Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02122 Баспа ісі в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Баспа ісіндегі фотоиллюстрация
  Несиелер: 5

  Студент фото ісі теориясы, негіздері, тарихы жөнінде білім алуы керек. Фототүсірілім жасаудың заманауи процестері туралы түсінігі қалыптасуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Журналистика және коммуникация
  Несиелер: 5

  Журналистиканың негізгі функциялары мен принциптері, БАҚ типологиясы, журналистік кәсіптің ерекшеліктері, өзгешеліктері, журналистік шығармашылықтың спецификасы мен журналист жұмысының әдістері туралы білім алуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 8

  Мамандыққа кіріспе» пәні - гидросфера концепциясы; гидрология және басқа ғылымдар арасындағы оның орны; су ресурстары және оларды пайдалану; Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ университетінің құрылымы.; олардың дамуының қысқаша тарихы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітаптану
  Несиелер: 5

  Кітаптану - кітап жайындағы ғылым. Кітаптың пайда болуы. Кітаптану ғылымы және оның дамуы. Кітаптанушы ғалымдар. Қазақ кітаптану ғылымының пайда болуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітап дизайны
  Несиелер: 7

  Кітап безендіру технологиясындағы графиктік бағдарламаларды, компьютердегі графикалық кескіндер, декоративті Word Art қаріптерін қолдану, «Adobe Page Maker», «InDesign» бағдарламалары, кескіндемелік-суреттік Corel Draw, Adobe Photo Shop бойынша жұмыс істеуді меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Баспа өнімдерін тарату теориясы мен тәжірибесі. Basics of theory and practice of distri bution of publishing products
  Несиелер: 8

  Кітап саудасы, баспа өнімін тарату жөнінде теориялық білім алуы керек. Кітап өнімін тарау жолдарын, оқырман-дардың сұранысын, маркетологтар мен менеджерлердің негізгі жұмысын білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Журналистика және шешендік өнер
  Несиелер: 8

  Шешендік өнердің табиғаты мен өзіндік ерекшеліктерін, тарихын, қалыптасуы мен дамуы, қазіргі заманғы сипатын қамтиды. Сондай-ақ, шешендік өнердің келешегі туралы тұжырым жасауға, баспада жарық көрген материалдарды талдауға, өзіндік пікірін білдіруге, осы төңіректе мақала жазу жұмыстарын біліп шығуға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Редакциялау. Жалпы курс
  Несиелер: 8

  Редактор қызметінің сан-салалары қырларын, стилистика және редакциялаудың теориясын үйрету

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сайттар мен веб-басылымдарды құрастыру
  Несиелер: 7

  Студенттерді толыққанды сайтты құрудың негізгі кезеңдерімен таныстыру. Веб-парақтарды құру кезінде қолданылатын негізгі технологиялармен (HTML тілі, CSS- стильдердің каскадты кестелері, JavaScript - қосымша мүмкіншіліктеріне шолу жасау, серверлік скрипттер, CMS-сайттарды басқару жүйелері), таныстыру, үйрету. Веб-сайттарды жасау кезінде пайдаланылатын бағдарламалармен (HomeSite, FTP-клиент, PhotoShop) танысу. Сайтқа арналған мәтіндерді және графиканы дайындау жолдарын қарастыру. Сайттың дизайны және сайт бойынша сауатты навигация құру сұрақтарын қарастыру. Сайттың өмірлік циклі, сондай-ақ Интернетте одан әрі қолдау және алға жылжу тақырыптары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітап ісіндегі кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән үш бағытты қамтиды: баспа ісіндегі бизнесті басқару, қызметтің экономикалық, әлеуметтік және экологиялық аясы; бизнес идея және бизнес жоспарды дамыту; пәннің негізгі бағыттарының бірі ретінде студенттерді жеке жауапкершілікке, ынталандыруға, инновациялыққа, талпынысқа және қоғам алдындағы жауапкершілікке үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітап ісінің менеджменті.
  Несиелер: 8

  Нарық жағдайында баспа ісінің менеджментін меңгерген, білімді де білікті баспагер-редакторларды, баспа ісінің проблемалық мәселелерін шешуге байланысты жүйелі дағдыларды меңгерген, еңбек нарығында бәсекеге қабылетті жалпы және кәсіби мәдениеті, ғылыми дайындық дәрежесі жоғары мамандарды даярлау .

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баспасөз және онлайн БАҚ редакциясы жұмысын ұйымдастыру.
  Несиелер: 6

  Баспа мамандығы бойынша білім алушылар баспасөз және онлайн БАҚ редакциясы жұмысын ұйымдастырып, газет шығарып, сайттарда жұмыс істеу ісін меңгеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • MS Share Point Designer-дағы Web-технологиялар
  Несиелер: 6

  Еліміздегі және әлемдік баспасөз басылымдарында журналист қолданатын әдіс-тәсілдер мен жаңа технологиялар жайлы түсінік беріліп, нәтижесінде заманауи репортердің жұмысындағы жаңашылдықтарды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фотожурналистика.
  Несиелер: 6

  Фотосуреттер туралы, визуалды ақпараттың ажырамас компонентінің көрсету құралы жайлы түсінік беру.Нәтижесінде фото ісінің негіздері мен дағдыларын меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Радиобағдарламалар дайындап, шығару.
  Несиелер: 6

  Пәннің басты мақсаты аудиоақпаратты редакциялау болып табылады. Дыбыстық ақпаратты өңдеудің әдіс-тәсілдерін, монтаждаудың негізгі түрлерін және композоитгтің құрылымы мен жасалу ерекшеліктерін меңгерту көзделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баспа және электрондық басылымдардың web-дизайны және шығару
  Несиелер: 5

  Мультимедиалық өнімдердің дизайнын, дизайнның жалпы теориясы мен принциптері, дизайнерлік идеяларын жүзеге асырудың қолданбалы аспектілері. Баспа өнімінің web-дизайнының, дизайнының ерекшеліктері. Дизайн мен фирмалық стильді қалыптас-тырудағы түстің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Журналистиканың жанрлары
  Несиелер: 5

  Студенттер журналистика жанрлары, түрлі жанрдағы мәтіндердің ерекшеліктерін білуі керек. Түрлі жанрларда материалдарды дайындау тәсілдері мен шынайылықты көрсету әдісі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баспа ісі мен баспасөздің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Баспа ісі мен БАҚ саласындағы заңдарды жетік білудің маңызы мен мәнін түсіндіру; Баспагердің ар, заң алдындағы жауапкершілігі туралы жалпы мағлұмат беру; Авторлық құқық мәселелері жөнінде түсінік беру. Сөз бостандығы, журналистің құқықтары мен міндеттері туралы оқыту

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баспа ісі және журналистикадағы кәсіби әдеп.
  Несиелер: 5

  Этика, журналистік этика сипаты, сын тұрғы-сынан ойлау және шешім қабылдау принциптері сияқты мәселелерді зерттеу. Жеке этика және топ этикасы; жаңалықтар бөліміндегі жаһандық құндылықтар; этика кодексі, кәсіби (халықаралық) кодтар - тарих және эволюция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқу газетін және онлайн БАҚ шығару
  Несиелер: 5

  Пән баспа ісі және журналистика мамандығы бойынша білім алушыларға бірдей қажетті білім береді. Білім алушылар газет жұмысын ұйымдастыру, түрлі тақырыптар мен жанрларда материалдар жазу, айдарларға бөлуден бастап, газет беттерін макеттеу, безендіру және баспадан басып шығару процессін толықтай атқарып шығады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Телебағдарламалар дайындап, шығару
  Несиелер: 5

  Пән бейне ақпаратты түсіру, редакциялау жүмыстарымен таныстыруға арналған. Дыбыстық және бейнеақпараттық өңдеудің, монтаждаудың негізгі әдіс-тәсілдері мен түрлерін жасалу ерекшеліктерін меңгерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web-жарияланым жасайтын интернет құралдары
  Несиелер: 5

  Бұл курс интернет-басылымдар құралдарын, гипермәтінді, веб-жарияланымдарды жасау үшін редакторларды (Desktop Author, eBooksWriter, SunRav BookEditor), электрондық кітаптарды жасау бағдарламаларын (BookDesigner, Adobe Acrobat) қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернеттегі ақпараттық қауіпсіздік әдістері
  Несиелер: 5

  Студенттерді компьютерлік және желілік жүйелерді ақпараттық қорғаудың теориялық негіздерімен, IP желісінің қауіпсіздігінің негізгі мәселелері; сымсыз және сымды желілердің қауіп-қатерлері мен осалдығы, ақпаратты өңдеу жүйелеріндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғауды зерттеу, қазіргі заманғы әдістермен және қорғау құралдарымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отандық және шетел баспа ісінің тарихы
  Несиелер: 5

  Білім алушыларды отандық және шетелдік кітап ісінің даму үрдістерін білуі үшін отандық және шетелдік баспа ісінің тарихымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баспа ісі және журналистика социологиясы.
  Несиелер: 5

  Баспа ісі және журналистика социологиясы болашақ баспагер-журналистерді журналистика социологиясы проблематикасымен, социологиялық тәсілдермен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ журналистикасының тарихы
  Несиелер: 8

  Отандық журналистиканың тарихын зерделеу, екінші басылымның Х кезегінің екінші жар-тысы. Республикалық БАҚ-ны қалыптастыру, Қазақстанның Кеңес дәуірінде жариялану тарихы, Қазақстан журналистерінің шығар-машылығын зерттеу, отандық журналистердің өзекті мәселелерін талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Редактор шығармашылығы
  Несиелер: 8

  Басылымдарды дайындаудың әдістері мен тәсілдері; редактордың шығармашылық жұмысының спецификасы; басылым концепциясын, моделін және жобасын әзірлеу, шығармаларды сұрыптау, редакциялау, автормен жұмыс, басылымды дайындауда шығармашылық ұжымға басшылық ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Баспа ісіндегі мультимедиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Баспа ісіндегі инновациялық технологиялар және олардың қазіргі кездегі маңызы, ерекшелігі туралы. Автоматтандыру жүйелеріндегі ақпаратпен жұмыс істей білетін мамандарды даярлау. Баспа бизнесіндегі ақпараттық басқару жүйесінің принциптерін, баспа бизнесіндегі ақпараттық кеңістік технологиясын дамытуды білуі, сандық деректер базасын басқару жүйесін ұйымдастыру және пайдалану әдістемесін меңгерту

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетинг және жарнама ісі
  Несиелер: 5

  Маркетингтік технологиялардың басқа арналарымен жарнаманың өзара әрекеттестігі тұрғысынан кітаптар нарығына жарияланым-дарlы насихаттау мәселелерін қарастырады. Кітап таратуға арналған науқандар дайындау жолдарын үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем журналистикасының тарихы
  Несиелер: 7

  Жаңғыртудың заманауи дәуіріне дейін қалыптасқан әлемдік журналистиканың негізін қалау, генезисінің негізгі кезеңдерінен бас тарту, халықаралық ақпараттық процесті ұйымдастыру және жетілдіру. Мәтінді талдау және талдау, мәтіндерді инте-рпретациялау әдістерін үйрену, ұлттық ұлттардың ерек-шеліктерін насихаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалар басылымдарын шығару
  Несиелер: 7

  «Балалар басылымдарын шығару» пәні кітап өндіруде жас ұрпақтың қажеттіліктерін кешенді түрде арнайы жүзеге асырудың теориялық және практикалық мәселелерін және балаларға арналған мерзімді басылымдарды басып шығарудың өзекті мәсе-лелерін жан-жақты қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Блогерлер және журналистика
  Несиелер: 8

  Блогинг журналистиканы жаңа деңгейге көтерді. Енді интернет азаматы тек ақпарат өнімін тұтынушы емес, сонымен қатар журналистік өнім өндірісіне тікелей қатысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стилистика және әдеби редакциялау
  Несиелер: 8

  Мәтінді жасау және өңдеу заңдылықтары, журналистік шығарманы талдау және редакциялау әдісі туралы редактор-баспагерлердің жүйелі ұғымын қалыптастыру. Газеттегі, баспадағы қолжазбалармен жұмыс істеу кезінде әдеби редакторға қойылатын талаптарды білу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби мәтіндерді редакциялау
  Несиелер: 8

  Редакторлық талдау, бағалау, қолжазбаларды сұрыптау қабілетін, қолжазба тілі мен стилімен жұмыс істеу тәсілін, көркем мәтінді редакциялау ерекшеліктері, баспа редакторы жұмысының спецификасы туралы беру және сіңіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баспасөздегі журналистік зерттеу
  Несиелер: 8

  Пән қазіргі қазақ баспасөзіндегі журналистік зерттеудің пайда болу кезеңдерін, жай-күйін, зерттеу жүргізу жолдары мен журналистен осы жолда талап етілетін негізгі қасиеттердің қалыптасуын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Сызба/жобаларды басынан аяғына дейін компьютерде AutoCAD редакторында орындау – дизайн саласының нысандарын жобалауға қажет жаңа әдіспен таныстыру .

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отандық және шетел баспа ісіндегі PR
  Несиелер: 8

  Білім алушыларды отандық және әлемдік кітап басу ісіндегі PR-дың қазіргі жай-күйімен таныстыру. Студент отандық және шетелдік кітап ісінің даму тенденциясын әрі қоғаммен байланыс негізін білуі керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Баспа ісі саласының тарихы, қалыптасу және даму кезеңдері мен авторлық мәтінді редакциялау, кітап басу ісі жөніндегі нақты білімдерін көрсететеді

 • Код ON7

  Баспа ісіндегі мультимедиялық технологиялар бойынша білімін көрсетіп, ақпараттық өнімдерді өндіру, WEB басылымдарға арналған кескіндерді редакциялап, фрагменттеу, Web-сайттар мен Web-басылымдарды жасап, әзірлеу дағдыларына ие болады

 • Код ON8

  баспа ісінің менеджменті және басқару туралы білім алып, оны іс жүзінде қолдана алады

 • Код ON9

  Баспа өнімдерін тарату теориясы мен практикасын, отандық және шетелдік баспа ісіндегі қоғаммен байланыс қатынастары жөніндегі білімін және оларды баспа бизнесінде пайдалану дағдысына көрсетеді

 • Код ON10

  сапалы баспа өнімдері және ақпараттарды ұсынып, әртүрлі жанрдағы баспалық және журналистік жарияланымдар тудырады, баспа ісі мен бұқаралық ақпарат құралдарының электрондық мәліметтер базасымен жұмыс істей алады

Top