Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07301 Көлік құрылысы ғ.з. в Лев Борисович Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

Оқыту нәтижелері

 • ON4 - Нақты мүдделер саласындағы ғылыми ізденістердің даму тенденциялары мен бағыттарына, оларды коммерцияландыру перспективаларына, тәуекелдер мен мүмкіндіктерге тұтас көзқарасқа ие болу
 • ON9- Өзінің жаңа ғылыми идеяларын жинақтай білу, ғылыми таным шекарасын кеңейте отырып, өз білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлай білу
 • ON2 – Ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы және дамуының негізгі кезеңдері туралы түсінікке ие болу
 • ON5- Технологиялар трансферті, оның түрлері мен нысандары саласындағы білімді, сондай-ақ ел, аймақ экономикасының инновациялық дамуындағы рөлін меңгеру
 • ON11 – Ғылым тарихы мен философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалауды және жүзеге асыруды білу
 • ON1- Ғылыми мүдделер саласында жалпы құзыреттілікті, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдіснамасы мен оларды жүзеге асыру дағдыларын меңгеру
 • ON12- Халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау үшін ғылыми тұжырымдамалар мен негізделген шешімдерді генерациялай білу
 • ON3 - Техникалық білім берудегі заманауи инновациялық үрдістерді, тиімді білім беру технологиялары мен оларды жүзеге асырудағы халықаралық тәжірибені білу
 • ON6- Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып теориялық және эксперименталды зерттеулер әдіснамасын меңгеру
 • ON7- Зерттеу нәтижелерін ойлау, жобалау, бейімдеу және енгізу қабілетін көрсету; жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу
 • ON8 - Өзінің жаңа ғылыми идеяларын жинақтай білу, ғылыми таным шекарасын кеңейте отырып, өз білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлай білу
 • ON10 – Зияткерлік қызметтер мен өндірістің мобильді нарығы жағдайында мультидисциплинарлық ғылыми бағыттарда қызметті жүзеге асыру дағдысын меңгеру
Top