Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07306 Кадастр в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Жер-кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән жер-кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау принциптері мен міндеттерін зерттейді. Жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру бойынша іс-шараларды, сондай-ақ жерге орналастыру ұғымын, жерге орналастыру жұмыстарының түрлерін, жер кадастры ұғымын, кадастрлық жұмыстардың түрлерін, кәсіпорынның құрылымын қарастырады. Өндірісті ұйымдастыру жерге орналастыру процесіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін қамтамасыз етуге, құрылтай, ұйымдастыру құжаттарын және іс жүргізу құжаттарын сауатты жасауға және ресімдеуге негізделеді.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын экономикасы туралы білу мамандардың құзыреттілігінің, олардың кәсіпорынның экономикалық даму бағытын анықтау қабілетілігінің негізі болып табылады. Бәсекелестік нарықтық ортадағы кәсіпорындардың қызметі, шектеулі ресурстар шартында тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үрдістері зерделенеді. Білім алушылар негізгі және айналым қаражаттары, кадрлық әлеует, еңбекақы төлеу жүйелері, өзіндік құн, қаржылық көрсеткіштер және инвестицияларды бағалау туралы білімді меңгереді.

 • Топография негіздері
  Несиелер: 5

  Топография негіздері баяндалған, геодезиялық топографиялық карталар мен жоспарлар жасау мақсатында далалық геодезиялық өлшеулерді өңдеу тәсілдері келтірілген.

  Селективті тәртіп
 • Қалақұрылысы кадастры
  Несиелер: 5

  Курс кадастрлардың түрлерін, олардың мазмұны мен мақсатын, жер және қала құрылысы кадастрларының географиялық ақпараттық жүйелерінің мазмұнын, аумақты кадастрлық бөлудің мақсаттары мен міндеттерін, жылжымайтын мүлік объектілерінің мекен-жайын, жерді экономикалық бағалау әдістерін, олардың кадастрлық және нарықтық құнын анықтауды, кадастрлық құжаттаманы жасау және жүргізу тәртібін, жер учаскелерін межелеу және түгендеу мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Жерлерді мемлекеттік тіркеу және есепке алу
  Несиелер: 5

  "Жерді мемлекеттік тіркеу және есепке алу" пәнін оқу барысында студенттер мемлекеттік тіркеу объектілері мен субъектілері туралы теориялық білімді, тіркеу құжаттарымен, есеп беру ведомостерімен жұмыс істеу дағдысын, жер учаскелеріне және басқа да жылжымайтын мүлік объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік есепке алуды жүргізу және олармен мәміле жасау дағдыларын игереді.

 • Фотограмметрия және қашықтықтан зондтау
  Несиелер: 5

  Курс фотограмметрияның, сандық фотограмметрияның теориялық негіздерін зерделеуді және топографиялық жоспарлар мен карталарды өндіру және жаңарту кезінде жерді қашықтықтан зондтаудың заманауи жоғары тиімді технологияларын қолдануды қарастырады, бұл қысқа мерзімде және жоғары сапада жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді.

 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Еңбек қорғау пәні қолданбалы техникалық ғылым болып табылады, ол өндірістік қауіптіліктер мен кәсіптік зияндылықтарды айқындайды және зерделейді және өндірістік жарақаттанушылықты және жұмыскерлердің кәсіптік ауыруын, апаттар мен өрттерді жою мақсатымен оларды болдырмау немесе әлсірету әдістерін әзірлейді

 • Ландшафттану
  Несиелер: 5

  Ландшафт - кең таралған халықаралық термин. Ғылымның бұл сөзге жүгінуі, оның эволюциясы барысында бөлінген географиялық қабықшаның біртектес бөлігіне қатысты, басқа учаскелерден өзінің құрылымымен ерекшеленетін, яғни дене мен құбылыстардың заңды тіркесуімен, географиялық қабықшаның құрамдастары арасындағы өзара байланыс пен өзара әрекеттесу сипатымен шынайылықтың жаңа күрделі объектісінің белгіленуін табу талпынысымен байланысты болды.

  Селективті тәртіп
 • Кадастрлық ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің кадастрда қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді, олардың тағайындалуы, құрылу принциптері, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету, техникалық талаптар, қалалық кадастрдың ақпараттық жүйелері, сонымен қатар қалалық нысандарды, жер асты коммуникацияларын есепке алу дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жерлерді кадастрлық бағалау және аймақтарға бөлу
  Несиелер: 5

  Курс аумақты кадастрлық бөлу мазмұнын, оны ұйымдастыруды, ақпараттық қамтамасыз ету және құқықтық базаны зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында аумақ туралы ақпарат жинау, кадастрлық аймақтандыру, жерді түгендеуді жүргізу, жер және қалалық кадастрдың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жүргізу үшін бастапқы негіз құру, кадастрды құқықтық қамтамасыз ету, жерді және жылжымайтын мүлікті кадастрлық бағалау есептері шешіледі.

 • Сандық картографиялау
  Несиелер: 5

  Аумақтық объектілерді, процестер мен құбылыстарды цифрлық сипаттау теориясын зерттеу, сандық карталарды құрудың технологиялық құралдарын және картографиялық ақпаратты сандық нысанға түрлендіру әдістерін меңгеру, сандық карталарды автоматты және автоматтандырылған құру дағдыларына ие болу.

  Селективті тәртіп
 • Ауылдық елді мекендірі жобалау және жерлерін үйлестіру
  Несиелер: 5

  Ел мекендеріндегі әлеуметтік тұрғын жағдайлары тәсілдерін жетілдіру, қалалар мен олардын орналасу аймақтары дамуының қайта құрастыру кешендік сұрақтарын, тұрғын орындары аймақтарын жоспарлау және қала жоспарындағы қала нысандарын орналастыру инженерлік-экономикалық кешендері сұрақтары қаралады.

  Селективті тәртіп
 • Табиғи ресурстарды бағалау
  Несиелер: 5

  Пән табиғатты пайдаланудың теориялық негіздерін, табиғатты пайдалану экономикасы, тұрақты даму, қоршаған ортаға әсерді бағалау, табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негіздерін, табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану саласындағы базалық ақпаратты түсіну, баяндау және сыни талдау дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, адалдықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлық пен жемқорлыққа қарсы әрекет етудің заманауи білімдерінің кешенді көзқарастарын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Жерлерді геоэкологиялық бағалау
  Несиелер: 5

  Курс елді мекендер жерлерін бағалау әдістемесінің негізгі ережелерімен, елді мекендер аумақтарын жер-бағалау аудандастыру принциптерімен, елді мекендер аумақтарының инженерлік-геологиялық жағдайларын кешенді және қала құрылысы бағалау әдістемелерімен, елді мекендердің экологиялық жағдайын бағалау әдістемелерімен (атмосфералық ауаның, топырақтың, жер асты суларының, өсімдіктердің ластануын, радиациялық жағдайды бағалау) таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Картография
  Несиелер: 5

  Курс картографиялық проекциялар теориясын, карталарды құрастыру және редакциялау тәсілдерін, бер бетіндегі жағдайын және жер бедеріні бейнелеу тәсілдерін, шартты белгілерді, шолу-топографиялық, арнайы және тақырыптық карталарды, картографиялық жұмыстарды автоматтандыруды, карталар бойынша құбылыстарды зерттеу әдістерін, электрондық картографиялауды қарастырады.

 • Жер ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  "Жер ресурстарын басқару" пәні азаматтық-құқықтық қатынастардың объектісі ретінде жер ресурстарын басқарудың негізгі функцияларын жүзеге асыратын жер ресурстарын мемлекеттік басқару жүйесінің, заңнамалардың жұмыс істеу механизмін зерттейді. Жерге орналастыру, мемлекеттік жер кадастры, жер мониторингі, жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау және т. б. сияқты функционалдық іс-әрекеттерді жүргізудің теориялық негіздерін, принциптерін, әдістемесін зерттейді.

 • Жерлерді мелиорациялау
  Несиелер: 5

  Жерді мелиорациялау (мелиорациядан жақсарту) табиғи жағдайды жақсартуға бағытталған шаралар кешені болып табылады. Онда су режимін жетілдіру (дренаждау, суару, өзендердегі су деңгейін реттеу, бөгеттер салу) бойынша жұмыс жүргізіледі. Мелиорация сондай-ақ мәдени-техникалық және орманшылық жұмыстарын, эрозияға қарсы шараларды, құмды, жыраларды, беткейлерді, өзен жағалауларын және хеджирлеу құрылысын күшейтуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Іргелі және қолданбалы экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық ғылым әлемдегі жаһандық экономикалық үрдістерден бастап, адамның экономикалық өміріне дейінгі адам қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. Сондықтан білімнің негізі аумағы ерекшеленеді. Қолданбалы экономика өмірдің тәжірибелік бөлігіне жатады. Әрбір жеке тұлға, өз ортасында жұмыс істейді, шаруашылық үрдісті өз жағында қарастыруды үйренеді, дағдылана отырып өз жолын экономикалық жүйеде табады

  Селективті тәртіп
 • Кадастрлық жұмыстар жүргізудің автоматтандырылған технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән жер кадастрында жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, кадастрлық және жерге орналастыру ақпаратын өңдеу технологиялары, жобалаудың автоматтандырылған жүйелерінің өзара әрекеттестігі мен функционалдық мүмкіндіктері саласында теориялық негіздерді және тәжірибелік дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жер мониторингі
  Несиелер: 5

  Жер қоры құрылымының өзгеруін және жер түрлерінің жай-күйін дер кезінде анықтау, оларды бағалау, болжамдау және келеңсіз процестердің алдын алу және салдарын жою бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмыстарды жүргізу әдістемесімен байланысты маңызды практикалық міндеттерді шешу үшін білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың, оның ішінде адамның тіршілік ортамен өзара қарым-қатынасын, қоршаған ортаға адам қоғамының әсер ету ауқымы мен әсер етудің рұқсат етілген шектерін, оларды азайту мүмкіндігін зерттейді. Бұл адамзаттың өмір сүруі және ғаламшарлық ауқымға ие болатын экологиялық дағдарыстан шығу туралы ғылым. Бұл ретте шешуші рөл экологиялық білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Жылжымайтын мүлікті бағалау
  Несиелер: 5

  Пән жер, ғимараттар, құрылыстар, су объектілері сияқты активтер мен мүліктің құнына әсер ететін факторларды және қалыптасу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған, жылжымайтын мүліктің нақты объектілері мысалында, соның ішінде Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығының қазіргі жағдайы мен жағдайларын ескере отырып бағалау әдістері мен тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Жылжымайтын мүлік нарығында жерді бағалау
  Несиелер: 5

  Пән жер нарығының объектілері мен субъектілерімен байланысты экономикалық үрдістер, жер учаскелерін рұқсат етілген пайдаланудың әр түрлі санаттары мен түрлерінің құнын қалыптастыру заңдылықтары мен факторлары туралы теориялық білімді бередi. Сондай-ақ қалалық және ауыл шаруашылық жер учаскелерінің нарықтық және басқа да құн түрлерін анықтау саласында әдістемелік және практикалық дағдыларды меңгерудің теориялық негіздерін қамтиды. Зерттеу объектісі жер учаскелерін бағалау әдістері мен тәсілдері болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Геоморфология және антропогендік геология
  Несиелер: 5

  Оқу пәні пайдалы қазбалар кен орындарын болжау және іздеу үшін негізгі болып табылатын геоморфологиялық карталарды оқып, құрастыруға үйрететін арнайы геологиялық пән болып табылады. Рельефті, яғни пішіні, өлшемі, шығу тегі, жасы және даму тарихы бойынша әртүрлі Жер бетінің тегіс еместігінің жиынтығын зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Жобалар мен карталарды рәсімдеу
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында студент қолдың қаттылығын, көз өлшеуішін, ұқыптылығын, тынымсыз жұмыста шыдамдылықты, сызба құралдарымен жұмыс істеуді үйренуі керек; әдемі, тез, көркем талғаммен және жоғары графикалық сапамен әр түрлі топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдарды ресімдеуі керек; әріптерді, әсіресе шартты белгілерді құрастыру және сызу, карталардың түпнұсқаларын сызу және безендіру дағдыларын игеруі керек.

 • Жерге орналастырудағы жұмыстық жобалау
  Несиелер: 5

  Пән жерге орналастыру жүйесінде жерді пайдалануға бақылау жүргізу, жұмыс жобасында кезеңдердің санын анықтау саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қоса, болашақ мамандарға олардың практикалық іс-әрекеті үшін қажетті білімді қамтамасыз ететін жерге орналастырудың қазіргі мазмұнын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
 • Геодезия
  Несиелер: 5

  "Геодезия" пәнін оқу барысында студенттер қазіргі заманғы геодезиялық жабдықтарды (топографиялық карталар мен жоспарларды жасау үшін топографиялық түсірулер, жоспарлы және биіктік түсірілім негіздемесін құру, геодезиялық өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу, топографиялық карталар мен жоспарларда есептерді шешу) қолдана отырып, инженерлік құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану кезінде қажетті геодезиялық жұмыстар кешенін орындау дағдылары мен біліктерін меңгереді.

 • Жерлерді пайдлану мен қорғауға мемлекеттік бақылау
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік жер бақылауының міндеттерін қарастырады, олар жер заңнамасының сақталуын, жерді қорғау және пайдалану талаптарын бақылайды. Пәнді оқу студенттің әкімшілік, қылмыстық жер құқық бұзушылықтарын анықтаудың, тексерулерді жүзеге асырудың, тексеру жоспарларын құрастырудың, бақылауды жүзеге асыратын органның нұсқамасын құрастырудың, ұйымдар мен азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтаудың теориялық негізін қалыптастырады.

 • Топырақтану
  Несиелер: 4

  Топырақтану - топырақтың ғылымы, олардың қалыптасуы (генезисі), құрылымы, құрамы мен қасиеттері, географиялық таралу құрылымы. Топырақтың негізгі қасиеттерін қалыптастыру және дамыту - құнарлылықты және оның ең ұтымды пайдалану жолдарын, сондай-ақ топырақ қорғау мәселелерін және антропогендік әсердің әсерінен оларды өзгертуді зерттейді.

 • Геоинформатика
  Несиелер: 5

  Адам өркениетінің дамуының негізгі факторы қазіргі таңда ақпараттық ресурстар болып табылады, ал Ақпарат адам қызметінің барлық түрлерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттың маңызды құрамдас бөлігі - қоршаған географиялық кеңістік туралы кеңістіктік-үйлестірілген ақпарат болып табылады. Адамзат күнделікті өмірде кеңістіктік ақпаратты пайдалануға жақындады. Геоақпаратты алу және пайдалану мәселелері жаңа ұғымға – геоинформатикаға негізделеді.

  Селективті тәртіп
 • Құрылыс алаңындағы инженерлік қондырғылар
  Несиелер: 5

  Пән қаланың инженерелік жүйелері туралы жалпы мәлімет береді: су құбыры, лас суды әкету құбыры, жылу, газ желілері, төменгі және жоғарғы кернеулі тоқ сымдары, телекомму¬никация. Сонымен қатар пән елді мекен мен өндіріс орнының инженерлік коммуникацияларын орнатып төсеу жайлы оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Жерге орналастыру мен кадастрдағы экономикалық-математикалық әдістер
  Несиелер: 3

  Пән жер-кадастрлық жұмыстарымен айналысатын кәсіпорынның қызметін талдау үшін қазіргі қолданбалы математикалық әдістерді қолдануға бағытталған білім кешенін студенттерге қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында студент экономикалық-математикалық әдістердің жіктелуін, жерге орналастыру жобаларын және жерге орналастыру сызбаларын негіздеу кезінде экономикалық-математикалық моделдеуді, экономикалық-математикалық модельдеудің ерекшелігін біледі, ақпаратты статистикалық өңдеу тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы геодезия
  Несиелер: 5

  Қолданбалы геодезия пәні құрылыс өндірісінде, тау-кен барлау және тау-кен ұңғылау ісінде пайда болатын әртүрлі халық шаруашылығындағы міндеттерді топографиялық-геодезиялық қамтамасыз ету әдістерін зерттеу, табиғи ресурстарды зерттеу және кеңістік пен уақыт бойынша құрылыстар мен жер бетінің тұрақтылығын зерттеу болып табылады. Қолданбалы геодезияда топографиялық-геодезиялық іздестіру әдістері, ғимараттар жобаларын нақты жер бетіне шығару және т.б. әдістері зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Жер қатынастарын мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пән жер қатынастарын мемлекеттік реттеудің теориялық негіздерін меңгеруді, жер қатынастарын реттеудің негізгі жолдарын, жер қатынастары объектілері мен субъектілерін, жерге құқық түрлерін, жер учаскелерін жеке меншікке беру және сату және жалға беру тәртібін, практикалық міндеттерді шешуді қамтиды.Пән жер қатынастарын мемлекеттік реттеудің теориялық негіздерін меңгеруді, жер қатынастарын реттеудің негізгі жолдарын, жер қатынастары объектілері мен субъектілерін, жерге құқық түрлерін, жер учаскелерін жеке меншікке беру және сату және жалға беру тәртібін және практикалық міндеттерді шешуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  AutoCad және Compass бағдарламаларын меңгеруге бағытталған оқу пәні, студент әр түрлі сызбаларды жасай алады, бағдарламалық пакеттің құралдарын қолданып, ілеспе құжаттарды ұйымдастырады, сондай-ақ әр түрлі жобаларды жасау процесін автоматтандыру мүмкіндігін меңгереді.

 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 5

  "Инженерлік геодезия" пәні шеңберінде инженерлік құрылыстарды іздестіру, жобалау және салу кезінде орындалатын инженерлік-геодезиялық жұмыстар оқытылады. Білім алушылар инженерлік-геодезиялық желілерді құру, бөлу жұмыстары, орындау түсірілімдері, желілік және алаңдық объектілердің құрылысын геодезиялық қамтамасыз ету әдістері туралы Дағдылар мен білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Курсы студенттерге арналған техникалық профиль. Біз ғылым сияқты, оның мақсаттары мен міндеттерін, ғылыми зерттеулер, ғылыми нәтижелер, іргелі және қолданбалы зерттеу, теория және эксперимент. Тарихи қаралды ұйымдастырушылық, техникалық, экономикалық, психологиялық және құқықтық ғылыми қызмет аспектілері болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық қызмет пен патенттанудың негіздері
  Несиелер: 3

  "Иновациялық қызмет және патенттеу негіздері» пәні курстың және дипломдық жобалау барысында патенттік ақпаратты зерттеу үшін маңызды. Курсының негізгі мақсаты - студенттерге зияткерлік меншікті қорғау саласындағы халықаралық құқық пен Қазақстан Республикасының заңнамасын білу, өнертабыстар мен пайдалы модельдерге арналған қорғау құжаттарын алу тәртібі және т.б. жағдайларды зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Жер құқығы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің құқықтық білім жүйесін алуға, жер құқықтық қатынастарын реттеуге, талдауға, әртүрлі жер құқықтық қатынастарды зерттеуге; азаматтық нормаларын практикалық қолдану дағдыларын дамытуға арналған

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік және бизнестің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары: бизнес-жоспарлау, кадрлық қамтамасыз ету, қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдері оқытылады; сонымен қатар студенттерде бизнестің құқықтық негіздері, оның ұйымдастырушылық және функционалдық бастаулары туралы кешенді түсініктер қалыптастырылады.

 • Жерге орналастырудағы және кадастрдағы геодезиялық жұмыстар
  Несиелер: 5

  Бұл курс жерге орналастыруды және кадастрды жүргізу кезінде инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде қазіргі заманғы әдістер мен құралдарды; тірек аралық желіні құру әдістерін, кадастрлық карталарды (пландарды), берілген ауданы бар жер учаскелерін жобалау әдістерін және осы учаскелердің шекарасын нақтыға шығаруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Жер кадастры
  Несиелер: 5

  Жер кадастры-бұл жердің табиғи, шаруашылық және құқықтық жағдайы туралы мәліметтердің жүйелендірілген жиынтығы. Жер кадастры жер ресурстарын мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету және жерді пайдалану мен қорғауды бақылау; жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу, жерді экономикалық бағалау және т. б. мақсатында құрылады және жүргізіледі.

 • Математикалық статистика
  Несиелер: 3

  Математикалық статистика-ғылыми негізделген қорытындылар алу және олардың негізінде шешімдер қабылдау үшін статистикалық деректерді жинау, өңдеу және пайдалану әдістерін зерттейтін математика бөлімі. Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды қамтиды: статистикалық деректерді өңдеу, сандық сипаттамалардың Нүктелік және аралық бағалары, гипотезаларды статистикалық тексеру, корреляциялық және регрессиялық талдау, эксперименталды деректерді статистикалық өңдеу.

  Селективті тәртіп
 • Жерге орналастыруды жобалау
  Несиелер: 5

  Пән жерге орналастыру жобалауының теориялық негіздерін, жердің қасиеттерін, жерге орналастыру кезінде ескерілетін табиғи, экономикалық және әлеуметтік жағдайларды, сондай-ақ шаруашылықаралық, шаруашылықішілік жерге орналастыру жобаларын әзірлеудің практикалық дағдыларын игеруді, оның экономикалық мәнін анықтауды, учаскелік жерге орналастырудың жұмыс жобаларын орындаудың түрлерін, арналуы мен әдістемесін меңгеруді қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Метеорология, климатология және гидрология
  Несиелер: 5

  Курс атмосфераның құрылысын, ауа массаларының қозғалысын, радиациялық және жылу балансын, метеорологиялық элементтерді, климатты және оның өзгеру болжамдарын, климат құраушы факторларды, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды және өзен ағысының қалыптасу заңдылықтарын, көлдер, батпақтар, өзендерінің режимін, су ағыстары мен су қоймаларының негізгі гидрологиялық сипаттамаларын анықтау және өлшеу әдістері мен техникалық құралдарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Математика 1
  Несиелер: 4

  "Математика 1" пәні келесі бөлімдерден тұрады: сызықты және векторлық Алгебра элементтері, Аналитикалық геометрия элементтері, математикалық талдауға кіріспе; бір айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары, бірнеше айнымалының функциясын дифференциалдық есептеу және олардың қосымшалары. Есептеудің жаңа техникалық әдістері ғылымның кез келген саласына қатысты математикалық зерттеулерді пайдалануға және шешімді практикалық қолдануға жеткізуге мүмкіндік береді.

 • Жер ресурстарын пайдалануын болжамдау, жер кеңістігін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән жерді тиімді пайдалану және қорғау саласындағы теориялық және практикалық негіздерді оқып үйрену, жерді тиімді пайдалану мәселелерін талдау, Қазақстандағы жер ресурстарын жоспарлау мен болжаудың түсінігі, мазмұны және мақсаты кіреді.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету

 • Код ON2

  Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану

 • Код ON3

  Топографиялық-геодезиялық, картографиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды орындау ерекшеліктерін ескере отырып, жерге орналастыру өндірісті ұйымдастырудың, жоспарлаудың және басқарудың негізгі принциптерін және түрлерін білу

 • Код ON4

  Геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен, жабдықтармен және құралдармен, арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдыларына ие болу

 • Код ON5

  Мәліметтердің математикалық және статистикалық өңдеуін, геодезиялық өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауын орындауды істей білу

 • Код ON6

  Ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу, жерді және өзге де жылжымайтын мүлікті пайдаланудың отандық және шетелдік тәжірибесін, патенттік зерттеулерді жүргізу негізінде зерттеу қызметінің әдістерін пайдаланып, инновациялық шешімдерді іздеу және таңдауды жүзеге асыру

 • Код ON7

  Жер және қалақұрылыс кадастрларын жүргізу кезінде Жердің геологиялық құрылымын және топыраққұрау процестерін, жер және басқа да табиғи ресурстарды бағалау әдістемелерін, жер ресурстарын болжау, ұтымды пайдалану және қорғау принциптерін білу

 • Код ON8

  Жобалау, жобалау алдындағы және болжамды материалдарды әзірлеу кезінде жер ресурстарын пайдалану және қорғау бойынша әртүрлі әдістемелерді қолдану

 • Код ON9

  Қазіргі заманғы географиялық және жер-ақпараттық жүйелерді, графикалық, кадастрлық және басқа да ақпаратты қазіргі деңгейде дайындау және қолдау тәсілдерін білу

 • Код ON10

  Жылжымайтын мүлік объектілерін дамыту және техникалық түгендеу кезінде елді-мекен аумағының жер-шаруашылық және инженерлік ұйымдастыру білімдерін қолдана білу

 • Код ON11

  Жылжымайтын мүлікті, табиғи ресурстарды және жерді, олардың функционалдық мақсаты мен геоэкологиялық жағдайын ескере отырып бағалау бойынша жұмыстарды орындаумен байланысты кәсіби мәселелерді шешуді істей білу

 • Код ON12

  Құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттарды білу негізінде жер кадастрын жүргізу, жер ресурстарын басқару, мемлекеттік бақылау және жер қатынастарын реттеу саласындағы кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімді қолдану

Top