Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04116 Қаржы в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  "Мамандыққа кіріспе" пәні таңдалған мамандықтың негізгі ұғымдары мен анықтамалары бойынша сабақтарды ұйымдастыру мен өткізудің негізгі мәселелерін зерделеуді қарастырады. Бұл пәнді оқу мақсаты студенттерді таңдаған мамандықпен, оқу бағдарламасымен, кәсіби дайындыққа қойылатын негізгі талаптармен таныстыру. Студенттерді мамандықтардың негізгі құжаттары мен жоспарларымен, сондай-ақ ақпарат көздерімен жұмыс істеу және іздеу ережелерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Діни және этникалық толеранттық негіздері
  Несиелер: 5

  "Діни және этникалық толеранттылық негіздері"» - бұл мамандарды әлеуметтік-гуманитарлық даярлау бағдарламасына кіретін тәртіп. Пәнді оқыту барысында мәдени аренадағы құндылықтарға, идеяларға шолу жасалады, әлемдік дін канондарына қатысты компаративистік көзқарас жүргізіледі,қазіргі діни-өркениетті динамикада тұлғаның рөлі талданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Экологиялық қауіпсіздік негіздері. Өндірістік процестер және технологиялық жүйелер. Экологиялық тәуекел түсінігі. Техногенді жүйелердің сенімділігі. Экологиялық нормалаудың негізгі принциптері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнінің мақсаты кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және практикалық негіздерін, оны қазіргі жағдайда жоспарлау әдістерін тарату және қолдану болып табылады. "Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнінің мақсаты кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және практикалық негіздерін, оны қазіргі жағдайда жоспарлау әдістерін тарату және қолдану болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  "Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын зерделеуге ұсынылған курс. Курстың негізгі мақсаты-сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  "Қаржыға кіріспе" курсы базалық пәндердің бірі болып табылады, оны барлық мамандықтағы экономистерді даярлауда міндетті түрде оқу. "Қаржы" курсында елде және қоғамда де нәзік табиғат үрдістерін және ақша қатынастарын сипаттайтын экономикалық категориялар туралы негізделген ғылыми түсінік беріледі. Қаржы-бұл экономикалық құрал. Олар ақша қаражатының әртүрлі қорларын қалыптастыру жолымен мемлекеттік реттеу әдістерін жүзеге асыруға көмектесетін экономиканың ажырамас бөлігі болып табылады. Ақша қаражатының әртүрлі қорларының көмегімен бөлу кезеңдерінде кірістерді қалыптастыру өндіріс пен оны тұтыну арасындағы белгілі бір пропорцияларды қолдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның басқаруына адал және орындауға болатын көзқарасты анықтау, бағалау процесінде оның операцияларының ең жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді, демек, фирма иесінің негізгі мақсаты және басшыларының жауапкершілігі болып табылатын ең жоғары нарықтық баға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Баға және баға белгілеу
  Несиелер: 5

  Шаруашылық жүргізудің түрлі жағдайларындағы бағаның қалыптасуының негізгі практикалық және теориялық мәселелерін қарасытру. Аралас типті экономикасы бар көптеген елдер жалпы амал ретінде баға қалыптастырудың белгілі бір тәртібін пайдаланады. Бұл тәртіптер заңнамалық актілерде баға қалыптастырудың реттелген тәртібі мен әдіснамасын анықтайды. Түрлі елдердің баға қалыптастыру аспектілері зерделеніп, мемлекеттік органдардың баға қалыптастыру жалпы нормативтері мен әдістерінде, қағидаттарында көрініс табады. Стратегиялық мәселелерге қатысты шешім қабылдаумен қатар, мемлекеттік органдар ұлттық экономика үшін маңызды тауарлар мен қызметтердің нақты бағасын белгілейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы ақшалай-несиелік реттеу
  Несиелер: 5

  Оқу курсында ақша-несиелік реттеу және ақша-несие саясатының теориялық негіздері, оның құралдары және оларды қолдану ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория тұтас ғылым кешенінің іргетасы болып табылады. Экономикалық теория Экономикалық саясаттың негізінде жатыр. "Экономикалық теория" курсы барлық экономикалық мамандықтарда оқытылатын пән болып табылады. Бұл пән студенттерге экономика бойынша базалық білім береді, экономика туралы жүйе, негізгі түсініктер, Санаттар, экономикалық дамудың заңдары мен заңдылықтары ретінде түсінік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті және кәсіпкерлікті ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Ұсынылатын курс кәсіпкерлік пен бизнесті ұйымдастырудың теориялық концепциясынан тұрады, Бизнестің анықтамасы мен мәні, табыстарды барынша арттыру және қызмет көлемінің өсуін көздейтін нарықтық қатынастардың түрлі субъектілерінің іс-қимылдарының жиынтығы ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 5

  Еңбек нарығын қалыптастырудың және оны реттеудің негізгі теориялық және практикалық мәселелері қарастырылады. Еңбек өнімділігінің экономикалық мәні, оны өлшеу әдістері, сондай-ақ қызметкерлер санын жоспарлау мәселелері баяндалады. Еңбек ақыны ұйымдастыру мен реттеуге, тарифтік жүйенің жұмыс істеуіне, еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Жазбаша аударма үшін материал негізгі функционалдық стильдердің әртүрлі жанрлары мен типтерінің (көркем әдебиет шығармаларынан үзінділер, публицистикалық, ғылыми-танымал мәтіндер, Өнер, мәдениет, спорт жөніндегі әдебиеттер, газет және журнал мақалалары, сондай-ақ нұсқаулықтар, жарнамалық проспектілер, анықтамалықтар, хат-хабарлар, статистикалық деректері бар құжаттар, шарттар, келісім-шарттар, Іскерлік Хаттар) түпнұсқалық мәтіндері болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Институционалдық экономика
  Несиелер: 5

  Институционалдық теорияның негіздері баяндалады, норма, институт, Трансакциялық шығындар және т. б. сияқты ұғымдар ашылады. Соңында негізгі экономикалық агенттерге институционалдық талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Болашақ еңбек қызметінде барабар кәсіби қарым-қатынас үшін жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика Экономикалық білім беру жүйесіндегі базалық пәндердің бірі болып табылады. Бұл пәнді оқытудың маңызы экономикалық қатынастардың дамуы мен нығаюына, экономикалық саясаттың нысандары мен әдістерінің өзгеруіне, оның ел экономикасындағы әлеуметтік - экономикалық салдарларына қарай өседі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы. Несие. Инвестициялар.
  Несиелер: 5

  Несилеу процестері және жүйелік құрылымдық несиелеуді ұйымдастыру, инвестициялық ортаны қалыптастыру механизмдері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы қызметкерінің іскерлік этикасы
  Несиелер: 5

  Іскерлік этикет іскер адамның, кәсіпкердің, банк қызметкерінің кәсіби мінез-құлқының моральының маңызды жағы ретінде қарастырылады. Сонымен қатар студенттер үнемі жетілдіріп отыратын кәсіби қасиеттерге ие болады. Курсты оқу барысында студенттер қазіргі заманғы іскерлік этикет - банк қызметінде қабылданған мінез-құлық ережелерінің жиынтығын үйренеді. Іскерлік этикет-бұл қарым-қатынастың тиімділігін арттыратын, әріптестік жасайтын, эмоционалдық жайлылықты тудыратын құрал.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнде банк ісіндегі адами ресурстар, мамандардың қажеттілігін бағалау, еңбек көрсеткіштерін талдау және бағалау, банктерде Еңбек ресурстарын басқару жүйесі, Еңбек ресурстарын басқару тиімділігін бағалау, банкте персоналды басқаруды бағалау әдістері, персоналды аттестаттау, банк қызметкерлерінің еңбек өнімділігін өлшеуді бағалау, тарификация және еңбекақы төлеуді бағалау оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Құнды қағаздардың түрлері мен ерекшеліктері ашылған. Құнды қағаздар нарығының анықтамасы оның қызметі туралы беріледі. Сонымен қатар қор нарығы талданған, фьючерстік және опциондық келісімшарттар, құнды қағаздар нарығындағы есептеулер, келісімдер баяндалған қор нарығындағы деректі ережесі, құқықтық-заңдылық базаға байланысты өзгертулері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есепті зерделеудің негізгі мақсаты субъектінің нарықтағы мінез-құлқын анықтау, ішкі және сыртқы резервтерді анықтау, ресурстарды ұтымды пайдалану, бәсекелестермен, жеткізушілермен, мердігерлермен және т. б. жүздік өзара қарым-қатынас жасау үшін әр түрлі деңгейлерде басқарушылық шешімдер қабылдауды негіздеу үшін қажетті субъектінің қаржылық және шаруашылық қызметі туралы ақпаратты қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқарушылық шешімдерді әзірлеу
  Несиелер: 5

  Курс ұйымның нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің маңызды алғышарты болып табылатын тиімді басқару шешімдерін әзірлеу мен жүзеге асыруды, сондай-ақ ұйымның оңтайлы құрылымын құруды, негізделген кадрлық саясатты жүзеге асыруды және ұйым қызметінің басқа да жақтарын ұтымды етуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша. Несие. Банктер.
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономика жағдайында қазақстандық және шетелдік тәжірибесін қолданумен ақша, банктік, несиелік жүйенің қызмет істеу заңдылықтары анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  "Микроэкономика" Экономикалық мамандықтар бойынша бакалаврларды даярлауда базалық және іргелі пәндер қатарына жатады. Қазіргі микроэкономика-бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің - үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынастарын түсінуге, баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы олардың өзара іс-қимылдарын үйлестіруге негіз жасайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның құнын бағалаудың теориялық негіздері. Құн түрлері. Кәсіпорынның құнын бағалау принциптері. Құнды бағалау рәсімі. Кәсіпорынның құнын бағалаудың шығын әдісі. Сатуларды салыстырмалы талдау әдісі. Жер учаскесінің құнын бағалау. Айналым капиталының құнын бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қаржыларды ұйымдастыруда, жоспарлауда және тиімді басқаруда, қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуде және Компанияның нарықтық құнын максималдандыруда студенттерді теориялық және практикалық даярлауды қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Банк жүйесінің түсінігі және оның қасиеттері. Банк жүйесінің түрлері. Банк жүйесінің принциптері. Банк жүйесі элементтерінің сипаттамасы. Қазіргі банк жүйесінің ерекшеліктері. Орталық банктерді ұйымдастырудың мақсаты мен міндеттері. Орталық банктердің мәні мен функциялары. Коммерциялық банктің экономика субъектісі ретіндегі сипаттамасы. Коммерциялық банктің функциялары. Банктің белсенді операциялары. Экономикалық мазмұн бойынша белсенді операциялардың жіктелуі. Банктердің баланстық және баланстан тыс операциялары. Халықаралық қаржы және несие институттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны. Мемлекеттік бюджет- экономиканың басқару құралы. Бюджеттік жүйе. Бюджеттің жеке түрлерінің сипаттамасы және экономикалық мазмұны. Бюджеттің жіктелуі. Бюджеттік жүйемен басқару механизмі. Түсімдердің экономикалық мазмұны. Бюджетте салыққа жатпайтын түсімдерді болжамдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік қызмет
  Несиелер: 5

  Банктер және банк жүйесінде қызмет істеудің біртұтас негізгі аспектілері: несие-институттық қызметі, банк менеджменті және маркетингі, экономикалық және қарзы қауіпсіздігін қамтмасыз ету қарастырылады. Ресейлік банктердің жуық арада іске асырылған операциялары, сонымен қатар банк өнімдері мен қызметтердің жаңа түрлері, формалары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұзақ мерзімді банктік Инвестициялар
  Несиелер: 5

  Бағалы қағаздар нарығындағы және экономиканың нақты секторындағы коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің негізгі бағыттары. Инвестицияларды ұзақ мерзімді кредиттеу кезінде банк ресурстарын қалыптастыру тәртібі мен шарттары. Күрделі салымдар экономиканың нақты секторында ұзақ мерзімді кредит беру объектісі ретінде. Коммерциялық банктердегі инвестициялық жобаларды сараптау тәртібі. Ұзақ мерзімді банк инвестицияларының тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық жүйесі
  Несиелер: 5

  Салықтың экономикалық мазмұны мен мәні. Салық пен салық салудың жалпы сипаттамасы. ҚР салық жүйесінің құрылымы мен оның қызметін бағалау. ҚР салық жүйесі: қалыптасу кезеңдері, қазіргі жағдайының сипаттамасы. Салық саясаты: мақсаттары мен міндеттері. Салық тетіктері: мазмұны, құрылымы мен элементтерінің сипаттамасы. Меншік салығы. Тұтыну салығы. Кіріс салығы. Әлеуметтік салық тәртібі. Бюджетке басқа да міндетті төлемдер. Салық әкімгершілігі. ҚР Салық қызметі: мекеме ерекшелігі, құрылымы, құқықтық базасы мен басқа да мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесуі. Салық реформаларының қағидаттары. Салық реформалаудың шетелдік қағидаттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық-бюджеттік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бюджеттегі басқарудың құқықтық регламенттеуі және экономкалық ерекшелігі және оның ұйымдастыру принциптері. Салықтық жоспарлаудың мазмұны және ерекшелігі. Салықтық жоспарлаудың кезеңдері мен әдістері. Салықтық тактиканың міндеттері. Стратегиялық салықтық жоспарлау және болжау. Бюджеттің шығындарын жоспарлау. Бюджеттік жоспарлаудың шығынды және нәтижелі әдістері. Бюджеттік бағдарламалар туралы түсінік және оның түрлері., Нәтижеге бағытталған бюджеттеу. Бюджеттік бағдарламалардың тиімділік бағасы. Салықтық-бюджеттік қарым-қатынас саласындағы бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, инвестициялық қызмет нәтижесінде пайда және басқа да оң әсерлер алу мақсатында қаражатты тиімді салуды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. Ресурстарды оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ету, әртүрлі қаржыландыру көздерін ұтымды үйлестіру, жекелеген инвестициялық жобалар тиімділігінің және тұтастай алғанда кәсіпорын қызметінің оң көрсеткіштеріне қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Салық қызметінің теориялық аспектілері. Салықтың экономикалық мәні. Салық пен салық салудың құрылымдық негіздері. ҚР салық жүйесі: қалыптасу кезеңдері, қазіргі жағдайының сипаттамасы. Салық саясаты: мақсаттары мен міндеттері. Салық тетіктері: мазмұны, құрылымы мен элементтерінің сипаттамасы. Меншік салығы. Тұтыну салығы. Кіріс салығы. Әлеуметтік салық тәртібі. Бюджетке басқа да міндетті төлемдер. Салық әкімгершілігі. ҚР Салық қызметі: мекеме ерекшелігі, құрылымы, құқықтық базасы мен басқа да мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесуі. Салық бақылауының мазмұны мен экономикалық қажеттілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржы туралы түсінік. Мемлекеттік қаржымен басқару туралы түсінік. Қаржының шығу тарихы, олардың мемлекетпен байланысы және тауар-ақша қарым-қатынасының дамуы. Мемлекеттік қаржының рөлі. Қаржы қажеттілігі. Құндық экономикалық категорияның өзара қарым-қатынасы және өзара әрекеттесуі. Қаржының әлеуметтік-экономикалық ерекшелігі. Ғылыми тұжырымдама шамасында қаржының функциясы. Орналастырушы және ұдайы өндірістік тұжырымдама. Қоғамдық өнімді бастапқы үлестіру және қайта үлестіру. Қаржылық жүйе туралы түсінік. Қаржы жүйесінің құрылымы. Қаржы жүйесінің жіктелуі. Қаржының маңызды сипаттамасы. Функционалды критерийлер. Қаржы субъектілерін белгілеу критерийлері. Мемлекетік қаржы. Мемлекеттік бюджет. Арнайы бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттік несие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Несие банкроттығы
  Несиелер: 5

  Банкроттық ұғымының мазмұны. Банкроттықтың даму тарихы. Шаруашылық жүргізуші субъектінің банкроттық белгілері. Тәуекелдер түсінігі және түрлері. Тәуекелдерді талдау. Тәуекелді сандық талдау әдістері. Тәуекелді төмендету тәсілдері. Жалған банкроттықтың мәні, мазмұны және ерекше белгілері. Әдейі банкроттықтың түсінігі және ерекше белгілері. Жалған және әдейі банкроттықтың тәжірибелік мысалдары. Оңалту рәсімі ұғымы. Шаруашылық жүргізуші субъектіге оңалту рәсімін қолдану негіздері. Оңалту рәсімін жүзеге асыру тәртібі. Санацияның экономикалық мәні. Қолдану шарттары және санацияны жүзеге асыру тәртібі. Банкроттың кәсіпорнын тарату әдістемесі. Мәжбүрлеп тарату. Ерікті түрде тарату. Оңайлатылған банкроттық рәсімдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 5

  Салық менеджментінің, салық саясатының және Қазақстан Республикасы мемлекетінің салық қызметінің мәні мен түсінігі. Меншікке салынатын салықтар. Табыстарына салынатын салықтар. Жанама табыс. Арнайы салық режимдері. Салық менеджментінің әдістері мен принциптері. Қазақстан Республикасындағы салық менеджментінің даму ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік маркетинг
  Несиелер: 5

  Банк маркетингінің теориялық тұжырымдары және оны ұйымдастырудың негізгі принциптері, құрылымы туралы білімін талқыға салу. Қызметтің негізгі аспектілері: несие-институттық қызметі, банк менеджменті және маркетингі, экономикалық және қаржы қауіпсіздігін қамтмасыз ету қарастырылады. Коммерциялық банктердің жуық арада іске асырылған операциялары сонымен қатар банк өнімдері мен қызметтердің жаңа түрлері, формалары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктік саясат
  Несиелер: 5

  Банк қызметін реттеу бойынша мемлекеттің қабылдаған заңнамалық (өкілді) органдарымен нормативтік- құқықтық актілерідің жүйесінде банк саясатының құрылымы мен негіздері оқытылады. Банк саясатының құрылымын қалыптастыру тәртібі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандырудың экономикалық мәні және мақсаты; сақтандырудағы жіктеу; тәуекел ұғымы және оның экономикалық салдары; сақтандыру нарығы; сақтандыру мәселелерін заңнамалық регламенттеу; сақтандыру компаниясының қызметін ұйымдастыру; актуарлық есеп айырысулар; сақтандырудағы Маркетинг; жеке сақтандыру; рентаны (аннуитеттерді, зейнетақылық сақтандыруды) құқықтық жауапкершілікті сақтандыру; кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыру; кредиттік тәуекелдерді сақтандыру; сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  Шығындарды басқарудың негізгі теориялық қағидаттары. Шығындардың экономикалық табиғаты және оларды топтастыру. Шығындарды бюджеттендіру. Шығын сметасын жасау тәртібі. Өнімнің өзіндік құнын есептеу. Шығындарды талдау негізінде қысқа мерзімді басқарушылық шешімдер қабылдау. CVP-талдау. Капиталды салымдар бойынша шешім қабылдаудың нәтижелері және шығындарды талдау және есеп. Айналым шығындарын есептеудің негізгі қағидаттары. Шығындарды бақылау, бақылау және есептеу жүйелерінің тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет елдердің банктік жүйелері
  Несиелер: 5

  Несие капиталдарының халықаралық нарығы және банктердің рөлі. Банктік жүйелердің түрлері. Банк жүйесінің функционалдық сипаттамасы. Банк жүйесінің институционалдық сипаттамасы. Еуропалық елдердің банк жүйелерінің жалпы шарттары мен даму үрдістері. Қазақстанның банк жүйесінің даму тенденциялары мен шарттары. Азия құрлығының (Жапония, Қытай) елдерінің банк жүйелерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалы қағаздар нарығы және биржа ісі
  Несиелер: 5

  ҚР және шетелдерде айналыстағы құнды қағаздардың негізгі түрлері, Қазақстанда құнды қағаздар нарығын реттеу жүйесі және оның ұлттық ерекшеліктері; құнды қағаздардың эмиссия тәртібі және ақпаратты ашу; биржа ісі негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау
  Несиелер: 5

  Курс қаржылық нарықтар мен қаржылық ұйымдардың нормативтік негіздерін зерделейді, реттеудегі мемлекеттік органдардың рөлі, қаржылық ұйымдардың пруденциалдық нормативтерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы нарықтары мен делдалдар
  Несиелер: 5

  Қаржылық нарықтың инфрақұрылымы мен оның құрамдық элементтері; Ақша нарығы мен оның құралдары; Депозиттік нарық пен қаржылық құралдары; Несиелік нарық, оның мәні және маңызы; Валюталық нарық пен валюталық операциялар; Құнды қағаздар нарығы, оның қызметі, құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның дәрменсіздігін басқару
  Несиелер: 5

  Банкротқа ұшырау туралы түсінік; Қазіргі экономкадағы банкротқа ұшыраудың экономикалық рөлі. Кәсіпорынның банкротқа ұшырауының негізгі тәртіптері. Банкротқа ұшырауды бағалаудың әдістері. Банкроттықтағы бөлек категориялардың ерекшеліктері. Фирманың қаржылық күйі. Фирмалардың төлемеушілік балансының құрылымы. Кәсіпорынның қаржы саулығының жоспары. Дағдарысқа қарсы басқару – банкроттық қауіптен құтылу тәсілі ретінде. Банкротқа ұшырауды оңтайландыру тәртіптері. Күштеп жою. Ерікті жою. Кәсіпорындарды қайта құру және банкротқа ұшыратудың Еуропалық тәжірибесі. Кәсіпорындарды қайта құру және банкротқа ұшыратудың Солтүсті�� америка тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Несие ісі
  Несиелер: 5

  Банк несиелерінің мәні мен оның жіктелуі. Қысқа мерзімді несиелерді беру түрлері. Несие үрдісінің ұғымы мен кезеңдері. Несие шартының негізгі деректемелері. Несиелік мониторинг. Қарыз алушының несие қабілеттілігі. Несие қабілеттілік ұғымы. Несиені қайтаруды қамтамасыз ету түрлері. Қаржылық жағдайына байланысты кәсіпорындарды жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 5

  МСА тағайындау және топтастыру. Сенімділікті білдіретін келісімдердің халықаралық негіздері. Аудиторлардың жұмыс сапасын бақылау. Аудитті дайындау тәртібі және принциптері. Аудиттің қаржы есебі барысында аудиторлардың міндеттері мен жауапкершілігі. Бағаланған тәуекелдер қатысында жауапты іс-әркеттер мен тәуекелдерді бағалау. МСА талаптарына сәйкес ақпараттарды жинақтау және аудиторлық дәлелдемелерді қабылдаудың негізгі әдістері. Аудиттің қаржы есебі барысында басқа тұлғалардың жұмыспен пайдалануы. МСА талаптарына сәйкес аудиторлық тексерістердің нәтижелерін рәсімдеу. МСА арнайы аудиторлық тапсырмаларды орындау және ілеспе қызметтерді көр��ету кезінде қолданудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық институттар қызметін қадағалау
  Несиелер: 5

  Қаржылық институттар, олардың түрлері мен экономикадағы ролі. Қаржы институттардың қызметі. Қаржы институттарының қызметін реттеудің құқықтық негіздері. Қаржы-несие институтарының қызметін бақылауды іске асыратын органдар. Қаржылық институттар қызметінің нормативтері және олардың орындалуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Жаңашылдықтар инновациялық басқару объектісі ретінде. Жаңа енгізудегі қайнар көздері, принциптері және жіктелуі. Инновациялық менеджмент теориясы. Қазіргі инновациялық менеджменттің негізгі ерекшеліктері, функциялары және әдістері. Қазақстандағы инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық есептілікті талдау
  Несиелер: 5

  Курс қаржылық нарықтар мен қаржылық ұйымдардың нормативтік негіздерін зерделейді, реттеудегі мемлекеттік органдардың рөлі, қаржылық ұйымдардың пруденциалдық нормативтерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Курстың міндеттері: қаржы нарығында және қаржы делдалдарында жұмыс істеудің теориялық аспектілерін оқып- үйрену; ҚР аумағында қаржы делдалдардың қызметіне талдау жасау. Қазақстанның қаржы нарығы дамуындағы негізгі мәселелерін көрсету. Әлемді қаржы нарағында жұмыс істеудің негізгі кезеңдерін анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы менеджмент
  Несиелер: 5

  Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері, қаржылық менеджменттің математикалық базасы, қаржылық есептілік, Қаржылық жағдай көрсеткіштері, айналым капиталын басқару, қаржылық тетік, Операциялық тетік, Қаржы менеджментінің стратегиясы мен тактикасын үйлестіру. "Қаржылық менеджмент" курсы жетекші пән болып табылады. Қаржылық менеджмент негіздері, активтерді, меншікті капитал мен міндеттемелерді басқару, компанияның құнын бағалау тәсілдері мен әдістері бойынша теориялық-әдіснамалық және практикалық білім мен дағдыларды қалыптастыратын білім. Бағалы қағаздар портфелін, компанияның құнын, компанияның инвестициялық жобасын, тәуекелдерді және ақша ағындарын басқаруға ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ревизия және бақылау
  Несиелер: 5

  Курс қаржылық нарықтар мен қаржылық ұйымдардың нормативтік негіздерін зерделейді, реттеудегі мемлекеттік органдардың рөлі, қаржылық ұйымдардың пруденциалдық нормативтерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық фактордың рөлін жоғарылату- әлемдік экономиканың дамуындағы басты бағыты; мемлекеттің сыртқы саясатын іске асыру және қалыптастыру; Қазақстан Республикасында сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастыру; нарықтық экономикасы бар елдермен сыртқы экономикалық байланысын мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру; сыртқы сауда операциялары; сауда делдалдары, биржа, аукциондар және халықаралық саудалар; әлемдік нарықта бағаны белгілеу ерекшеліктері; халықаралық есептер және валюталық тәуекелдерді сақтандыру; халықаралық саудада несиелеу; сыртқы экономикалық қызметін реттеуде мемлекеттің рөлі; халықаралық сауданың ��онтрагенттері; іскерлік байланыстарды ұйымдастыру және техникасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның қаржылай-шаруашылық қызметін талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық-экономикалық талдау туралы түсінік, пәні, әдісі. Өндірістің талдауы және өнімді іске асыру. Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудағы талдау. Өнімнің өзіндік құн талдауы. Кәсіпорынның материалдық ресурстардың талдауы. Кәсіпорынның еңбек ресурстарының талдауы. Пайда және тиімділіктің талдауы. Қаржы жағдайынның талдауы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Валюталық курс және халықаралық қаржы
  Несиелер: 5

  Валюталық нарықта баға белгілері принциптері оқытылады. Валюта нарығында көптеген экономикалық мүдделер кездеседі яғни олар валюталық курстың тәртібін жан-жақты үрдісті етіп оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бөлінген деректер қоры және деректер қоймасы
  Несиелер: 5

  Үлестірілген тәсілдің архитектурасы мен принциптері. Деректерді көп өлшемді ұсыну. РБД физикалық моделі. РБД логикалық моделі. Үлестірілген жүйелердің базалық Объектілік архитектурасы. Үлестірілген ДҚБЖ. Транзакцияларды басқару. Деректерді репликациялау. Сақталатын процедуралар және триггерлер. Сұраныстардың орындалуын оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банк қызметін талдау
  Несиелер: 5

  Курстың пәні банк операциясы негізінде экономикалық процесстер,талдаудың ақпараттық базасы, банк саласына сәйкес талдауды іске асыру методологиясы. Берілген курстың міндеттері: Жалпы банк бойынша банк қызметін таладудың әдістері мен тәсілдері, сол сияқты жеке бағыттары бойынша; банк қызметіне әсер ететін негізгі факторлар; қорытынды және тұжырымдаманы құрастыру, алынған нәтижелерді бағалау әдістерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банк тәуекелдері
  Несиелер: 5

  Cтуденттерге қазіргі тәуекелді басқарудың қағидаттары, әдістері, мақсат-міндеттері; тәуекелді жіктеу және топтастыру, тәуекелдің жеке түрлеріне сипаттама беру; кәсіпкерлік саласы туралы қолда бар ақпараттың шыншылдығы мен көлеміне байланысты кәсіпкерлік тәуекелді болжамдау және бағалаудың көрсеткіштері; кәсіпкерлік субъектісінің тәуекелге қатыстылығына қарай тәуекел шешімді таңдау критерилері туралы жүйелі білімберу. Кәсіпкерлік тәуекел деңгейін төмендету үшін тиісті құралдар мен әдістерді анықтау, шаруашылық жүргізудің барлық деңгейінде тәуекелді басқарудың жалпы тәсілдерін ашу; тәуекел мен белгісіздіктің экономикалық мазмұны�� кәсіпкерліктің құрамдас бір бөлігі ретінде ашу; басқарушы қаржылық шешімдерді негіздеу және оны компания деңгейінде іске асыру үшін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Валюталық операциялар
  Несиелер: 5

  Валюталық бағамдарды белгілеу, валюталық есеп айырысуларды жүзеге асыру, төлем құралы ретінде пайдаланылатын шетел валютасын сату немесе сатып алу операциялары, ұлттық валютамен сыртқы экономикалық міндеттемелерді төлеу, шет елге әкету, жіберу, валюталық құндылықтар және шет елден әкелу принциптері мен әдістері зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік қаржы нарығы және халықаралық қаржы қарым-қатынастары
  Несиелер: 5

  Халықаралық қаржы қарым-қатынастар түсінігі. Әлемдік қаржы орталықтары. Халықаралық қаржы нарығы: түсінік, ерекшелігі, мәні, құрылымы. Алтынның халықаралық нарығы. Халықаралық ақша нарығы. Халықаралық капиталдар нарығы. Әлемдік несие нарығы. Валюталық қарым-қатынастар және валюталық жүйе түсінігі. Валюталық курсты реттеу теориясы. Әлемдік валюталық жүйенің эволюциясы және қазіргі заманғы валюталық мәселелері. Бреттонвуд валюталық жүйесі. Еуропалық валюталық жүйе. Ямайкалық валюта жүйесінде дамыған елдер. Халықаралық есептер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның төлем жүйесі: халықаралық тәжірибе
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің төлем жүйесін ұйымдастырудың принциптері мен формалары. Қазақстан Республикасында төлем жүйесін қалыптастыру және дамыту. Қазақстан Республикасындағы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесі. Банкаралық есеп айырысулар және оларды жүзеге асыру тәртібі. Ірі төлемдерді аудару жүйесі. Бөлшек төлемдер жүйесі. Ақша қаражатын аударудың электрондық жүйелері. Қазақстан Республикасының төлем жүйесін дамыту перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның шаруашылық қызметін кешенді талдау әдістемесі мен әдістері. Кәсіпорының шаруашылық қызметін талдауда нақты экономикалық ақпараттарды сұрыптау тәсілдері. Нақты деректерге қатысты талдау. шаруашылық қызметін талдаудың ақпараттық қамтамасыздандыруды ұйымдастыру. Өндірісті ұйымдастыру және өнімді өткізу. Кәсіпорынның жұмсаған еңбек ресурстарын талдау. Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларын пайдалануын талдау. Материалдық қорларын пайдалануды талдау. Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын талдау. Кәсіпорынның қызметі нәтижелерінің қаржылық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік қызметтегі тәуекелдер
  Несиелер: 5

  Cтуденттерге қазіргі тәуекелді басқарудың қағидаттары, әдістері, мақсат-міндеттері; тәуекелді жіктеу және топтастыру, тәуекелдің жеке түрлеріне сипаттама беру; кәсіпкерлік саласы туралы қолда бар ақпараттың шыншылдығы мен көлеміне байланысты кәсіпкерлік тәуекелді болжамдау және бағалаудың көрсеткіштері; кәсіпкерлік субъектісінің тәуекелге қатыстылығына қарай тәуекел шешімді таңдау критерилері туралы жүйелі білімберу. Кәсіпкерлік тәуекел деңгейін төмендету үшін тиісті құралдар мен әдістерді анықтау, шаруашылық жүргізудің барлық деңгейінде тәуекелді басқарудың жалпы тәсілдерін ашу; тәуекел мен белгісіздіктің экономикалық мазмұнын кәсіпкерліктің құрамдас бір бөлігі ретінде ашу; басқарушы қаржылық шешімдерді негіздеу және оны компания деңгейінде іске асыру үшін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • MS Excel экономика-статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Сандық талдау мен модельдеу әдістерін игеру, ақпаратты қаблдау, сақтау, қайта өңдеу әдістері, тәсілдері мен құралдарын білу, ақпаратты басқару ретінде компьютерді игеру дағдыларын білу, ықтималдық теориясы және математикалық статистика ұғымын білу, MS Excel кестелік процессорында электрондық таблицаларды жасай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық жеңілдіктері мен жеңілдіктері
  Несиелер: 5

  Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, салық саясаты және Қазақстан Республикасы мемлекетінің салық қызметі ұғымы. Меншікке салынатын салықтар. Табыстарына салынатын салықтар. Жанама табыс. Арнайы салық режимдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның банкроттығы және оны қайта ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның банкроттығын жүргізу немесе оны қайта ұйымдастыру себептері мен тәсілдерінің теориялық ережелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есептілігі
  Несиелер: 5

  Салықтардың экономикалық мазмұны және мәні. Салық және салық жүйесінің жалпы сипаттамасы. ҚР Салық жүйесінің құрылымы және бағасы. Салық ауыртпалығын бөлу. Переложение налогов. ҚР салық қызметін ұйымдастыру. Салық құқығы. Салықтық әкімшілендіру. Салықтық механизм және оның элементтерінің өзара іс-қимылы: салықтық реттеу, салықтық жоспарлау және болжау, салықтық бақылау. Салықтарды есептеу әдістемесі мен әдіснамасы: Меншікке салынатын салықтар, тікелей салықтар, жанама салықтар. Шағын бизнес субъектілеріне салық салу. Жер қойнауын пайдалану жүйесіндегі салықтар және арнайы төлемдер. ҚР салық жүйесіндегі төлемдер, алымдар, Төлемдер. ҚР Салық есебінің ерекшеліктері. Салық реформалары. Салықтық реформалау принциптері. Салықтық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салықтық декларациялау
  Несиелер: 5

  Салық қызметінің теориялық аспектілері. Салықтардың экономикалық мәні. салықтық декларациялаудың мәні мен тәртібін зерделеу; салықтық декларациялауды жүргізу рәсімін зерделеу; салықтық декларациялауды жүргізу үшін қажетті негізгі құжаттарды зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банк қызметіндегі заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс банк қызметінде қазіргі заманғы технологиялар бар екенін ашады. Қазіргі заманғы банктік технологиялар және олардың жіктелуі; банктік инновациялық қызметтердің қазіргі түрлерінің негізгі сипаттамалары; банк жүйесінде электрондық желілерді қолдану мәселелері, банк жүйесінің қауіпсіздігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы есептерді шешуге арналған Office пакеттерін қолдану
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы есептеуіш техниканың, бағдарламалық құралдардың пайда болуымен байланысты ғылыми зерттеулердегі мүмкіндіктердің өсуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық банктік операциялар
  Несиелер: 5

  Банктермен экспорттық және импорттық операцияларды өткізу ерекшеліктері. Халықаралық несиелеудің формалары және оны топтастыру. Халықаралық несиенің төлемді және валюталық-қаржылық жағдайы. Фирмалық несие. Вексельдік несие. Ашық есеп бойынша несие. Банктік несие және оның артықшылықтары мен ерекшеліктері.Экспорттық несие. Сатушыға несие. Қражылық несие. Акцепті-рамбурстты несиелеудің мәне және оның ерекшеліктері. Брокерлерлік несие. Халықаралық ұзақ мерзімді несиелер және олардың формалары. Валюталық нарықтағы банктердің қызметі. Коммерциялық банктердің валюталық операциялары туралы түсінік және оның түрлері. Қадақстан Республикасындағы валюталық нарық: дамуы және қалыптасуы. Валюталық келісімдер. Банкаралық форвардық келісімдер. Валюталық опцион. Валюталық фьючесиер. Фьючерстік биржалар, фьючерстік келісім-шарттардың қатысушылары. Валюталық төрелік. «FОRЕХ» нарығы туралы түсінік. Валюталық нарықта банктердің көрсететін қызметтері. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды өткізу тәртібі. ҚР валюталық реттеудің және бақылаудың механизмі. ҚР валюталық тәртібін ырықтандыру тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекел -менеджмент
  Несиелер: 5

  Тәуекел-менеджментті қалыптастыру шарттары мен факторлары, тәуекелді басқару әдістері, Фирма, Банк, инвестициялық компания немесе өзге де қаржы мекемесі үшін тәуекел-менеджмент деңгейі мен аймағы, тәуекел-менеджментті және оның салдарын өлшеу әдістері, қаржылық тәуекелдің нақты түрін басқару үшін қолданылатын әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызмет саласында қаржы-банк жүйесі, қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеу саласында білім мен іскерлікті қолдану.

 • Код ON2

  Ұйымның қаржылық қызметіне әсер ететін құқықтық және этикалық ортаны білу, қазіргі қаржылық процестерді бағалау.

 • Код ON3

  Қаржылық ақпаратты талдау үшін кәсіби қызмет саласында компьютерлік технологияларды қолдана білу.

 • Код ON4

  Қазақстан тарихы, қаржы және несие, құқықтану, бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық негіздері, аудит, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және менеджмент, экономикалық-математикалық модельдеу, арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндер саласында кәсіби білім дағдыларына ие болу.

 • Код ON5

  Әлемде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үдерістер, корпорациялардың қаржылары мен мемлекеттік қаржыларды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін бағалай және талдай білу және Қазақстанның экономикалық тәжірибесіне индустриялық дамыған елдердің озық тәжірибесін енгізу.

 • Код ON6

  Бизнес-жоспарларды, экономикалық даму болжамдарын сауатты құрастыра білу және теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды шебер ұштастыру негізінде қаржы-экономикалық жүйенің перспективалық дамуын болжай білу.

 • Код ON7

  Қаржы-банк заңнамасы саласындағы жаһандық мәселелерді зерттей және талдай білу, мемлекеттің ақша-кредит және фискалдық саясаты мәселелерінде құзыретті болу, шаруашылық практикада экономикалық талдау әдістерін қолдану.

 • Код ON8

  Қаржы-бюджет саласында, Банк және сақтандыру ісінде, салық салуда, қор және валюта нарықтарында, заң қызметтерінде өзінің әлеуетті мүмкіндіктерін іске асыра білу.

 • Код ON9

  Топта тиімді жұмыс істей білу, шет тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану.

 • Код ON10

  Компьютерлік техниканы, бағдарламалық өнімдерді, технологияларды, коммуникация құралдарын еркін меңгеру, әр түрлі ақпараттық ресурстар мен мультимедиялық технологияларды, сандық білім беру ресурстарын әлеуметтік-экономикалық процесте қолдана білу.

 • Код ON11

  Қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі қаржы-несие мекемелерінің әлеуметтік маңызды мәселелері мен үрдістерін талдай білу.

 • Код ON12

  Қаржылық менеджмент саласындағы іргелі білім мен басқарудың қазіргі заманғы әдістерін көрсету.

Top