Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R01135 Анестезиология және реанимация ересектердің, балалардың в Семей медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Денсаулық сақтау мекемелерінде жансыздандыруды қажет ететін науқастарға өз бетінше толық кеңес беруге және бақылауға, қарқынды терапия мен реанимациялық көмекті қажет ететін науқастарға кеңес беруге және бақылауға қабілетті ересек, балалар анестезиолог және реаниматолог дәрігері мамандығының заманауи талаптарына сай бәсекеге қабілетті, білімді кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Резидентура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 210
 • Дайындық бағыты 7R011 Денсаулық сақтау
 • Хирургиялық бейіндегі емделушілерде анестезиологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 17

  Резиденттерді торакальды хирургиядағы шұғыл жағдайларды диагностикалауға, клиникалық диагноз қоюға, дифференциалды диагностика жүргізуге, хирургиялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындауға, операциядан кейінгі кезеңде анестезия мен емдеу жоспарын құруға, ауруханада шұғыл көмек көрсетуге, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білуге үйрету.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеулердің менеджменті
  Несиелер: 4

  Пән сипаттама, аналитикалық және эксперименталды зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру ережелерін зерделеуді қамтиды. Пән аясында білім алушылар аталған дизайндарды зерттеу ережелерін үйренеді, олар зерттеудің әр түрлі кезеңдеріндегі құрылымдық және жүйелі қателерді болдырмай, өздерінің ғылыми зерттеулерінің хаттамасын дұрыс құрастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Хирургиялық бейіндегі емделушілерде анестезиологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 17

  Резиденттерді абдоминалдық хирургиядағы шұғыл жағдайларды диагностикалауға, клиникалық диагноз қоюға, дифференциалды диагностика жүргізуге, хирургиялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындауға, операциядан кейінгі кезеңде анестезия және емдеу жоспарын жасауға, стационарда шұғыл көмек көрсетуге, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білуге үйрету.

  Оқу жылы - 1
 • Анестезиология мен реаниматологиядағы медициналық оқиға
  Несиелер: 4

  Резиденттерды дәрі-дәрмектерді дұрыс пайдаланбау, дұрыс қолданбау, анестезия жабдығының істен шығуы салдарынан күтпеген оқиғалардың алдын алуға үйрету. Резиденттерды осы оқиғалардың салдарын олардың дамуы кезінде жоюға, денсаулық сақтау ұйымының қолда бар ресурстарын ескере отырып, көп бейінді топ құрамында анестезиология мен интенсивті терапияда жиі кездесетін қиын жағдайлар кезінде әрекет етуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Хирургиялық бейіндегі емделушілерде қарқынды терапия
  Несиелер: 17

  - хирургиялық пациенттердің шұғыл жағдайларын диагностикалау, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, хирургиялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, - хирургиялық пациенттерде, операцияға дейінгі және операциядан кейінгі кезеңде қарқынды терапия жоспарын құру, стационардағы хирургиялық аурулары бар пациенттерге шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 1
 • Терапиялық бейіндегі емделушілерде қарқынды терапия
  Несиелер: 17

  - терапиялық профилі бар науқастардың төтенше жағдайларын диагностикалау, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау; - терапиялық профилі бар науқастарға қарқынды терапия жоспарын құру, ауруханада терапиялық аурулары бар науқастарға жедел көмек көрсету, пәнаралық топтардың құрамында жұмыс істей алу.

  Оқу жылы - 1
 • Биостатистика
  Несиелер: 4

  Пән аясында білім алушылар SPSS бағдарламасында Сандық және сапалық мәліметтерді талдау әдістерін үйренеді. Бұл курс білім алушы өзінің ғылыми жобасын жүзеге асыру аясында жинаған статистикалық деректерді талдаудың практикалық курсы болып табылады. Курс деректерді талдау және алынған нәтижелерді көрсетуге көмек көрсетуді білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Педиатрияда анестезиологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 28

  - хирургиялық араласу алдында балалардың жағдайын дұрыс бағалау, зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын белгілеу, - балалар жасындағы науқастарға арналған анестезологиялық көмек жоспарын құру, стационарда балаларға шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 2
 • Педиатриядағы қарқынды терапия
  Несиелер: 28

  - шұғыл жағдайларды диагностикалау балаларда клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, - педиатриялық науқастарға қарқынды терапия жоспарын құру, ауруханада балаларға шұғыл көмек көрсету, пәнаралық топтардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 2
 • Экстрокарпоральды детоксикалық әдісі. Гемодиализ
  Несиелер: 4

  Резиденттерді детоксикацияның экстракорпоралдық әдістерін жүргізуге үйрету, гомеостаз бен гемостазды бақылауға қажетті зертханалық және аспаптық зерттеулердің жоспарын білу, гемодиализ негіздерін білу, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу мен үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Неонатологияда анестезиологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  - хирургиялық араласу алдында детей неонатальды жаста балалардың жағдайын дұрыс бағалау, зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын белгілеу, - неонатальды жаста балалар жасындағы науқастарға арналған анестезологиялық көмек жоспарын құру, стационарда неонатальды жаста балаларға шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 2
 • Неонатологиядағы қарқынды терапия
  Несиелер: 6

  - неонаталдық жастағы пациенттерге шұғыл жағдайларды диагностикалау, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, - неонаталдық жастағы пациенттерде қарқынды терапия жоспарын жасау, стационарда неонаталдық жастағы пациенттерге шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалар құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 2
 • Гинекологиядағы анестезия және қарқынды терапия
  Несиелер: 7

  Резиденттерді гинекологиядағы анестезиология және қарқынды терапия шұғыл жағдайларды диагностикалауға үйрету, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, гинекологиялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, операциядан кейінгі кезеңде анестезия мен емдеу жоспарын құру, ауруханада шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 3
 • Кардиохирургиядағы анестезия және қарқынды терапия, перфузиология
  Несиелер: 11

  Резиденттерді кардиохирургия, перфузиологиядығы анестезиялогия және қарқынды терапияда ерекшеліктерді уйрету,клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, хирургиялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, операциядан кейінгі кезеңде анестезия мен емдеу жоспарын құру, ауруханада шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 3
 • Жедел улану кезіндегі қарқынды терапия, эфферентті медицина
  Несиелер: 6

  Резиденттерді токсикологиядағы шұғыл жағдайларды диагностикалауға, клиникалық диагноз қоюға, дифференциалды диагностика жүргізуге, зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындауға, ауруханада шұғыл көмек көрсетуге, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білуге үйрету және эфферентті медицинаны қолдану.

  Оқу жылы - 3
 • Кардиологиядағы қарқынды терапия
  Несиелер: 9

  Резиденттерді кардиологиядағы қарқынды емдеу ерекшеліктерін үйрету, зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындауға , отадан кейінгі кезеңде емдеу жоспарын құру ауруханада шұғыл көмек көрсетуге, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білуге үйрету.

  Оқу жылы - 3
 • Акушерлік анестезия және қарқынды терапия
  Несиелер: 7

  Резиденттерді акушериядағы анестезиология және қарқынды терапия жағдайында шұғыл жағдайларды диагностикалауға үйрету, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, акушериялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, операциядан кейінгі кезеңде анестезия мен емдеу жоспарын құру, ауруханада шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 3
 • Жұқпалы аурулардың қарқынды терапиясы
  Несиелер: 6

  Резиденттерді жұқпалы ауралардағы қарқынды терапия шұғыл жағдайларды диагностикалауға үйрету, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, жұқпалы ауралардағы араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, емдеу жоспарын құру, ауруханада шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 3
 • Нейрохирургия мен неврологиядағы анестезия және қарқынды терапия
  Несиелер: 11

  Резиденттерді нейрохирургия мен неврологиядағы анестезиология және қарқынды терапия шұғыл жағдайларды диагностикалауға үйрету, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, хирургиялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулер жоспарын тағайындау, операциядан кейінгі кезеңде анестезия мен емдеу жоспарын құру, ауруханада шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 3
 • Жақ-бет хирургиясындағы, стоматологиядағы және оториноларингологиядағы, офтальмологиядағы Анестезия және қарқынды терапия. Амбулаториялық анестезиология.
  Несиелер: 7

  Резиденттерге жақ-бет хирургиясының, стоматологияның, офтальмологияның шұғыл жағдайларын диагностикалауға үйрету, клиникалық диагноз қою, дифференциалды диагностика жүргізу, хирургиялық араласудың алдында зертханалық және аспаптық зерттеулердің жоспарын тағайындау, операциядан кейінгі кезеңде анестезия мен емдеу жоспарын құру, ауруханада шұғыл көмек көрсету, пәнаралық бригадалардың құрамында жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 3
 • Код ON5

  Адекватты зерттеу сұрақтарын тұжырымдауға, кәсіби әдебиетті сыни бағалауға, өзінің күнделікті қызметінде Халықаралық деректер базасын тиімді пайдалануға, зерттеу командасының жұмысына қатысуға қабілетті

 • Код ON1

  Науқастың физикалық жағдайын бағалай алады, дәлелді тәжірибеге негізделген анестезия әдісін анықтауын біледі; қарқынды терапия науқастарындағы негізгі патологиялық синдромдарды анықтай алады, дәлелді медицина принциптерін сақтай отырып, қарқынды терапияны тағайындай алады.

 • Код ON6

  Кәсіби команданың басқа да мүшелерін өз бетінше оқуға және оқытуға, пікірталастарға, конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың басқа да түрлеріне белсенді қатысуға қабілетті

 • Код ON3

  Анестезия және реанимациялық көмектің қауіпсіздігі мен сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді бағалай және ең тиімді әдістерді қолдана алады;

 • Код ON4

  Өз мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесінің құқықтық және ұйымдастыру алаңы шеңберінде әрекет етуге, төтенше жағдайларда базалық көмек көрсетуге, ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру үшін кәсіби мамандық топ құрамында жұмыс істеуге қабілетті

 • Код ON2

  Науқас үшін үздік нәтижелерге қол жеткізу мақсатында науқаспен, оның айналасындағылармен , денсаулық сақтау мамандарымен тиімді өзара қарым-қатынас жасауға қабілетті.

Top