Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11324 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану саласындағы заманауи ғылыми-практикалық міндеттерді шешу үшін білімі мен іскерлігін меңгерген, қызметін өз бетінше жоспарлау дағдыларына ие және осы саладағы жұмыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын жоғары білікті кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M151 Көлік қызметі
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M113 Көлік қызметтері

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қоғамдық нормаларды сақтау және оларға бағдарлау, шет тілін меңгеру және ғылыми-педагогикалық қызметте қолдану.
 • Инженерлік және басқару шешімдерін қабылдау кезінде есептеу дағдыларын меңгеру.
 • Инновациялардың тиімділігін негіздеудің және оларды өндіріске енгізудің ғылыми әдістерін меңгеру, ұйымның даму стратегияларын әзірлеу.
 • Көлікті пайдалану саласында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану, әлемдік көліктің үрдістерін білу.
 • Экономикалық және ұйымдастырушылық тәуекелдерді басқару.
 • Көлік қызметтерінің сапасын арттыру бойынша ғылыми іздеу дағдыларын білу және қолдану, Көлік саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.
 • Персоналды және өндірісті басқарудың әлеуметтік-психологиялық негіздерін қолдану (персоналдың корпоративішілік кәсіби дамуын ұйымдастыру, оқытуға қатысу және бақылау).
 • Көліктегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын талдау және жетілдіру кезінде ғылыми міндеттерді шешудің бағдарламалық-нысаналы әдістері мен әдістемелерін меңгеру.
Top