Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02123 Арт-менеджмент в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Оқыту нәтижелері

  • Арт-жобаларды практикалық іске асыру кезінде өзіндік түсінік пен ғылыми негізделген шешімді көрсету.
  • Арт-менеджмент пен музыкатанудағы пәнаралық зерттеулерге сүйене отырып, арт-индустрия саласындағы проблемалық мәселелерді анықтау және шешу.
  • Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістерін, кәсіби мәселелерді шешуге арналған мәдени процестерді зерттеу стратегияларын түсінуді көрсету.
  • Деректану әдістемесін, жалпы ғылыми, философиялық және арнайы зерттеу әдістерін пайдалана отырып, көркем шығармалардың мәтіндерін арт-нарықта ілгерілету үшін талдау және түсіндіру.
  • Ғылыми және коммерциялық жобаларды іске асыруда оларды бизнес процестерде пайдалану үшін ғылыми зерттеулердің нәтижелерін тұжырымдау.
  • Академиялық жазылым нормаларын пайдалана отырып, кәсіби қызмет бейіні бойынша ғылыми мәтіндер жасау.
  • Түркі халықтарының музыкасының, дыбысының, музыкалық аспаптарының қасиеттерін, олардың түпнұсқалығын сақтау және Қазіргі Шығармашылық практика жағдайында ілгерілету үшін типологиялық қасиеттерін ажырату
  • Өнер философиясының теориялық-әдіснамалық базасына, арт-саладағы пәнаралық зерттеулерге және музыкатануға негізделген өзіндік және басқа зерттеулердің нәтижелерін сыни тұрғыдан талдау және бағалау.
Top