Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02127 Музыкалық дыбыс режиссурасы в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  Сольфеджио курсының мақсаты дыбыс режиссурасы саласындағы мамандардың есту қабілетін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Дыбыс жазудың тарихы
  Несиелер: 2

  Казіргі кездегі музыкалық мәдениеттегі дыбыс режиссура рөлінің білімдегі құрылымы, дыбыс жазудағы даму мен өсу деңгей кезеңдері, негізгі дыбыс форматтары мен технологияның пайда болуының алғы шарттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Режиссура теориясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің заманауи киноның, телережиссураның, сондай-ақ мультимедиа режиссурасының жаңа және классикалық әдістерін меңгеруі және үйренуі үшін қызмет етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 3

  Курс ұғымдардың, заңдардың, теориялардың мәнін ашады, студенттерде кәсіби міндеттерді шешудің негізі болып табылатын типтік есептерді шешу біліктері мен дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фортепиано
  Несиелер: 2

  Жалпы фортепиано курсы дыбыс режиссурасы саласындағы болашақ мамандарды орындаушылық шеберліктің теориялық негіздерін білумен, сондай-ақ фортепианода практикалық іскерлікпен және ойын дағдыларымен қамтамасыз етуге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дыбыс жазу технологиясының негиздері
  Несиелер: 5

  Пән студентті дыбыс жазу технологиясының негіздеріне және дыбыс техникалық трактіні баптау және коммутациялау бойынша жұмыс дағдыларына үйрету үшін арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дыбыс жазудың акустикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс дыбыстың физикалық табиғаты, оның электрлік сигналға түрлендіру принциптері, психоакустика негіздері туралы сұрақтарды қамтиды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дыбысрежиссура негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жеке акустикалық аспаптарды, сондай-ақ дуэттерді, трио мен квартеттерді жазу бойынша білім мен дағдыларды қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электроника
  Несиелер: 4

  Электроника дыбыстық трактіде қолданылатын электрондық аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дыбыс режиссурасы технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс дыбыс жазудың классикалық технологияларын үйретеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дыбысты компьютермен өңдеу
  Несиелер: 5

  Курса аналогты-сандық түрлендіру сатысынан өткен дыбыстық ақпаратты сандық өңдеу процесін, аудиоредакторларды және плагиндермен жұмыс істеуді үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аспаптану
  Несиелер: 4

  Музыкатану саласы, музыкалық аспатарды білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дыбыстық техникалық жабдықтар
  Несиелер: 5

  "Дыбыстехникалық жабдықтар" курсы құрылғыны, жұмыс принципін, коммутация сызбасын, кино және телестудиялардың дыбыстехникалық жабдықтар кешеніне кіретін аппаратураның мүмкіндіктерін зерделеуді мақсат етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дыбысты компьютермен өңдеу
  Несиелер: 3

  Курс дыбыс станцияларының жұмыс принциптерін, олардың құрылысын, коммутациясын, осы саладағы соңғы технологияларды, сондай-ақ сандық дыбыс форматтарын зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психоакустиканың негіздері
  Несиелер: 3

  Музыкалық шкала және интервалдар. Абсолюттік және дифференциалдық есту қабілетінің шегі. Дыбыстың қаттылығы. Критикалық есту қабілетінің жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сөз және ән салудың акустикасы
  Несиелер: 4

  Сөз және ән салудың белгілерінің құрылым механизімін, сөз құрылысының акустикалық теориясындағы процесс туралы оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлік аудиотехнологиялар
  Несиелер: 4

  Курс дыбысты сандық жазуды жүзеге асырудың теориялық негіздері мен практикалық жүйелерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық акустика
  Несиелер: 4

  Курс музыкалық аспаптардың жіктелуін, олардың акустикалық сипаттамаларын

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дыбырежиссура және фонограммаларды жазу
  Несиелер: 3

  Курс фортепианоның сүйемелдеуімен вокалдық, скрипкалық, үрмелі және джаз музыкасының фонограммаларын жазудың жаңа және классикалық технологияларын үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Техникалық есту қабілетінің дамуы
  Несиелер: 4

  Пәннің міндеттері студенттің АЧХ түрлі жолақтарын есту арқылы танудың практикалық дағдыларын, сигналды динамикалық өңдеу дәрежесін, фазалық және сызықты емес бұрмалауды, реверберация мен кідірістерді өңдеу болып табылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • PRO TOOLS бағдарламасын жазу және біріктіру
  Несиелер: 5

  Курс Apple PRO TOOLS редактордың игерушілігі үшін қызмет ету арқылы, музыканың өндірісінің ең мықты тұғырнамалары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 3

  Шығармашылық процесінде пайда болатын қиял, ойлау, интуиция, Шабыт, ахуал үстіндегі белсенділік, жеке-психологиялық ерекшеліктердің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дыбыстату және дыбыскүшейтудің жүйелері
  Несиелер: 5

  Курс ашық кеңістіктер мен жабық бөлмелердің дыбысталу және дыбыс күшейтудің әр түрлі жүйелерін құру принциптерін, акустикалық кері байланыстан қорғау үшін қызмет етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аудиовизуалды техника
  Несиелер: 3

  «Бейнелі есту техникасы» курсы кең класс (сынып) құрылымы адамның есту және көру қабілетіне іс-әрекет көрсететінін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гармония
  Несиелер: 3

  Гармония курсы музыканың үйлесімді негіздеріне үйретеді.Бұл пән музыканың есту талдауын, гармоникалық есептерді шешуді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Радио және ТВ дыбыс режиссурасының өзгешелігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаттары радиохабардың және теледидардың құрылымдарын, кино мен ТВ-бағдарламаларға дыбыстық қатардың құру технологиясын, шығыс сигналының талаптарын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік көркем мәдениет стильдері
  Несиелер: 3

  Өнер түрлерінің жіктелуі. Өнерді жанрларға жеке бөлу. Заманауи өнер жүйесі. Өнер синтезі. Своебразие өнер түрлері. Әлемдік көркем мәдениеттегі негізгі стильдер мен бағыттар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Студия мен залдардың акустикасы
  Несиелер: 5

  Студиялар мен залдардың дыбысты оқшаулау және акустикалық өңдеу теориясын, үй-жайдың параметрлерін есептеу әдістерін және олардың субъективті бағалармен байланысын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дыбырежиссураның шеберлігі
  Несиелер: 6

  Пәннің міндеттері студенттерді халықтық, камералық, джаз оркестрлерінің орындауында музыканы жазу және мәлімет беру, сондай-ақ электрондық музыканы жазу және мәлімет беру дағдыларын үйрету болып табылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көпарналы фонограмманың біріктіру технологиясы
  Несиелер: 6

  Әртүрлі әдістермен көп жолды фонограммаларды біріктірумен танысу, көп жолды фонограммалардың біріктірудегі практикалық дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық нысандарды талдау
  Несиелер: 3

  Музыкалық-теориялық пән, музыкалық шығарманың құрылымын, ерекше көркем жүйе, мазмұндық бүтін, біріктірілген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем киносының тарихы
  Несиелер: 5

  Кинематографияның тууы. Европа киносында көркемдік бағыттар: француз авангарды, сюрреализм, поэтикалық реализм, киноимпрессионизм, неореализм, «жаңа толқын», постмодернизм

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық станциямен жұмыс
  Несиелер: 5

  Курс электронды музыканы және мультимедиа – өнеріндегі басқа бағыттарды құрудағы жаңа келешек бағыттарды игеріп қызмет етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сэмплермен жұмыс
  Несиелер: 3

  Курс бағдарламалық және аппараттық құрылымды оқуға бағыттап, сэмплдарды барлық сыртқы көзден жедел жад үлгілер жазуға қабілетті қылып , содан кейін музыкалық оқиғаны өндеп, сақтап және жаңғыртады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аранжирлау
  Несиелер: 5

  Музыкалық өнер саласындағы компьютерлік және электронды технологиялардың көмегімен әр түрлі жанрдағы музыкалық композицияны құру негіздерін оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дыбыстандырудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаттары студенттердің фильмдегі ілікпе сөзді дыбыстау орны мен рөлі, дыбыстау студиясының құрылымы және оған жалпы талаптарын оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дыбысты монтаждау
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі жанрдағы музыканы монтаждау технологиясын үйретеді. Монтажға арналған материалды іріктеу критерийлерін, әр түрлі фонограммаларды түйістіру тәсілдерін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Танымал музыка және джаз тарихы
  Несиелер: 3

  Ұсынылатын курс джаз, рок пен поп-музыка үрдісінің тарихи даму жолдарын қарастырады, олардың бастау алған түстарына, музыкалық ерекшеліктеріне, әлеуметтік қызметтеріне с

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • LOGIC Pro бағдарламасында жазу және біріктіру
  Несиелер: 3

  Курс Apple-дегі Logic Pro редакторын игеру үшін қызмет етіп, музыканы өндірудегі ең мықты платформа болып саналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 5

  Курс қазақ музыкасының дамуына ерекше назар аударатын әлемдік музыка өнерінің даму кезеңдерін қамти отырып, даму және қалыптасу тарихын қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • MIDI секвенсорлармен жұмыс
  Несиелер: 3

  Курс секвенсорлар MIDI бағдарламасын игеру үшін қызмет етіп, MIDI хабарлауын жазуға, редакциялауға мүмкіндік беріп, тректер түрінде ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Концерт дыбыс күшейту технологиясы
  Несиелер: 5

  Ашық алаң, концерт залы, сахналардағы дыбыстарды жазу даралық спецификасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фонограммалар теориясы және оларды қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Курс фонограмма түріндегі осы процестің нәтижесі ретінде аналогты және цифрлық дыбыс жазбасын қарайды, фонограммаларды алу және олардың сапасын жақсарту жолдарын, фонограммаларды қалпына келтіру әдістері мен тәсілдерін көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық театрдың дыбыс режиссурасы
  Несиелер: 3

  Курс музыкалық театрдың ерекшіліктерін дыбыс күшейту қағидасын, орындаушылардың санының көптігіне байланысты өзгешелігі мен олардың сахнадағы қимылын (қозғалысын), театрдағы қазіргі таңдағы дыбыс күшейтушінінің қыр-сырына оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Концерттік бағдарламлардың дыбыс режиссурасы
  Несиелер: 8

  Пәннің міндеттері дыбыс режиссерінің әр түрлі концерттік алаңдарда-сахна, концерт залы, клуб, ашық алаң, түрлі жанрдағы музыканы дыбыстандыру жұмыстарының ерекшеліктерін оқу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сын тұрғысынан тыңдау фонограмманы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты фонограммалардың негізгі сипаттамаларын талдаудың кәсіби дағдыларын қалыптастыру, білікті сараптамалық бағалауды орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дыбыс жазудың типтік студиялары
  Несиелер: 6

  Курс жобалау және студиялардың акустикалық өңдеуінің негіздерімен таныстырып, сөздің, әдеби-драма бағдарламаларын, дубляж және үндендіру студияларын, музыкалық студияларын типтік құралдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оркестр партитурасын оқу
  Несиелер: 3

  Жекелеген аспаптар топтарының оркестрлік партияларын практикалық оқу. Оркестрлік сыныпта жұмыс істеу. Топтық және ортақ дайындық репетициясы. Толық құрамдағы оркестрлік партитураларды практикалық оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық фильмдердің дыбысты шешімі
  Несиелер: 5

  Курс драматургиялық және композициялық ұйымдардың бүтін (тұтас) көркемдік жалпы заңдылығын, музыкалық фильмдердің музыкалық ресімдемесінің жалпы және жеке принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарнаманың дыбыс режиссурасы
  Несиелер: 8

  Студенттердің дыбыс режиссурасындағы жарнама саласының анықтамасын және терминдерді түсінуін қалыптастыру,жарнаманың дыбыс режиссурасы технологияларының жиынтығының негізгі жинағынан білім алу, негізгі бағытты оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Акустикалық жүйелердің дизайны
  Несиелер: 5

  Курс бөлмелерде және ашық кеңістіктерде акустикалық жүйелердің қажетті қуатын есептеудің теориялық принциптерін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығармашылық процесінің менеджменті
  Несиелер: 3

  Жаңа креативті идеялар өндірісін арттыру әдістемесі. Стандартты емес есептердің шешімдерін әзірлеу әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дыбысрежиссердін орындаушылар мен режиссер -өндірістік топпен жұмыс
  Несиелер: 6

  Пән студентті шығармашылық топтармен, аралас мамандық мамандарымен және студияның техникалық персоналымен жұмыс істеу кезінде коммуникативтік дағдыларға үйрету болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Практикалық дыбысрежиссура
  Несиелер: 6

  Камералық құрамның дыбысталу және жазу ерекшеліктері: дуэттер, трио, квартеттер. Хор ұжымдарын жазу ерекшеліктері. Джаз оркестрлерін, қазіргі акустикалық музыка ансамбльдерін жазу ерекшелігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мастеринг негіздері
  Несиелер: 3

  Курс өз мақсаты құрылғыны, жұмыс принципін, коммутация сұлбаларын, мастеринг мақсаттары үшін қолданылатын аппаратура мүмкіндіктерін зерделеуі мақсат етеді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Спорт бағдарламасының дыбыс режиссурасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаттары футболды, хоккейді, спорттық және көркем гимнастикаларды, мәнерлеп сырғанау мен басқа жарыстар өткізгенде дыбыс режиссерінің жұмыстағы өзгешілігін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі таңдағы кинопроцесс
  Несиелер: 6

  XXI – ғасырдың басындағы 90-шы жылдардағы кинематограф. Кино тіліне қазіргі таңдағы технологияның әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ON1 мәдениет және өнер саласындағы дыбыс режиссурасының орнын түсіну.

 • Код ON2

  ON2 Санасында дыбыс бейнесін қалыптастыра отырып, музыкалық материалды талдау.

 • Код ON3

  ON3 туындының эмоциялық әсерін сақтай отырып, әр түрлі дыбыстарды беру кезінде автор мен орындаушылардың идеялары мен ойларын интерпретациялау/ жеткізе білу.

 • Код ON4

  ON4 көркем дыбыстық бейнені жасау бойынша шығармашылық міндеттерге қол жеткізу үшін өзіндік шығармашылық, технологиялық және техникалық шешімдерді әзірлеу.

 • Код ON5

  ON5 әр түрлі стильдегі және шығармашылық бағыттағы музыканы кез келген күрделіліктегі орындаушылар, вокалистер мен құрамдардың орындауында кәсіби жазу мен мәліметтерді жүзеге асыру.

 • Код ON6

  ON6 кез келген жанрдағы концерттер мен мәдени - бұқаралық көріністерді кәсіби дыбыстық сүйемелдеуді қамтамасыз ету.

 • Код ON7

  ON7 бағдарламалық материалға сәйкес әр түрлі дыбыс жазу студиялары мен концерт залдарының бағдарламалық-аппараттық кешенін конфигурациялау.

 • Код ON8

  ON8 шығармашылық ұжымдарда ұйымдастыру-басқару қызметін жүзеге асыру

 • Код ON9

  ON9 кез келген сәулет ерекшеліктері бар кез келген конфигурациялы үй-жайларда акустиканы модельдеу.

 • Код ON10

  ON10 фонограммалардың сапасын бағалауды жүргізу.

Top