Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01401 Техникалық және кәсіптік білім берудегі менеджмент в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

 • Менеджмент, инновациялар, өндірістік және стратегиялық менеджмент, персоналды басқару, жобаларды басқару саласындағы мәселелерді шешу әдістерін зерттеу, таңдау, қолдану
 • Менеджмент саласында жүйелі түсінігін көрсету, зерттеу әдістерін меңгеруде және оларды тәжірибеде қолдануда шеберлік көрсету
 • Корпоративтік басқарудың негізгі принциптерін, менеджмент жүйесіндегі нормативтік құжаттаманы жүргізу принциптері мен тәртібін талдау және жіктеу
 • Әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни тұрғыдан талдау, бағалау және салыстыру дағдыларына ие болу
 • Ғылыми әзірлемелерді тәжірибелік қызметке енгізу тетіктерін, ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасын меңгеру; ғылыми ортадағы өзара әрекеттесу нормалары
 • ЖОО студенттерін дайындау саласына сәйкес теориялық және практикалық оқытуды ұйымдастыру
 • Ғылыми зерттеудің күрделі процесін жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және реттеу мүмкіндігі болуы; жаңа және күрделі идеяларды сыни тұрғыдан талдау, бағалау және синтездеу; өз білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа жеткізу
 • Әлеуметтік серіктестер арасында желілік қауымдастықтарды құра білу; мониторингтің әртүрлі түрлерін қолдану; қызметте басқару мен ынталандырудың инновациялық әдістерін қолдану; техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында оқу процесін жобалау
 • Ғылым эволюциясының негізгі даму кезеңдері мен парадигмасының ауысуы туралы түсінікке ие болу
 • Жаһандану және интернационалдану жағдайында отандық ғылымның қазіргі даму тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын білу, түсіну, салыстыру және жалпылау
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау, зерттеу және жүзеге асыруды ұйымдастыра білу
 • Ақпарат ағынының жылдам жаңаруы мен өсуі жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында құзыретті болу
 • Білім беру саласында практикалық дағдыларды меңгеру: қазіргі заманғы басқару технологиясын қолдану; қазіргі заманғы зерттеулер мен өз қызметін талдау негізінде басқару тәжірибесін жетілдіру дағдылары; даму процестерін бақылау, ТжКБ ұйымдарындағы білім беру үдерісінің сапасын диагностикалау және бағалау дағдылары; Оқытудың заманауи технологияларын пайдалана отырып, теориялық және практикалық сабақтарды өткізу;
Top