Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10104 Фармация в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Отандық және шетелдік еңбек нарығында жоғары білікті, сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті, әлеуметтік - тұлғалық және кәсіби құзыреттілікке ие фармацевт-мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B085 Фармация
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
 • Дәрілік өсімдік шикізатын зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Білім алушыларда дәрілік өсімдіктерді ұтымды пайдалану және қорғау жөніндегі мемлекеттік іс-шаралар жүйесі, сондай-ақ фармакогностикалық талдау жүргізу негіздері туралы білімді қалыптастыру

 • Фармациядағы клиникалық фармакология
  Несиелер: 5

  Ұтымлы фармакотерапияны таңдау мақсатында студенттерге клиникалық фармакологияның теориялық негіздерін: фармакокинетикасын, фармакодинамикасын, сонымен қатар олардың қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштерін, өзара әрекеттесулерін және жағымсыз реакцияларын оқыту.

  Селективті тәртіп
 • Фармацевтикалық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Халық арасында ДЗ тиімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін пациенттерге сауатты кеңес беру және ақпараттандыру бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Фармакогнозия
  Несиелер: 7

  Болашақ мамандарда дәрілік өсімдік шикізатын ұтымды, ғылыми негізделген дайындау, оны стандарттау мен сапасын бақылауды жүргізу бойынша, сондай-ақ өсімдік тектес дәрілік заттарды практикада пайдалану және қолдану жолымен қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыру

 • Фармацевтикалық құқық, кәсіби этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіби медициналық және фармацевтикалық этиканың теориялық негіздерін, деонтологияны, фармацевтикалық құқықты, фармацевтикалық персоналдың мінез-құлық қағидаттары мен нормаларын зерделеу. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын зерделеу, болашақ фармацевтикалық қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетін нығайту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және парасаттылықты дамыту, жауапкершілік және сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті қалыптастыру

 • Дәрі-дәрмектердің сапасын бақылау және стандарттау
  Несиелер: 4

  Білім алушыларда дәрілік заттардың сапасын бақылау және стандарттау және нормативтік құжаттаманы пайдалану бойынша білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.

 • Фармакология
  Несиелер: 6

  Дәрілік заттардың ағзаға әсері туралы, медицина қызметкерлері мен халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтерді одан әрі көрсету үшін қажетті дәрілік заттардың фармакодинамикасы мен фармакокинетикасының жалпы заңдылықтары туралы білімді қалыптастыру

 • Аналитикалық және физколлоидтық химия
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы Аналитикалық химияның жалпы теориялық негіздерін оқыту және алынған теориялық білімдерді фармацевтің қызметі кезінде дәрілік препараттарды әзірлеуде, дәрілік қосылыстарды сараптауда, стандарттауда және зерттеуде қолдану. Студенттерде термодинамиканың негізгі заңдары, кинетика, химиялық реакциялар, дисперстік жүйелер, коллоидтық жүйелердің молекулалық-кинетикалық және оптикалық қасиеттері туралы жүйелі білімдерін қалыптастыру.

 • Органикалық химия
  Несиелер: 4

  Органикалық химия басқа фармацевтикалық пәндермен байланысын нығайтып, химиялық ойлауды қалыптастыру үшін қажет. Пән студенттерді арнайы фармацевтикалық пәндерді: «Дәрілік түрлер технологиясы», «Фармакогнозия», «Фармацевтикалық химия» пәндерін одан әрі оқу үшін қажетті білімдер мен дағдылармен қаруландырады.

 • Фармакоэкономика негіздері
  Несиелер: 3

  Фармакоэкономикалық зерттеулер мен талдаулар жүргізу бойынша білімді, іскерлікті және практикалық дағдыларды қалыптастырады

 • Фармацевтикалық менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 4

  Фармацевтикалық ұйымдардың басқарушылық және маркетингтік қызметін құқықтық реттеудің білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру

 • Дәрілік заттардың фармакоқадағалауы және фальсификациясы
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарда ДЗ мен медициналық бұйымдардың айналысында болған барлық кезең ішінде пайда-қауіп арақатынасына бағалау жүргізу туралы білім жүйесін қалыптастыру, ДЗ сапасы мен бұрмалануы мәселелерін зерделеу

  Селективті тәртіп
 • Дәрі-дәрмектердің синтезі мен технологиясы
  Несиелер: 4

  Синтетикалық жолмен ДЗ алу үшін білім алушыларда қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру

 • Жоғарғы молекулалы қосылыстар
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалық өнеркәсіпте табиғи және синтетикалық фармацевтикалық препараттарды өндіру мен өңдеуді зерттеу әдістерінің тиімділігін анықтайтын макромолекулалардың, полимер ерітінділерінің, полиэлектролиттердің құрылымы мен қасиеттерін зерттейтін теориялық пәндердің бірі

  Селективті тәртіп
 • Ботаникалық зерттеу әдісі
  Несиелер: 3

  Биологиялық объектілердің әртүрлілігі туралы негізгі түсініктерді зерттейді, заманауи аппаратураны пайдалана отырып, қазіргі заманғы ботаникалық әдістерді қолдану қабілеті, өсімдіктерді бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу, культивациялау әдістерін пайдалану қабілеті

 • Дәрілерді зерттеудің жалпы әдістері және талдауы
  Несиелер: 6

  Дәрілік заттардың сапасын регламенттейтін нормативтік актілерді, қағидаттар мен ережелерді, дәрілік заттарды зерттеудің жалпы фармакопеялық әдістерін зерделеу; арнайы фармацевтикалық химия мәселелері: бейорганикалық сипаттағы, алифаттық және алициклдік қосылыс туындыларын талдау

 • Молекулалық биология және медициналық генетика негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттердің ағзаның негізгі молекулалық-генетикалық және жасушалық механизмдері және оларды клиникалық практикада қолдану туралы қазіргі заманғы білімдерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Токсикологиялық химия
  Несиелер: 7

  Білім алушыларда әртүрлі объектілердегі улы заттарға химиялық-токсикологиялық талдау жүргізу және алынған нәтижелерді дұрыс бағалау үшін қажетті теориялық білімді, практикалық дағдыларды, іскерлікті қалыптастыру.

 • Фармацевтикалық химия
  Несиелер: 7

  Дәрілік заттардың физикалық және химиялық қасиеттері туралы теориялық білімді қалыптастыру. Фармакопеялық әдістерді пайдалана отырып, дәрілік заттарға сапалық және сандық талдау жүргізу дағдыларын меңгеру

 • Фармацияны басқару және экономикасы
  Несиелер: 7

  Студенттердің дәріхана ұйымдарының ұйымдастыру-басқару және қаржы-экономикалық қызметі бойынша білімін, іскерлігін және практикалық дағдыларын қалыптастыру

 • Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы
  Несиелер: 7

  Халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкес технологиялық процесті ұйымдастыру және санитарлық режимді сақтау қағидаттарын қолдана отырып, студенттерде ДЗ өнеркәсіптік өндірісінің теориялық негіздерін қалыптастыру

 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Биоорганикалық заттардың құрылысы мен олардың биологиялық қызметі арасындағы байланысты зерттейді. Зерттеу объектілері биополимерлер, витаминдер, гормондар, антибиотиктер, өсімдік тектес биологиялық белсенді заттар сияқты биологиялық маңызды табиғи және синтетикалық қосылыстар, сонымен қатар биологиялық процестердің синтетикалық реттегіштері болып табылады

  Селективті тәртіп
 • Дәрілік формалар технологиясы мен фармацевтикалық гигиена негіздері
  Несиелер: 7

  Білім алушыларда әртүрлі дәрілік түрлерді дайындау үшін қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Фармацевтикалық кәсіпорындар мен амбулаториялық-емханалық ұйымдарда қызметкерлердің еңбек гигиенасын сақтаудың негізгі қағидаларын зерделеу, сондай-ақ мекендеу ортасының адам денсаулығына әсерін зерделеу

 • Прекурсорлар және допингтік заттар
  Несиелер: 3

  Студенттерде GLP қағидаттары мен талаптарына сәйкес прекурсорлар мен допингтік заттарға химиялық-токсикологиялық талдау жүргізудің практикалық біліктері мен дағдыларын қалыптастыру

 • Биологиялық химия
  Несиелер: 5

  Студенттерде адам ағзасындағы заттардың түрленуінің химиялық құрамы мен молекулалық процестері туралы, дәрілік заттардың биотрансформация механизмдері және олардың метаболизм процестеріне әсері туралы жүйелі білімді қалыптастыру.

 • Дәрілік заттардық ұлттық формулярлық жүйесі
  Несиелер: 3

  Медициналық ұйымда дәрілік заттарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету мен мониторингтеудің маңызды құралы болып табылатын формулярлық жүйе бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру

 • Дәрілік заттар ретінде табиғи қосылыстар
  Несиелер: 5

  Өсімдік мен жануар текті дәрілік заттарды, сондай-ақ олардың синтетикалық аналогтарын жіктеу, химиялық құрылымы, физика-химиялық қасиеттері, алу әдістері, фармацевтикалық талдау туралы түсінік қалыптастыру.

 • Фармациядағы физико-химиялық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Дәрі-дәрмектерді талдауда практикалық маңызы бар физикалық-химиялық талдау әдістерін зерттеу: электрохимиялық, хроматографиялық әдістер және оптикалық әдістер

 • Фитотерапия және гомеопатия
  Несиелер: 5

  Кең таралған ауруларды емдеуде қолдану үшін дәрілік өсімдіктер мен олардың жинақтарын ұтымды пайдалану саласында білімді қалыптастыру, гомеопатиялық препараттарды дайындау технологиясының негізгі принциптерін үйрету.

 • Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Студенттерге халыққа және емдеу-алдын алу ұйымдарына сапалы фармацевтикалық көмек көрсету үшін дәрілік заттар айналысы субъектілерінің қызметін ұйымдастыру саласында білім, білік және дағдыларды қалыптастыру

 • Экстемпоралдық дәрілік формалардың сапасын бақылау
  Несиелер: 6

  Дәрілік түрлердәі сапасына дәріханаішілік бақылаудың міндетті түрлерін жүргізу, бақылау нәтижелерін тіркеу, босатуға дәрілік түрлерді ресімдеу

 • Дәрілік өсімдік шикізаты мен дәрілік заттарды тауартанулық және биофармацевтикалық талдаудың ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Шикізатты қабылдау, сынамаларды алу және НҚ талаптарына сәйкес өнімнің сапасы мен шынайылығын бағалау туралы білімді қалыптастыру ДЗ қолданудың қауіпсіздігін, тиімділігін және дербестігін қамтамасыз ету үшін ДЗ биофармацевтикалық зерттеулерінің және нақты пациенттерді жеке емдеудің негізгі тұжырымдамаларын зерттеу

 • Дәрілік заттарды жылжыту жүйесі
  Несиелер: 3

  Өндірушілерден тұтынушыларға тауарлар мен қызметтерді жылжытудың ұтымды процесін ұйымдастыру үшін білім, білік және дағдыларды қалыптастырады

 • Клиникалық және дәлелді медицина негіздері
  Несиелер: 5

  Профилактикалық, диагностикалық және емдік іс-шараларды қолдану туралы шешімдер олардың тиімділігі мен қауіпсіздігінің қолда бар ғылыми негізделген дәлелдемелеріне сүйене отырып қабылданатын медициналық практикадағы тәсілді зерделеу.

 • Медициналық және фармацевтикалық тауартану
  Несиелер: 5

  Дәріхана желісі арқылы өткізілетін және емдеу-алдын алу ұйымдарында кеңінен қолданылатын медициналық және фармацевтикалық тауарлардың негізгі талаптарын, тауартану сипаттамаларын зерделеу

 • Микробиология
  Несиелер: 4

  Студенттерде адамның инфекциялық және инфекциялық емес патологиясындағы микроорганизмдердің рөлі туралы; инфекциялық процестерді диагностикалаудың, емдеудің және алдын алудың микробиологиялық әдістерінің мүмкіндіктері туралы қазіргі заманғы білімді қалыптастыру.

 • Кәсіптік қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Білім алушылардың фармацевт мамандығы туралы бастапқы білім алуы, таңдаған мамандыққа саналы қызығушылықты ынталандыру, фармацевтикалық қызметтің ерекшелігі туралы түсінік қалыптастыру

 • Токсикологиялық химия негіздері
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың пәннің қалыптасуының тарихи аспектілерін қамтитын токсикологиялық химия негіздері бойынша білімдерін қалыптастыру; негізгі терминдер мен ұғымдар; аналитикалық токсикологияның клиникалық, наркологиялық, сот-химиялық және экологиялық бағыттарының сипаттамалары

 • Дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз ету жүйесі
  Несиелер: 5

  Дәрілік заттар айналысы саласын және ДЗ-ды Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығына жіберу жүйесін мемлекеттік реттеу бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру

 • Дәрілік өсімдіктердің ресурстануы
  Несиелер: 4

  Өнеркәсіптік ауқымда дәрілік өсімдік шикізатын жинау үшін қажетті жабайы дәрілік өсімдіктердің қорларын анықтау бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру

 • Фармацевтикалық саладағы ақпарат
  Несиелер: 5

  Студенттердің болашақ кәсіби қызметінде фармацевтикалық ақпаратты қолдану бойынша білімі мен іскерлігін қалыптастыру

 • Косметикалық заттар технологиясы және стандарттау негіздері
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда косметикалық құралдарды дайындау, стандарттау және сапасын бақылау кезінде қажетті теориялық білімді, практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Патологиялық физиология
  Несиелер: 3

  Типтік патологиялық процестердің негізгі көріністерін, жекелеген органдар мен жүйелердің типтік бұзылыстарын дамытудың себептері, шарттары мен механизмдері туралы білімді қалыптастырады. Білім алушылар аурулардың алдын алу мен емдеудің патогенетикалық қағидаттары, негізгі патологиялық процестерді фармакологиялық түзету жолдары туралы түсініктерге ие болады

 • Есірткі заттектерін химиялық-токсикологиялық талдау
  Несиелер: 4

  Білім алушыларда әртүрлі объектілерде есірткі заттарына химиялық-токсикологиялық талдау жүргізу және алынған нәтижелерді дұрыс бағалау үшін қажетті теориялық білімді, практикалық дағдыларды қалыптастыру

 • Қазақстан Республикасының дәрілік өсімдіктері
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының дәрілік өсімдіктерін зерттеу және оларды отандық медицинада қолдану

  Селективті тәртіп
 • Физиология
  Несиелер: 3

  Денедегі физиологиялық процестердің мәнін түсіну үшін сау адамның физиологиялық сипаттамаларының негіздерін зерттеу

  Оқу жылы - 1
 • Ботаника
  Несиелер: 3

  Фармакогнозияны келесі зерттеуіне арналған өсімдікті күрделі организм ретінде дамуы мен құрылысы бойынша органикалық дүниенің құбылысы мен процестерін зерттеуге ғылыми-әдістемелік көзқарасты қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
 • Анатомия негіздері
  Несиелер: 3

  Адамның анатомиялық құрылымдарының тіндері, мүшелері, жүйелері және топографиясы туралы негізгі білімді қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән басқа химиялық (аналитикалық химия, фармацевтикалық, химия, токсикологиялық химия) пәндерді зерделеуге, сондай-ақ заттың химиялық табиғаты мен құрылысын, бейорганикалық химияның негізгі заңдары мен теорияларын түсінуге, студенттердің химиялық сауаттылығын қалыптастыруға негіз болып табылады

  Оқу жылы - 1
 • Фармация тарихы және фармацевтикалық терминология
  Несиелер: 5

  Фармацевтика ғылымының қалыптасуы мен даму кезеңдерін зерделеу, дәрілік заттар туралы ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі білімді жинақтау Фармацевтикалық терминологияны ретке келтірудің жалпы принциптерін түсінуді қалыптастыру; Денсаулық сақтау саласындағы ресми құжаттарды жасау кезінде ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу әдебиеттерінде терминдерді пайдалану

  Оқу жылы - 1
 • Алғашқы медициналық көмек
  Несиелер: 3

  Оқиға орнында кенеттен ауырып қалған немесе зардап шеккен адамға және оны медициналық мекемеге жеткізу кезеңінде жүргізілетін шұғыл медициналық іс-шаралар кешеніне оқыту

  Оқу жылы - 1
 • Код ON5

  ОН-5. Дәрілік өсімдік шикізатын (ДӨШ) дайындауды, қабылдауды және стандарттауды жүзеге асырады.

 • Код ON7

  ОН-7. Дәрілік заттарды тиісінше пайдалануды жүзеге асырады: дәрілік заттарды тағайындау, кәсіби кеңес беру, дәрілік заттардың артықшылықтары, қауіптері және ықтимал жанама әсерлері туралы аса маңызды ақпаратты ұсыну.

 • Код ON1

  ОН-1. Қазақстан халқына фармацевтикалық көмекті ұйымдастыру бойынша білімі мен дағдыларын көрсетеді - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес халықты сапалы, тиімді, қауіпсіз дәрілік заттармен (ДЗ) және медициналық бұйымдармен (МБ) қамтамасыз ете алады.

 • Код ON2

  ОН-2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасының және тиісті фармацевтикалық практикалардың (GDP, GPP, GSP) талаптарына сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізуді жүзеге асырады.

 • Код ON6

  ОН-6. ДЗ, ДӨШ, фармацевтикалық субстанциялар, қосымша заттар сапасын бақылауды, токсикологиялық маңызды заттарды химиялық-токсикологиялық талдауды жүзеге асырады: - ҚР Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасына және тиісті фармацевтикалық практикасына (GXP) сәйкес ДЗ, ДӨШ, фармацевтикалық субстанциялар, стандартты үлгілер, қосымша заттар сапасын бақылауды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті; -Қазақстан Республикасының химиялық-токсикологиялық сараптама саласындағы қолданыстағы заңнамасына сәйкес токсикологиялық маңызды заттардың химиялық-токсикологиялық талдауын ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON8

  ОН-8. Фармацевтикалық қызметті ұйымдастырады және дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету процестерін тиімді басқарады. ДЗ мен МБ айналысы саласындағы субъектілердің денсаулық сапасын жақсартуға және денсаулық сақтау жүйесі қызметінің нәтижелеріне ықпал етуге қабілетті.

 • Код ON3

  ОН-3. Дәрілік заттарды дәріхана жағдайында дайындайды-медициналық ұйымның талаптары мен дәрігердің рецептілері бойынша дәріхана өндірісі жағдайында ДЗ дайындауды (экстемпоральды дайындау) ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON4

  ОН-4. ДЗ және МБ өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастырады, өндіріс процестерін басқаруды жүзеге асырады: - ҚР Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасына және тиісті фармацевтикалық практика қағидаларына (GMP) сәйкес өнеркәсіптік өндіріс жағдайында ДЗ дайындауды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті: - технологиялық процестің барлық сатыларында ДЗ сапасын бақылауды қамтамасыз етуге қабілетті.

 • Код ON9

  ОН-9. Денсаулық сақтаудың стейкхолдерлері арасындағы тиімді коммуникацияларды көрсетеді, пәнаралық байланыстарды дамытуға, үздіксіз кәсіби даму ынтасын дамытуға қабілетті, мәдени төзімділікке ие.

 • Код ON10

  ОН-10. Көшбасшылық қасиеттерді (мансаптың алғашқы кезеңдерінен бастап) және ұжымда жұмыс істей білу қабілетін көрсетеді.

 • Код ON11

  ОН-11. Өмір бойы білім алуға, кәсіби құзыреттілікті дамыту үшін ғылымдағы, фармациядағы және денсаулық сақтаудағы тұрақты өзгерістер негізінде үздіксіз кәсіби дамудың жеке жоспарын дамыту траекториясын таңдауға бейімді.

 • Код ON12

  ОН-12. ДЗ және МБ іздеу, зерттеу және әзірлеуді жүргізуге қабілетті.

Top