Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08701 Агроинженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Зерттеу саласындағы ғылыми нәтижелердің жаңалығын, өзектілігі мен маңыздылығын бағалай отырып, заманауи ғылыми жетістіктердің талдауларын жүргізу
  • Кәсіби қызметте ғылыми дүниетанымның жаңа идеяларын қалыптастыру, теориялық білім мен тәжірибені растау
  • Академиялық адалдықтың мағынасын ажырата білу, кәсіби қызметке байланысты әртүрлі жағдайларда шешім қабылдау, командада жұмыс істеу қабілетін көрсете білу
  • Ғылыми-техникалық прогрестің талаптарын ескере отырып, қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы өндірісіндегі техника мен технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалай білу
  • АӨК саласындағы өндірістік-технологиялық және ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау
  • Заманауи ғылыми теория мен талдау әдістері негізінде ғылыми зерттеу жүргізуді жоспарлау
  • Педагогикалық дағдыларды және заманауи зерттеу әдістерін қолдана отырып кәсіби салада ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру
  • Ауылшаруашылығы өндірісін механикаландыруда агроинженерлік жүйелерді әзірлеу саласындағы технологияларды жетілдіруде ғылыми және инженерлік білімді сондай-ақ практикалық тәжірибені интеграциялау
Top