Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01510 География в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттар басқару психологиясы, оның мақсаттары мен міндеттері туралы ұғымдарды меңгереді. Практикалық тапсырмаларды орындай отырып, басқару барысындағы әртүрлі жағдаяттардың тиімді әдістері мен тәсілдерін зерттейді. Топтарда жұмыс жасай отырып, топпен және ұжымдармен тиімді өзара іс-қимыл жасау, даулы жағдайларды шешу әдістері мен тәсілдерін әзірлейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Магистранттар жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін, қазіргі педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін меңгереді. Практикалық тапсырмаларды орындай отырып, ЖОО-да педагогикалық үдерістің дәстүрлі және инновациялық технологияларына, педагогикалық идеяларға талдау жүргізеді; жоғары білім беруді дамытуды болжайды, педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың әртүрлі формаларын қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Миграциялық зерттеулердің теориясы, әдістері және практикасы
  Несиелер: 6

  Көші-қон зерттеулерінің теориясы, әдістері және тәжірибесі туралы түсінік беру. Географиялық жаңалықтардың әсерін, елдердің деколонизациялануын және көші-қон процестеріне жаңа экономикалық орталықтардың пайда болуын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау негіздерін оқыту. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау бойынша біліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби менеджмент
  Несиелер: 3

  Магистранттар басқарудың практикалық мазмұны мәселелерін зерттейді, басқару туралы білім кешені қалыптасады, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдылары, басқару жүйелерін талдау және оларды жобалау. Магистранттар негізгі салаларда, негізгі процестерді ұйымдастыру, кәсіпорынды жоспарлау және басқару мәселелерінде басқарушылық шешімдер қабылдау дағдыларын меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу барысында ғылыми танымның ерекшеліктері қарастырылады. Бұл ретте ғылыми білім жүйесінде ғылымның функциялары, философия және ғылым, ғылымның пайда болуындағы философияның рөлі, ғылыми білімнің құрылымы, эмпирикалық және теориялық білім, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революцияның динамикасы, ғылыми ұтымдылық, оның түрлері мен құндылықтары, ғылым әлеуметтік институт ретінде, техникалық ғылымдардың ерекшелігі және олардың орны сияқты мәселелерді қарауға ерекше назар аударылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • География ғылымының тарихы мен методологиясы
  Несиелер: 3

  Географияның тарихы мен әдіснамалық негіздерін оқыту. Білім жүйесіндегі географияның рөлін көрсету. Объективті әлемді тануда географиялық зерттеулер дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиядағы кеңістіктік даму тұжырымдамасы
  Несиелер: 3

  Географиядағы кеңістіктік даму концепциялары туралы түсінік беру. Географиялық қабықтың қоғам игерген бөлігін қарастыру. Шаруашылықтың кеңістіктік құрылымын және қоғам өмірін ұйымдастыру формаларын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аумақтың дамуының әлеуметтік-демографиялық мәселелері
  Несиелер: 3

  Барлық адамзаттың мүдделерін қозғайтын әлеуметтік-демографиялық мәселелер туралы түсінік беру. Халықтың әлемдік үдерістерін аймақтық саралау және олардың әлемдік экономикаға әсер ету мәселелерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • География бойынша далалық сараманды ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 6

  Магистранттарды болашақ кәсіби қызметінде оқытудағы далалық практиканың мазмұны мен орнын оқып үйрену. Магистранттарда география оқытушысының негізгі, кәсіби және арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Кәсіби лексикаға бағытталған тілді қарқынды оқыту, кәсіби деңгейде диалог жүргізе білу. Курсты оқу кезінде магистранттар: шет тілінде жазбаша және ауызша сөйлеуді құру заңдылықтарын, құжаттама жүргізу және іскерлік хат алмасу негіздерін білуі; есту арқылы түсініп, мәтіндік материалды оқи білуі; монологиялық және диалогтік сөйлеу дағдыларын меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өңірді инфрақұрылымдық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Өңірді инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді зерделеу. Өңірлердің экономикалық дамуындағы инфрақұрылымның рөлін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экожүйелердің экологиялық жағдайын зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Экожүйелердің экологиялық жағдайын зерттеу әдістерін зерттеу. Ағзаға немесе белгілі бір факторлар кешенінің популяциясына әсер ету нәтижесін анықтауға мүмкіндік беретін әдістердің рөлін көрсету, нақты жағдайларда түрдің дамуы мен тіршілік әрекетінің жалпы көрінісін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инвестициялық кешеннің географиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: инвестицияларды жүзеге асырудың факторларын, өңірлік ерекшеліктерін зерделеу, инвестициялық жобалардың қоршаған аумаққа тиімділігі мен әсерін бағалайы. Инвестициялық-құрылыс кешенінің негізгі сегменттері арасындағы өзара қарым-қатынасты көрсетеді. Инвестициялық талдаудың негізгі ұғымдарын қарастырады. Қазақстандағы отандық және шетелдік инвестициялау географиясын талдау дағдыларын қалыптастыру арқылы құрылыс кешені мен құрылыс материалдарының өнеркәсібін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географиялық мәдениеттің қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Географиялық мәдениет туралы түсінік беру. Географиялық мәдениетті жетілдіру дәрежесі ретінде қарастыру, географиялық білім мен іс-әрекет тәжірибесін меңгеруге қол жеткізу, географиялық мәдениеттің құрамдас бөліктерін ашу, атап айтқанда: әлемнің географиялық бейнесі, географиялық ойлау және география тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аймақтық саясат негіздері
  Несиелер: 5

  Орталық пен аумақтар арасындағы қатынастарды реттеуге байланысты мемлекеттік саясаттың бір бағыты ретінде өңірлік саясат туралы түсінік беру. Қоғамның тұтастығын, азаматтардың әл-ауқатын және аумақтық әділдікті қамтамасыз етудегі аймақтық саясаттың рөлін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихи географияның ғылыми негіздері
  Несиелер: 3

  Тарихи дамудағы географиялық аумақты және оның халқын зерттеу. Тарихи дереккөздердің барлық жиынтығын: жазбаша, заттай, бейнелеу, сондай-ақ басқа да ғылымдардың мәліметтерін база ретінде қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп өндірісін территориялық ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік өндірістің құрылымын және оның даму ерекшеліктерін зерттеу. Өнеркәсіп өндірісі мен табиғи орта арасындағы өзара қарым-қатынасты көрсету, өнеркәсіп өндірісінің салаларға бөлінуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орта арнайы оқу орындары мен жоғары оқу орындарында географияны оқытудың технологиялары
  Несиелер: 3

  Магистранттарды болашақ кәсіби қызметке, әдістемелік ғылымның дамуындағы бағыттарды жақсы түсінуге дайындау. Физикалық және экономикалық географиядағы заңдылықтарды оқу кезінде білім мен құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік шаруашылықтың адами капиталы
  Несиелер: 5

  Уақыт пен кеңістікте адами капиталдың әлемдік шаруашылық жүйесінің әлеуметтік-экономикалық даму үрдістерін зерттеу. Адами капиталды қалыптастыратын негізгі факторларды көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рекреациялық географияның теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Аумақтық-рекреациялық жүйе туралы түсінік беру. Рекреацияны қамтамасыз етуге және рекреанттарға қызмет көрсетумен байланысты мекемелер есебінен табыс алуға арналған мамандандырылған аумақ ретінде аумақтық-рекреациялық жүйені көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қалалардың әлеуметтік-экономикалық және кеңістіктік дамуын басқару
  Несиелер: 5

  Қалалардың әлеуметтік-экономикалық және кеңістіктік дамуы туралы түсінік беру. Қала социумын дамыту мүддесінде билік, бизнес және халық серіктестігі негізінде қалалардың әлеуметтік-экономикалық және кеңістіктік дамуын реттеуді көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агроландшафттарды зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Табиғи-антропогендік кешен ретінде, агроландшафт туралы түсінік беру. Агроландшафттардың жіктелуін, аудандастыру және экологиялық тұрақтылықты бағалауды көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қорғалатын табиғи аумақтардың ландшафтық мониторингі
  Несиелер: 3

  Экологиялық мониторингтің маңызды бөлігі ретінде ландшафтық мониторинг туралы түсінік беру, зерттеу, сақтау және пайдалану мәселелеріне байланысты белсенді дамып келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық-географиялық сараптаманың ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Географиялық сараптаудың әр түрлі түрлерін жүргізудің әдіснамалық негіздерін, әдістері мен практикасын зерттеу. Негізгі жалпы ғылыми парадигмалар (жүйелік, эволюциялық, инновациялық және синергетикалық), негізгі әдістерді қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Географиялық зерттеу әдістерінің практикумы
  Несиелер: 5

  Географиялық зерттеу әдістерін, географиялық ақпаратты талдау тәсілдерін меңгеру нәтижесінде кәсіби зерттеу қызметіне дайындықты қалыптастыру. Ғылыми нәтижелерді әлеуметтік-экономикалық бағалау дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өңірлік дамудың қазіргі тенденциялары
  Несиелер: 5

  Аймақтық дамудың қазіргі жағдайын зерттеу. Өңірлік дамудың әлеуметтік бағытын көрсету. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін ашу. Экономиканың даму факторларын ескере отырып, өңірлік процестерді экономикалық-географиялық талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық туризмді дамытудың аймақтық мәселелері
  Несиелер: 5

  Халықаралық туризмді дамытудың аймақтық аспектілері туралы түсінік беру. Туристік аумақтарды дамытуды басқарудың халықаралық тәжірибесі негізінде туристік қызметті саралау тәсілдерін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аумақтың экологиялық-экономикалық дамуын басқару
  Несиелер: 5

  Аумақтың экологиялық-экономикалық дамуы туралы түсінік беру. Қоршаған орта жағдайының негізгі көрсеткіштерінің динамикасына талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Табиғат және мәдениет мұрасы
  Несиелер: 3

  Географиялық зерттеулер кешенінде табиғи және мәдени мұра туралы түсінік беру. Мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы конвенцияны, дүниежүзілік мұраны, табиғи және мәдени мұраның құнды объектілерін қорғау жөніндегі қызметтің негізгі бағыттарын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік мұхитты зерттеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Әлемдік мұхит мәнінің ерекшеліктерін зерттеу. Мұхиттың табиғи ресурстарын пайдаланудың заңды мәселелерін қарастыру. Біріккен Ұлттар Ұйымының теңіз құқығы жөніндегі конференциясының табиғатты пайдалануға әсері туралы түсінік беру. Мұхиттың табиғи байлықтарын пайдаланудың экономикалық аспектілерін көрсету. Мұхиттың табиғи ресурстарын өндірудің экологиялық мәселелерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON8

  Географиялық білім беру процесінде психологиялық-педагогикалық бақылау дағдыларын және инклюзивті оқыту әдістемесін пайдалану.

 • Код ON4

  Оқытушылық қызметте қазіргі географияның жалпы және теориялық негіздерін қолдану.

 • Код ON7

  Оқу мекемелерінде, соның ішінде қашықтықтан оқыту жағдайында географиялық білім беру бойынша оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру технологиясын қолдану.

 • Код ON5

  Табиғи, әлеуметтік-экономикалық және саяси аумақтық жүйелердің даму және жұмыс істеу процестерін талдау.

 • Код ON10

  Нақты міндеттерді шешуде табиғи және зертханалық жағдайларда географиялық зерттеулерді жүзеге асыру

 • Код ON2

  Оқылатын ғылымның теориялық негіздерінің әдістемелік дағдыларын және академиялық адалдықтың принциптерін қолдану.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте пайда болатын географиялық міндеттерді шешу үшін заманауи әдістерді қолдану

 • Код ON9

  Табиғи-аумақтық кешендердің қазіргі жағдайын бағалау.

 • Код ON1

  Басқару жүйесін дамытудың жалпы және ерекше заңдылықтарына сәйкес келетін менеджмент технологияларын қолдану.

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеу әдістерін, академиялық хат және ғылыми есептерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолдану.

Top