Жаңа білім беру бағдарламасы

8D08302 Жабайы табиғат в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Жануарлар әлемінің объектілерін ғылыми тұрғыдан тиімді пайдалануды қамтамасыз ету, биологиялық алуантүрлілікті сақтау, теріс процесстердін алдын алу және ескерту мақсатында жануарлар әлеміне бақылауды біріңғай мемлекеттік жүйе бойынша жүргізуге құзыретті болу
  • Нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу кезінде зерттеу әдістері кешенін қолдану арқылы ғылым және білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жүйелеу және жинақтау мәселелерінде құзыретті болу; қазіргі ғылыми әдістер мен технологияларды пайдалана отырып, ғылыми зерттеудің нәтижелерін жүргізу және талдау
  • Ғылыми білімді ескере отырып, академиялық мәтіндерді жазу кезінде ғылыми зерттеу нәтижелерін сипаттау. Жобалардың ғылыми сараптамасын жүргізу, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы биологиялық негіздемелерді, ғылыми сараптамалар қарастыру
  • Аңшылық алқаптар типологиясы және бонитировкалауды жүргізу, аңшылық жануарлардың санын есептеу, аңшылық шаруашылығындағы биотехникалық шаралар және биотехния жұмыстарын жүргізу, аңшылық жануарлардың популяцияларын реттеу мәселелерін сондай-ақ аңшылық шаруашылығын құру мәселелерін зерттеуде құзіретті болу. Аң аулау мен аңшылық шаруашылығының қазіргі заманауи табиғатты пайдалану жүйесі мен аймақтық аңшылық шаруашылығын жоспарлаудағы аумақтың тұрақты дамуындағы маңызын білу
Top