Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08301 Орман ресурстарын тұрақты басқару в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Табиғи нысандардың жүйелік қасиеттерін, қазіргі ормантанудың, орман шаруашылығының, орман пирологиясының, орман пайдаланудың маңызды мәселелерін білу, ормандағы ғылыми-зерттеу тәжірибесінде танымдық әдістерді қолдана білу, ғылыми зерттеу әдістерімен жұмыс істеудің тәжірибелік дағдылары болуы, орман экожүйелеріндегі құрылымдық және функционалдық қатынастарды анықтау. Қорытынды жасауға, салыстыруға, талдауға, өзінің дәлелдерін, пікірлері мен тұжырымдарын құруға қабілеті
  • Жоспарлау үрдісінде алынған цифрлық материалдарды статистикалық өңдеу негіздерін меңгеру, сандық көрсеткіштердің сенімділігін бағалау, қорытындылар мен тәжірибелік ұсыныстардың сенімділігін бағалай білу, ғылыми ақпаратты ауызша және жазбаша түрде баяндау, жұмыстың жекелеген аспектілерін өз бетінше зерделеу, бастапқы концептуалды-терминологиялық аппаратты, көпшілік алдында және ғылыми сөйлеу дағдыларын меңгеру
  • Жеке меншік орман шаруашылығы туралы Орман кодексіндегі ережелерді білу және оны талдау. Қазақстандағы жеке меншік орман шаруашылығын дамытудың экономикалық және құқықтық шарттарын, жеке меншік орман шаруашылығын ұйымдастырудың ғылыми негіздерін, плантациялық орман алқаағаштарын өсіру теориясын, күтіп-баптау және кесу жүйесі, жеке орман шаруашылығын ұйымдастыруға ғылыми көзқарас қалыптастыру, қысқа мерзімде қосымша ағаш шикізатын алуды игеру
  • Ормандардың биологиялық әртүрлілігін, өміршеңдігі мен саулығын, орманды тұрақты басқаруды қамтамасыз ететін өнімді және қорғаныш әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, саяси және ұйымдастырушылық жағдайларды зерттеу. Орман ресурстарының қызметін және ормандардың дүниежүзілік көміртегі айналымына қосқан үлесін бағалау, жергілікті халықтың әлеуметтік және экономикалық әл-ауқатын сақтауға және жақсартуға бағытталған орман шаруашылығын жүргізу дағдыларын меңгеру
  • Сәндік түрлердің өнімділігін болжау, сәндік орман питомнигінің жобасын құрастыру, сәндік орман питомниктерін жобалау негіздері, сәндік ағаш және бұта түрлерінің биологиялық сипаттамасы, орман тұқымдарын аудандастыру принциптері, сәндік өсімдіктердің тұқымдарын жинау әдістері мен тәсілдерін, топырақты өңдеу және отырғызу материалын өсіру бойынша есеп айырысу және технологиялық карталарын жасау
Top