дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Мақсаты: болашақ маманның ғылыми-зерттеу мәдениетін, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру.Курс ғылымды дамыту және ҚР индустриялық-инновациялық даму бағдарламаларын іске асыру жағдайында ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін, ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесінің негіздерін, педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ғылыми аппарат пен зерттеуді жоспарлауды зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шариғаттағы жалпы қағидалар
  Несиелер: 9

  Жүйелілік шариғаттағы үкімдерді түсіну қабілетін қалыптастырады. Оның мазмұны: шариғаттың жалпы негіздері, олардың теориялық және практикалық аспектілері, түрлері, әдістері, негіздері, қолдану шарттары, себептері, тарихи кезеңдері, алғы шарттары, жалпы шариғат негіздерінің дамуы мен болашағы. Бұл тақырып бірнеше шариғат қағидаларына тоқталып, олардың әрқайсысын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Исламтанулық зерттеу әдіс-тәсілдері
  Несиелер: 9

  Бұл пәнде, Құран, сүннет аяттары мен хадистерін түсіндірудің ғылыми тәсілдерін зерттеуге бағытталған. Оны зерттеу барысында келесі аспектілер қарастырылады: ауыспалы мағынасына қатысты сөйлемдердің берілу жолдары мен шарттары, ұғымдары (дұрыс пайымдау) және басқа тәсілдері, мазһабтар мен ағымдардың ережелері, Мұхаммед пайғамбардың хадистері ақиқаттың қайнар көзі ретінде және оларға жеткізілу жолдары (сахих, хасан, дағиф).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп психологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты - ғылыми дайындықты қамтамасыз ету негізінде жоғары білікті мамандар психологияның негізгі ұғымдарын зерттеу басқару, құру үшін алғышарттар теориялық түсіну және тәжірибеде қолдану үрдісіндегі басқару саласының аспектілерін кәсіби қалыптастыру. Курс қазіргі менеджменттің негізгі бағыттарынан білім береді. Бизнеске технология мен басқаруда психологиялық талаптарды ашады. Басқару тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Хадис методологиясы
  Несиелер: 6

  Пән хадистің әдістемесін түсіну қабілетін дамытуға бағытталған. Бұл пәннің мазмұнында: хадис құрастырудың жалпы негіздері, оның құрылымы, теориялық және практикалық аспектілері, хадис түрлері, сенімді және сенімсіз хадистерді анықтау әдістері, иснад мәселесі және хадистанудың басқа да әдістемелік аспектілері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ғылым философиясы туралы түсініктерді, олардың рационалды-теориялық түсінудегі мәселелерін қамтитын ерекше типтегі білімдер жүйесі ретінде қалыптастыруға бағытталған. Ғылымның идеялық негізі, пайда болуы, қалыптасуы мәселелері қарастырылады. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Усул ад-дин классикалық мәтіндері
  Несиелер: 9

  Пән - исламның классикалық мәтіндерін, соның ішінде сүнниттік ислам үшін маңызды болып табылатын имам Әбу Мансур әл-Матуридидің «Китабут таухид» еңбегін терең зерттеуге бағытталған. Оларды зерттеу барысында Матуриди сенімінің үш қырын, атап айтқанда: (Илаһият, Нубууат, Самият) саласындағы білім кеңейіп, тереңдей түседі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Исламдағы муғамалат мәселелері
  Несиелер: 9

  Пән исламдағы муғамалат мәселелеріне кешенді талдау жүргізу қабілетін қалыптастырады. Оның мазмұны сауда, кепілгерлік, жалға беру, сыйға тарту, өкілдік ету, қарыз және серіктестік сияқты келісімдердің әртүрлі түрлерін зерттеуді қамтиды; шарттардың түрлері мен талаптары; келісімдерді іске асыру, жалғастыру және аяқтау туралы қорытындылар. Ислам шариғатымен рұқсат етілген және тыйым салынған келісімдердің түрлері де қаралатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шариғаттағы неке-отбасы қатынастары
  Несиелер: 9

  Бұл пән ислам шариғатындағы ерлер мен әйелдердің отбасылық құқықтарын зерттейді. Пәнді меңгеру нәтижесінде келесі мәселелер бойынша білім алынады: Екі жақтың келісу құқығы (Құда түсу), некенің шарттары мен заңдары, сенім білдірілген тұлғаға қойылатын міндеттер мен талаптар, некені бұзудың түрлері, баланың құқықтары және әйелге қатысты мәселелер (хайз, нифас және идда).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ислам экономикасының құқықтық аспектілері
  Несиелер: 9

  Бұл пән ислам құқығы бойынша адамдар арасындағы сауда-саттық және басқа да ақша қатынастарымен байланысты болған мәселелерде толық білім алуға мүмкіндік береді. Келесі мәселелер қарастырылады: Сауда және саудадағы келісім-шарттардың түрлері, оларды пайдалану шарттары, қарыз алу және қарыз беру мәселелері, экономикалық келісім-шарттар бойынша өкіл тағайындау, әріптестік қатынастарды орнату, мудараба және исламдық экономикалық құқықтарға байланысты басқа да тақырыптар қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шариғат мақсаттары
  Несиелер: 9

  Курс шариғаттың мақсатын, оның түрлерін зерделеуге, олардың адам өмірін, қадір-қасиетін, ар-намысын, меншігін және басқа да құқықтарын қорғауға бағытталған усул әл-фикһ ережелерімен, шариғат қаулыларымен өзара байланысын ашуға бағытталған. Қоғам мен адамның қазіргі мәселелерін шешуде шариғат мақсатын дұрыс қолдану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON2

  2. Әлемдік және қазақстандық исламтанудың негізгі заманауи концепциялары бойынша кәсіби дағдыларды қолдану, олардың негізгі өкілдерін, мектептері мен ағымдарын білу, олардың арасындағы концептуалды айырмашылықтарды, сонымен қатар қазіргі исламдық пікірталастардың мазмұнын бағдарлау;

 • Код ON6

  6. Қоғамның әлеуметтік, экономикалық және рухани-мәдени даму тенденцияларының ғылыми талдауы негізінде исламтанулық, дінтанулық, философиялық, әлеуметтік-саяси және ғылыми әдебиетті талдау;

 • Код ON8

  8. Атқарылған жұмыстардың нәтижелерін қазіргі заманғы редакциялау құралдарын пайдалана отырып, қолданыстағы талаптарға сәйкес құрастырылған баяндамалар, рефераттар, мақалалар түрінде ұсыну;

 • Код ON10

  10. Батыс пен Шығыстың исламдық және діни-философиялық ой-пікірлерінің өзіндік ерекшеліктерін, атап айтқанда, ислам және діни философияны салыстырмалы аспектіде түсіндіру, исламның қасиетті мәтіндерін талдау;

 • Код ON1

  1.Қазіргі исламтану мәселелерінің сипаты мен ерекшеліктерін анықтау және қазіргі қоғамдағы діни және исламдық құбылыстардың маңызын талдау, сонымен қатар қазіргі интеграциялық үдерістердегі исламтанудың рөлін анықтау;

 • Код ON9

  9. Исламтануды оқыту әдістемесі, қазақстандық және шетелдік исламтану тарихы бойынша кәсіби білімдерін пайдалану;

 • Код ON7

  7. Түрлі ұлттық дәстүрлердегі ислам тәжірибесінің құбылысын академиялық исламтану тұрғысынан бағалау;

 • Код ON12

  12. Тиісті бағытта құзыретті, кәсіби білім мен дағдыны талап ететін исламтану саласындағы ғылыми жобаларды әзірлеуге қатысу.

 • Код ON3

  3. Терең кәсіби білімді қажет ететін ғылыми-зерттеу іс-әрекеті барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдау және шешу;

 • Код ON4

  4. Ежелгі, ұлттық және әлемдік діндерде қалыптасқан тұлғаның әртүрлі концепцияларындағы ортақ және ерекше белгілерді анықтау, сонымен қатар қазіргі ислам ілімдерінің негізгі парадигмаларын бағдарлау;

 • Код ON5

  5. Белгілі бір зерттеудің мақсаттарына сүйене отырып, қажетті зерттеу әдістерін таңдап, бұрыннан бар әдістерді түрлендіру және жаңа әдістерді әзірлеу.

 • Код ON11

  11.Бұқаралық ақпарат құралдарына, әртүрлі бейіндегі мемлекеттік ұйымдарға, қоғамдық ұйымдарға, коммерциялық және коммерциялық емес құрылымдарға ислам туралы кеңестер беру, өңдеу және материалдарды ұсыну;

Top