Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02123 Арт-менеджмент в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлеуметтік-мәдени саладағы заманауи жоғары кәсіби, бәсекеге қабілетті, заманауи әдістерді, дағдылар мен құзыреттілікті меңгерген кәсіби менеджерлерді даярлау, сондай-ақ ғылыми және білім беру қызметін орындау, кәсіби өнерді насихаттау, орындаушылардың шығармашылығы мен кәсіби өсуі үшін жағдай жасау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 123
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M037 Арт-менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ЖОО-да дербес ғылыми-педгогикалық қызметке дайындығын, ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістерін меңгеруін көрсету.
 • Өзекті нормативтік-құқықтық базаға және арт-индустриядағы заманауи бизнес-зерттеулерге сүйене отырып, инвестицияларды басқару, дағдарысты басқару бойынша шешімдер әзірлеу, бағалау және қабылдау.
 • Музыкатану, музыка әлеуметтануы саласындағы заманауи зерттеулерге сүйене отырып, бұқаралық музыкалық мәдениеттің, өнердің, қоғамның және бұқаралық ақпарат құралдарының өзара іс-қимылының заңдылықтарын түсінуді көрсету.
 • Ғылым философиясының, эстетиканың, өнер теориясының негізгі ережелері мен әдістемесін қолдана отырып, тарихи-мәдени процестерді, өнер туындыларын, заманауи мәдени саясатты талдау және бағалау.
 • Ғылыми, іскерлік, өндірістік және академиялық міндеттерді шешу үшін кәсіби шет тілін меңгеруін көрсету.
 • Коммуникация мәдениеті мен басқару психологиясы саласындағы заманауи білімді қолдана отырып, тұлғааралық топтық және ұйымдастырушылық коммуникацияларды талдау және жобалау.
 • Өнер индустриясында шығармашылық, инновациялық жобаларды басқару технологияларын, өнердің әртүрлі түрлерін ілгерілету және кәсіби қызметте пайда алу әдістерін қолдану.
 • Әлемдік мәдени кеңістікке қазақ халқының және әлемнің басқа да халықтарының дәстүрлі мәдениетінің үздік үлгілерін бағалау және ілгерілету.
 • Персоналды басқарудың заманауи технологияларын, жанжалды жағдайларды ынталандыру және шешу әдістерін меңгергендігін көрсету.
 • Бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізу үшін арт-саладағы жоспардың ұзақ мерзімді көкжиегі және ивент индустриясы бар стратегиялық маркетингтік кешенді әзірлеу.
Top