Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07304 Жерге орналастыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жерге орналастыру, кадастр жүргізу және жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылауда жер және меншік қатынастарын құқықтық реттеудің негіздері мен нормаларын қолдану.
  • Жер ресурстарын үнемдейтін технологияларды енгізуге, топырақ құнарлығын сақтау мен молайтуға баса назар аудара отырып, ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастырудың технологиялық негіздері туралы білімдерін жерге орналастыру жобаларында қолдану.
  • Қызметтің әртүрлі салаларында экономикалық білімді пайдалану; жұмысты ұйымдастырудағы жерге орналастыру шараларының экономикалық тиімділігін анықтау және жерге орналастыру схемалары мен жобаларын негіздеу.
  • Геодезиялық, картографиялық, жобалау жұмыстарын орындауда қазіргі заманғы географиялық ақпаратты (ГАЖ) және автоматтандырылған жүйелерді (АЖЖ) пайдалану дағдылары болуы; ғылыми-техникалық ақпаратты зерделеу, озық отандық және шетелдік тәжірибені енгізу.
  • Жер кадастрын жүргізу тәртібін меңгеру, заманауи технологиялар негізінде жер және жылжымайтын мүлікті тіркеу, есепке алу және бағалау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру.
  • Табиғатты қорғау жағдайына талдау жасай білу және жер ресурстарын пайдалану туралы шешім қабылдау; жерге орналастыру жобаларының ландшафттық-экологиялық негіздемесін жасау; жер ресурстарын қорғауға және топырақ құнарлылығын сақтауға бақылауды жүзеге асыру.
  • Қашықтықтан зондтау және цифрлық технологияларды пайдалана отырып, түсіру, түсіру, жер шекарасын белгілеу және картографиялық құжаттаманы құру бойынша инженерлік-геодезиялық іс-шараларды жүргізу дағдылары болуы.
  • Ерге орналастыру және кадастр жұмыстарын басқару, жоспарлау және ұйымдастыру бойынша іс-шараларды заңды негізде ұйымдастыра білу; жерге орналастыру жұмыстарының технологиясын иелену; жерге орналастыру құжаттамасын жасау; жерге орналастыру процесінде, оның ішінде шет тілінде пайымдауларды тұжырымдау және негіздеу.
  • Жерді ұтымды пайдалану шараларын анықтауда жерге орналастырудың теориялық негіздерін білуді пайдалану; экономика, экология, құқық тұрғысынан жерге орналастыру жобаларын әзірлеу, негіздеу және жүзеге асыру және ғылыми зерттеулер мен модельдеу әдістерін қолдану дағдыларының болуы.
Top