Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Аграрлық менеджмент (2 жыл) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жалпы экономикалық және жалпы саяси жүйеде аграрлық саясатты бағалай білу, аграрлық саяси стратегияларды / құралдарды институционалдық іске асыруды және оларды аграрлық секторға ықпал ету үшін мақсатты пайдалануды бағалау.
 • Кәсіпорын деңгейіндегі негізгі өндірістік-экономикалық өзара байланысты талдау, кәсіпорын қызметін жоспарлау және ауыл шаруашылығы кәсіпорнын талдау, жоспарлау және қаржыландырудың барлық міндеттерін дербес өңдеу үшін инвестицияларды есептеу әдістерін қолдану.
 • Тауарларды тұтынушылардың саяси жағы мен мінез-құлқын экономикалық талдау, экспорт пен импортқа бағытталған агроөнеркәсіптік кешеннің халықаралық сауданың сұранысы мен ұсынысын қалыптастыру.
 • Адам ресурстарын басқаруға, жеке адамға да, топқа да әртүрлі тәсілдерді қолдану, кадрлық стратегияны жоспарлау мен іске асырудың әдістері мен технологияларын меңгеру .
 • Ұйымдастырушылық және жеке менеджментті дамыту тұжырымдамаларын жасай білу, жылдық баланстарға, өндірістік көрсеткіштерге талдау жүргізу және кәсіпорындағы бақылау жүйесін дамытуды дамыту үшін шығындар сметасын құру дағдылары, сондай-ақ консалтингтік ұсыныстарды әзірлеу және ұсыну.
 • Кәсіпорындағы өндірістік процесті талдау, экономиканың инвестициялық жоспарын және кәсіпорынның кірістілігі, өтімділігі, тұрақтылығы ретінде өндірістің маңызды көрсеткіштерін есептей және бағалай білу.
 • Аграрлық менеджмент саласындағы күрделі міндеттер мен проблемаларды шеше білу, жетекші елдердің өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы салаларын өндіру тәжірибесін пайдалану, ауыл шаруашылығы техникасын пайдаланудан инновациялық тәсілді жүзеге асыру, менеджменттің қазіргі заманғы технологияларына сәйкес өндірісті басқаруды жүргізуге қабілеті болу.
 • Педагогикалық шеберлік дағдыларын, презентация өнерін, проблеманың жай-күйін сыни талдау дағдыларын қолдану
 • Ақпаратты талдау, тексеру, кәсіби, оның ішінде педагогикалық қызмет барысында оның толықтығын бағалау, игерілген ғылыми әдістер мен қызмет тәсілдерін рефлекстеу.
 • Халықаралық нарықта жұмыс істеу үшін әлеуметтік, этикалық, конфессиялық, мәдени және тілдік дағдыларды толерантты қабылдай отырып, ұжымды өзінің кәсіби қызметі саласында басқару.
 • Басқару, жоспарлау және бақылау сияқты өндірістік процестерді рационализациялау құралы ретінде деректерді өңдеудің электрондық жүйелерін пайдалану және оларды ақпараттық ұсыныстар жасау үшін пайдалану, қолданбалы эмпирикалық әлеуметтік зерттеу секілді статистиканың негізгі әдістерін қолдана білу, кәсіпорын қызметін талдау нәтижелерін есептей, бағалай және ұсына білу.
 • Стратегияларды әзірлеу, аграрлық кәсіпорындардың өндірістік қызметін жоспарлау және оларды іске асыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру
Top