Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Әлеуметтік және экономикалық жүйелерді зерттеу әдіснамаларын қолдана отырып, оларды шешу стратегиясын жасау үшін мемлекеттік саясат мәселелерін тұжырымдау
  • Ғылыми қоғамдастықпен тиімді өзара байланысты қолдау, өзінің ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін қорғау және ілгерілету
  • Эмпирикалық деректерді жинау және талдау және жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін жүйелеу бойынша қызметті ұйымдастыру мақсатында қазіргі заманғы зерттеу әдістерін пайдалана отырып, мемлекеттік және жергілікті басқару саласында ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүргізу бағдарламаларын әзірлеу
  • Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін стратегиялық деңгейде тиімді басқару шешімдерін әзірлеу, оларды сыни бағалау және мемлекеттік және жергілікті басқаруды жетілдіру жөнінде ұсыныстар қалыптастыру үшін пайдалану
  • Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында қолданылатын мемлекеттік экономикалық, фискалдық, ақша-несие саясатының, мемлекеттік қызметшілердің этикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарының зерттеу бағыттарын талдайды және жүйелейді.
  • Бюджеттік-салықтық және монетарлық бағдарламалардың өзара байланысын және олардың халықтың табысын бөлуге әсерін бағалау
  • Қоғамдық пікірді қалыптастыру технологиялары мен кәсіби этика қағидаттарын қолдана отырып, мемлекеттік және жергілікті қызметтің имиджін алға жылжыту
  • Көшбасшылық қасиеттерді көрсету және одан әрі кәсіби өсу үшін де , қоғамға қызмет ету үшін де жеке оқытуды қолдану.
Top