Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07202 Тау-кен ісі в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Ғылыми жобаларды әзірлеу және басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты алынған нәтижелерді кейіннен енгізу және коммерцияландыру мақсатында ғылыми жобаны тиімді іске асыру үшін басқару процестерінің әдістері мен құралдарын зерделеу. Пән ғылыми жобаларды басқару дағдыларын инициализация кезеңінен бастап жобаны аяқтағанға дейін, мүмкін болатын тәуекелдерді және коммерциялық тартымдылық имиджін құру қажеттілігін ескере отырып жетілдіруге бағытталған. Курстың негізгі бөлімдері: ғылыми жобалардың сипаттамасы; ғылыми жобаның құрылымы; ғылыми жобаның этикалық және заңды жақтары; ғылыми жобаны инициализациялау, жобаны жоспарлау, жобаны ұйымдастыру, жобаның орындалуын бақылау, жобаны аяқтау; жобалық топты басқару; оцеғылыми жобаны іске асыру кезіндегі тәуекелдер және оларды жою жолдары; ғылыми жобаларды сараптау; ғылыми жобаларды қаржыландыру және коммерцияландыру мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдістері
  Несиелер: 5

  "Ғылыми зерттеулердің әдістері" пәні докторанттардың нақты ғылыми - зерттеу міндеттерін шешуде зерттеу әдістерінің кешенін қолдану арқылы тау-кен ісі саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, жүйелеу және жалпылау негізінде зерттеу қызметін жүргізу қабілетін қалыптастыруды мақсат етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми сөйлеу стилистикасын, ғылыми стиль жанрларын, ғылыми мәтіндерді ұйымдастыру принциптерін, ғылыми білім жүйесіндегі «Плагиат» заңды санатын зерттеу және түсіну үшін негіз болады. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: ғылыми жұмыстың негіздемесі, ғылыми әдебиеттерге шолу, академиялық жазу жанрын таңдау, библиография және сілтемелер. Курсты оқу ғылыми, ғылыми-техникалық және танымал ғылыми мәтіндерге талдау жасауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геомеханика
  Несиелер: 5

  «Геомеханика» пәні тау-кен жыныстарындағы физикалық процестерді зерттеуді; кен орындарын игеру кезінде жер бетінің деформациялануын және тау-кен қазбаларының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін, шараларды болжау және жасау мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерде ұсынылған: Тау-кен жыныстары үлгілерінің механикалық қасиеттері. Тау-кен жыныстарында кернеулер мен деформациялар. Деформация. Деформация түрлері. Тау-кен жыныстарының серпімді қасиеттері. Тау жыныстарының үлгілерінің жылу қасиеттері. Курс тау-кен өндірісінің нақты мәселелерін шешуде есептеулерді жүргізу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аралас геотехнология
  Несиелер: 5

  Пән ашық кеннен жер асты жұмыстарына көшу кезінде кен шоғырларын аралас игеру бойынша білім алуға бағытталған. Курс келесі бөлімдермен ұсынылған: кен орындарын аралас игеру схемаларының жіктелуі. Аралас игеруге жататын кен орындарының кен қорлары. Біріктірілген даму кезінде әртүрлі технологиялар көлемінің тиімді арақатынасын анықтау. Курсты оқу кен орындарын аралас игеру бойынша білім, білік және дағдылар кешенін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON3

  Ғылыми жобаларды әзірлеу және басқару

 • Код ON5

  Ғылыми-зерттеу қызметінде геомеханика әдістерін қолдану

 • Код ON1

  Өндірістік-технологиялық қызметті жүзеге асыру

 • Код ON2

  Академиялық мәтіндерді дайындауды және жазуды жүзеге асыру

 • Код ON4

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Top