Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11310 Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру в Академик Қаныш Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жалпылау, талдау, мақсат қою және оған жету жолын таңдау
  • Көлік қызметтеріне қажеттілікті айқындау, көлік құжаттамасын ресімдеу және жүктер мен жолаушыларды жеткізудің оңтайлы схемаларын әзірлеу
  • Кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану
  • Көлік объектілерінің жұмысы саласындағы білімдерін және түсінігін көрсету
  • Жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімдерді меңгере отырып, өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби тұрғыдан дамуға
  • Қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастыру, басқару және қамтамасыз етумен және көлікті пайдаланумен байланысты қызмет алгоритмдерін пайдалану
  • Техникалық-экономикалық талдау жүргізу, қабылданған шешімдерді кешенді негіздеу және нәтижелерді бағалау
  • Академиялық және кәсіби қарым-қатынас жасау үшін заманауи коммуникативтік технологияларды, оның ішінде шет тілінде қолдану
  • Мамандандырылған және ғылыми-техникалық әдебиеттерді зерделеу, Кәсіби саладағы халықаралық озық тәжірибені жинақтау
  • Нормативтік-құқықтық базаны, теориялық негіздер мен практикалық тәжірибені қолдана отырып, кәсіби қызмет саласында шешімдер қабылдау
Top