Жаңа білім беру бағдарламасы

7M08110 Сәндік өсімдік шаруашылығындағы фитосанитарлық бақылау в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты оқытудың инновациялық технологияларын қолдану арқылы теориялық, практикалық, эксперименттік фитосанитария саласында жүйеленген білімі, іскерлігі мен дағдылары бар еңбек нарығында сұранысқа ие сәндік өсімдік шаруашылығы өнімдерін фитосанитариялық бақылаудың жоғары білікті мамандарын даярлау болып табылады
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M131 Өсімдік шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M081 Агрономия

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ғылымның қазіргі философиясының жаратылыстану-ғылыми құбылыстарының, процестерінің және негізгі тұжырымдамаларының заңдылықтарына негізделе отырып, әртүрлі психологиялық жағдайларды шешу және шешім қабылдауда басқарушылық қызметтің тиімді технологияларын таңдау; кәсіби саладағы халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру және оған жетекшілік ету және жұмыс берушілерді, кәсіби бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың өкілдерін, шетелдік әріптестерді оқу және ғылыми процеске тарту
 • Ғылым саласындағы әлемдік жетістіктер мен тәжірибені ескере отырып, фитосанитариялық мониторинг пен болжам жүргізу үшін зиянкестер топтары, сәндік және көгал өсімдіктерінің жұқпалы және жұқпалы емес аурулары, зиянды организмдерді диагностикалау және сәйкестендіру әдістері бойынша білімдерін көрсету.
 • Қарым-қатынастың оқу, ғылыми, кәсіптік және әлеуметтік-мәдени салаларында коммуникацияны жүзеге асыру үшін фитосанитариялық бақылау және сертификаттау саласындағы кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде мемлекеттік орыс және ағылшын тілдерін білудің кәсіби деңгейінде диалог жүргізу.
 • Көптілді кадрларды даярлау аспектісінде жоғары мектептің дидактикасын оқытудың әдістері мен технологияларын біріктіру; ғылыми-әдістемелік өнімдерді әзірлеуді жандандыра отырып, педагогикалық зерттеулердің әдіснамасын енгізу; оқу процесінің жобалау және ұйымдастыру функцияларын, цифрландырудың және урбофлораның фитосанитариялық жай-күйін басқарудың қазіргі ғылыми әдістерін іске асыруда академиялық және кәсіби мақсаттар үшін оқу ортасында жұмыс істейтін шет тілдерін пайдалану
 • Табиғаттағы жаратылыстану-ғылыми процестердің тарихи қалыптасқан заңдылықтары, урбофлораның қалыптасу процестерін, зиянды және пайдалы энтомофаунаның, фитопатогендердің өзара байланысын анықтауға мүмкіндік беретін популяциялық экология мен эпифитотиология негіздері туралы білімдерін көрсету және қалалық рекреациялық аймақтарда өсімдік материалын сауықтыру және сәндік өсімдіктерді қорғау әдістеріне дәлелді негіздеме беру
 • Нормативтік–құқықтық база, карантиндік объектілер тізбесі, эксперименттерді жоспарлау мен ғылыми–зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі кезеңдері, фитосанитариялық сараптама, фитосанитариялық талаптарға сәйкестікке фитосанитариялық сертификатты ресімдеу, өсімдіктерді қорғаудағы қазіргі заманғы биотехнологиялық әдістерді ескере отырып, өнімді стандарттау бойынша өсімдіктерді қорғау мен карантинде білімдерін саралау
 • Тәжірибелік сәндік өсімдік шаруашылығын дамыту және тұқым материалдарын отырғызу сауықтыру жүйесін әзірлеу үшін сәндік өсімдік шаруашылығында практикалық дағдылар мен зерттеу әдістерін, статистикалық талдау әдістерін, сәндік дақылдар мен көгалдардың фитосанитарлық жағдайын бағалауды пайдаланыңыз
 • Өсімдіктерге, екпелерге күтім жасау тәсілдерін негіздеу және механикаландыру мен автоматтандырудың қажетті техникалық құралдарын анықтау үшін табиғаттағы организмдердің табиғи-ғылыми құбылыстары мен қарым-қатынас процестерінің заңдылықтарын біле отырып, урбофлораның сәндік өсімдіктерінің зақымдануының, зиянкестерінің, жұқпалы ауруларының қоздырғыштарының сипатын зерттеу
 • Адам үшін қолайлы орта құру кезінде пайдаланылатын қауіпсіз сәндік өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру саласындағы сауықтыру-алдын алу іс-шараларының және ғылыми-техникалық саясаттың негіздерін алған білімдерімен дәлелдеу
 • Урбанизацияланған аумақтарда адамның экологиялық қауіпсіз мекендеу ортасын қалыптастыру үшін қалалық рекреациялық аймақтардың сәндік дақылдарын өсіру және күту жөніндегі жұмыстарды механикаландыру машиналары мен құралдарын ұштастыра отырып, биотехнологиялық және молекулалық-биологиялық қорғаудың заманауи әдістері мен құралдарын саралау
 • Мегаполистердің орман алқаптары мен екпелерінің зиянкестерін ауруларын мониторингі мен диагностикасын жетілдіру үшін отандық және шетелдік ғалымдардың тәжірибесін қолдана отырып, сәндік өсімдіктермен заманауи ғылыми эксперимент ұйымдастыру
 • Қалалар жағдайында жасыл екпелерді қорғау құрылымын, көгал шөптерін, сәндік ағаш және бұта өсімдіктерін зиянды организмдерден және абиотикалық факторлардан қорғау іс-шараларының жүйесін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар беру; сәндік өсімдік шаруашылығы өнімін және карантиндік объектілермен залалданған және зарарсыздандыруға жатпайтын өнімді алу процесін фитосанитариялық бақылауды қамтамасыз ету
 • Бизнестің жаһандануының маңыздылығын бағалау және инновациялық бизнес менеджментінің функционалдық аспектілерін интеграциялау үшін қаржылық, инвестициялық және ақпараттық қызметтер нарығын талдау мақсатында басқару қызметінің психологиялық негіздерін модельдеу және аграрлық сектор кәсіпорындары қызметінің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін болжау
 • Бизнесті басқару, осы бағдарламаларды статистикалық өңдеу, экономика, басқару, коммуникация және технологиялық кәсіпкерлік саласында стратегиялық талдау жүргізу дағдыларын сәндік өсімдік шаруашылығы өнімдерінің қазіргі заманғы нарықтық ортасының тиімділігін арттыруда ұйым қызметінің стратегиялық позицияларынан және шешімдер генерациялаудан синтездеу
Top