Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04109 Қаржылық менеджмент в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды
  • Төлем қабілеттілігін, рентабельділікті сақтауды, бухгалтерлік, салықтық және басқарушылық есеп деректері негізінде фирманың қаржылық стратегиясының индикаторлары мен көрсеткіштерін орындауды бақылау арқылы сандық зерттеу әдістерін қолдана отырып, компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін талдайды
  • Салалық трендтерді ескере отырып, компанияның инвестициялық портфельдің, капиталының құрылымын оңтайландырады, компания үшін оның стратегиялық және тактикалық мақсаттарына сәйкес қаржылық инвестицияларды жүзеге асырады
  • IT-бағдарламаларды пайдалана отырып, қаржылық және қаржылық емес сипаттағы жоспарларды дайындау және фирманың қаржылық тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында компания ресурстарын пайдалану нормативтерін әзірлеу арқылы компанияның қаржылық стратегиясы мен даму моделін әзірлейді
  • Қаржылық қатынастарды реттеу мәселелеріне, қаржылық менеджменттің қазіргі теориялық және практикалық проблемаларына қатысты заңнаманың негізгі ережелері мен нормативтік талаптарын түсіндіреді
  • Цифрлық технологияларды және қаржылық менеджменттің заманауи теорияларын қолдана отырып, компанияның қаржылық ресурстарының, активтерінің, капиталының қозғалысын басқарады
  • Басқалар жүргізген зерттеулерді сыни тұрғыдан талдайды, сонымен қатар өзінің ғылыми зерттеулерін жоспарлайды және жүргізеді
  • Мәселелерді шешеді және шешім қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды
Top