Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04109 Қаржы және бизнес в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Заманауи қаржылық технологиялар
  Несиелер: 6

  Бұл курс бухгалтерлік есеп, аналитикалық және жоспарлау ақпараттарына негізделген қаржылық шешімдер қабылдау үшін заманауи қаржылық технологияларды қолданудың тұжырымдамалық және практикалық аспектілерін зерттеуге және тәуекелдерді қайтару келісімі жағдайында корпоративтік қаржыларды басқару тұрғысынан заманауи басқару модельдерін құрастырудың бір бөлігі ретінде қаржы құралдарын есептеу мен пайдаланудың практикалық дағдыларын дамытуға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік қаржылық дағдарыстар
  Несиелер: 5

  Бұл курс қаржы-экономикалық дағдарыстың себептерін анықтау және мемлекеттің дағдарысқа қарсы шараларын жүзеге асыру арқылы оларды жою мақсатында қаржылық әдістерді қолданудың Қазақстан экономикасын дамытуға факторлардың ықпал етуін зерттейді, әлемдік дағдарыстың экономикалық өсуіне теріс әсерін зерттеу бойынша кәсіби құзыреттіліктер мен дағдыларды дамытуды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сақтандыру технологияларын дамытудың үрдістері
  Несиелер: 6

  Бұл курс сақтандыру технологиясының нарығын дамытуға қатысты негізгі түсініктерді, Қазақстан сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы мен келешегін зерттейді, маркетинг тұжырымдамасын қолдануға негізделген, сақтандыру нарығын дамыту үшін кешенді маркетингтік қызметті пайдалану негізінде сақтандыру нарығының өзін-өзі дамытуына күшті ынталандыруды айқындайды, сондай-ақ тәуекелдердің түрлерін және әр түрлі жағдайларға тәуекелдерді төмендету жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы нарығын реттеудің халықаралық тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Бұл курс қаржылық институттардың және қаржылық нарықтардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қаржылық қадағалаудың негізгі кезеңдерін, қаржы нарығын мемлекеттік реттеудің рөлі мен қажеттілігін білуге ықпал ететін шаралар жүйесі ретінде қаржылық реттеу мен қадағалауды жүргізу тәртібін жәнеәдістерін, халықаралық тәжірибесі бар жеке секторларды игеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы ғылымының әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Бұл курс докторанттарға ғылыми ойлау әдіснамасын меңгеруге, ғылыми мақалаларды жазу дағдыларын жетілдіруге және қаржы-шаруашылық қызметтің әртүрлісалаларын зерттеу тәжірибесінде шығармашылық қолдануға бағытталған мәселелерді сындарлыталдауды ескере отырып, қаржылық зерттеулерді, құрылымы мен кезеңдерін зерттеудің әдіснамалық және әдістемелік тәсілдерін қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның қаржылық даму институттарын жаңғырту
  Несиелер: 5

  Бұл курс Қазақстан экономикасын жаңғыртуда, инновациялық индустрияландырудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асыруға, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту үшін экономиканың барлық секторларында инфрақұрылымды дамытуға, Қазақстандағы қаржылық институттарын дамытудың кәсіби біліктілігін,сындарлы талдау және бағалау дағдыларын дамытудағы ұлттық даму институттарының рөлін зерделеуге, оларды одан әрі жаңғырту бойынша тәжірибелік ұсыныстар әзірлеуге бағытталады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықтардың тәуекелдері және оларды реттеу
  Несиелер: 6

  Бұл курс қаржылық нарықтардың әр түрлі секторларына тәуекелдерді реттеуге және тәуекелдерді қадағалау әдістерін игеруге бағытталған және осыған байланысты қаржылық нарықтағы белгісіздіктің өсуіне байланысты тәуекелдерді басқару және олардың реттеу әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның қаржылық секторын зерттеу
  Несиелер: 6

  Бұл курс жаңа экономикалық шындық және экономиканы жаңғырту контекстінде Қазақстан қаржы секторының даму үрдістері мен факторларын анықтау үшін жүйелі білім қалыптастыруды көздейді, сондай-ақ қаржылық сектордың сегменттерінің сындарлы талдау мен бағалаудың докторанттардың кәсіби құзыреттілігін және дағдыларын дамытуға, мемлекеттің қаржылық ресурстарын тиімді пайдалануға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы қаржылық пәндерді оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерттеу экономикалық зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін (принциптері, әдістері және т.б.) меңгеруге, экономикалық және қаржылық зерттеулер әдістерінің дағдыларын меңгеруіне, ғылыми әдебиеттермен өзбетінше жұмысі стеуіне, олардың ғылыми мүмкіндіктерін дамытуға, оларды шешудің толық және тиімді әдістерін таңдауға, экономика саласындағы тәжірибелік тапсырмаларға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банктік қызметтің стратегиялары және модельдері
  Несиелер: 5

  Аталған пән докторанттардың коммерциялық банктер қызметтеріндегі негізгі стратегияларды жасау және оларды іске асыруға байланысты, сондай-ақ банк қызметін ұйымдастырудың моделдеріне қатысты сұрақтарды теориялық жағынан тереңірек оқып білуге толық мүмкіндік береді. Пәнді оқу барысында коммерциялық банктердің қызметінде инновациялық және цифрландыру үдерісімен байланысты орын алатын мәселелерді де зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы нарығындағы инновациялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән қаржылық инновацияларды құрудың негізгі бағыттары мен байланысты мәселелерді зерттейді, қаржы инновациялары ретінде сипатталатын қаржы құралдарының ерекшеліктерін анықтайды, қаржылық өнімдерді жобалаудың негізін береді, дамыған және дамып келе жатқан нарықтарда маңызды қаржылық құралдары болып табылатын ипотекалық бағалы қағаздарды қоса алғанда, қаржылық активтерді қорғау үдерісінде құрылған бағалы қағаздар зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қаржы ғылымының ғылыми-әдістемелік әдістері туралы іргелі білім алу және ғылыми зерттеулерді жүргізуде нақты ғылыми нәтижелерді алу мақсатында қолдану және оларды тәжірибелік қызметте қолдану мүмкіндігі

 • Код ON2

  Жұмыс берушілердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арнайы қаржы пәндерін оқытуда ғылыми зерттеулердің нәтижелерін озық шығармашылық әдістермен және цифрлық технологиясымен пайдалану

 • Код ON3

  Университетте ғылыми-педагогикалық қызметтің докторант үшін күрделі психологиялық-педагогикалық және ақпараттық-әдістемелік дайындығын қалыптастыру

 • Код ON4

  Заманауи ғылым мен техниканың мәселелерін зерттеудің ғылыми әдістерін қолдану және ғылыми танымның әдістемесін меңгеру. Әзірленген бағдарламаға сәйкес тәуелсіз зерттеу жүргізу

 • Код ON5

  Зерттеудің заманауи ғылыми әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіптік салада дербес ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру

 • Код ON6

  Халықаралық тәжірибені есепке ала отырып, ұлттық экономиканың тұрақты дамуында қаржы секторының рөлін жүйелі негізде біліп, қазіргі заманғы зерттеу әдістерін және инновациялық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып Қазақстандағы қаржы секторын сындарлы талдауды жүргізіп, Қазақстанның қаржы секторының дамудың тәжіриебелік мәселелерін шешу үшін жаңа жаһандық шындыққа және заманауи цифрлық қаржылық технологиясына көшу жағдайында қаржы нарығын дамытудың негізгі тенденциялары мен үлгілерін айқындау

 • Код ON7

  Халықаралық тәжірибені ескере отырып, Қазақстанның индустриалдық-инновациялық дамуындағы қаржы институттарының рөлін жүйелі негізде біліп, оларды одан әрі жаңғырту үшін қазіргі заманғы зерттеу әдістерін және инновациялық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қаржылық даму институттарының іс-әрекеттерінің сындарлы талдауын жүргізіп, мемлекеттің және басқа инвесторлардың қаржы ресурстарын тиімді пайдалану бойынша ғылыми-зерттеу және тәжіриебелік тапсырмаларды шешу. Әлемдік қаржылық дағдарыстың себептері мен салдарын жүйелі негізде біліп, заманауи зерттеу әдістерімен және цифрлық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, Қазақстан экономикасының дамуына теріс әсерін талдау, дағдарысқа қарсы шараларды әзірлеу, дағдарысқа қарсы бағдарламалардың нәтижелерін бағалау

 • Код ON8

  Қаржы нарығының субъектілерін, соның ішінде банк секторын, бағалы қағаздар нарығын, сақтандыру секторын, зейнетақы секторын реттеудің халықаралық тәжірибесі саласында жүйелі негізде іргелі білім алуды қамтамасыз ету, қаржылық ұйымдар қызметінің тұрақтануын және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында олардың мониторингіне және қадағалануына мегарегуляторлар мен басқа да уәкілетті органдардың рөлін талдау және бағалау. Қаржы нарығының тәуекелдерінің сипаты мен мәнің жүйелі түрде іргелі білім алу, оларды реттеу тәсілдер мен әдістерін, тәуекелдерді болдырмау және қаржы нарығындағы олардың салдарын еңсеру жолдарын білу

 • Код ON9

  Экономикалық және басқару үдерістерін талдау және болжау үшін заманауи математикалық әдістер, модельдерді, қазіргі заманғы қаржылық және сақтандыру технологиялары, ақпараттық технологияларды және жүйелерді қолдану

 • Код ON10

  Банктік қызметтің стратегиялық бағыттарын және қаржы нарығындағы инновацияларды пайдаланудың тиімділігін анықтау

Top