Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07301 Сәулет в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Мемлекеттік, орыс және шет ел тілдерін (А2, B1, B2 деңгейін) ауызша және жазбаша түрінде, тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін кәсіби саладағы негізгі дағдыларын меңгеру.
  • Әлемдік сәулет және қала құрылысы дамуының тарихи кезеңдерін, аймақтық жағдайда сәулеттік ортаны сақтау мен дамытуды зерттеу.
  • Құрылыс материалдары мен құрылымдарын, тіршілікті қамтамасыз етудің инженерлік жүйелерін, құрылыс өндірісінің технологиясын зерделеу, құрылыс климатологиясы, акустика, жарық техникасы деректерін ескеріп, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жобалауда энергия тиімді және ресурс үнемдейтін шешімдерді қолдану
  • Функционалдық, эстетикалық, конструктивтік-техникалық, экономикалық талаптарға сәйкес тұрғын және қоғамдық ғимараттарда нормативтік базаны қолдана отырып, сәулет жобаларын әзірлеу
  • Экономика және құқық, кәсіпкерлік, экология, тіршілік негіздерін қамтамасыз ету салаларында теориялық білімдерін қолдану және оларды сәулет саласында жүзеге асыру
  • Өңірлік ерекшеліктерді ескере отырып, қала құрылысы инфрақұрылымының, ландшафтық сәулеттік нысандарын және элементтерін жасау
  • Ғылыми зерттеулер жұмыстарын жүргізу, сәулеттік нысандардың эксперименттік жобалау принциптерін талдау, ғылыми-техникалық шешімдерін сипаттау.
  • Сәулеттік жобалауда 3D max, Revit графикалық компьютерлік бағдарламалаудағы инновациялық технологиялар туралы білімдерді зерттеу.
  • Сәулеттік пішіндердің, интерьерлердің эскиздері мен фрагменттерін, сәулеттік композиция мен кескіндеме әдістерін меңгеру кезінде суреттің көркемдік құралдары мен заңдылықтарын біріктіру.
  • Стратегиялық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін азаматтық және патриоттық идеялар негізінде көшбасшылық қасиеттерді көрсету, шығармашылық тұлғаның рөлін түсіну, академиялық адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің маңызын түсіну.
Top