Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08702 Агроинженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге арналған машиналар мен жабдықтар жүйесін негіздеу бойынша ғылыми зерттеу, есептеу-технологиялық жұмыс жүргізуге дайындығын растау
  • Егіншілік және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жүйесінің негізгі ережелерін білу, ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіру үрдісін басқаруда цифрлық технологияларды қолдану білу
  • Зерттелетін салада ғылыми-зерттеу жұмыстарын және ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті орындау барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу
  • Өз білімін кәсіби деңгейде, командада жұмыс істеу және ойлау мәдениетін меңгеру, өз ойларын жазбаша және ауызша жеткізуді дұрыс жеткізу қабілетін қолдана білу
  • Техникалық және оперативтік тапсырмаларды модельдеу, талдау, анықтау және білімді интеграциялау арқылы жедел шешім шығарып қабылдай білу дағдылары мен қабілеттерін меңгеру.
  • Техникалық және оперативтік тапсырмаларды модельдеу, талдау және білімді интеграциялау арқылы жедел шешім шығарып қабылдай білу дағдылары мен қабілеттерін меңгеру
  • Егіншілік және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жүйесінің негізгі ережелерін білу, ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіру үрдісін басқаруда цифрлық технологияларды қолдану білу
  • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде жоғары кәсіби қасиеттерді көрсету, эксперименттік деректерді өңдеуді жүзеге асыру және алынған нәтижелерді талдай білу
Top