Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02104 Дәстүрлі музыкалық өнер в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Докторанттың ұрпақтан ұрпаққа берілетін аспаптық және ән өнерінің баға жетпес ұлттық дәстүрлерін сақтау және кейінгі ұрпаққа беру үшін ғылыми-зерттеу әлеуетін дайындау және іске асыру, сондай-ақ дәстүрлі музыка өнері саласында іргелі білім беру технологияларын зерделеу және қолдану.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 183
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D025 Дәстүрлі музыка өнері
 • Дайындық бағыты 8D021 Өнер

Оқыту нәтижелері

 • Республикалық және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда ғылыми журналдарда және материалдарда жарияланымдарды таныстыру және шығару қабілеті бар.
 • Тиісті әдебиеттерден және / немесе басқа электрондық және интернет ресурстардан алынған білімді қарауға, түсіндіруге, талдауға, бағалауға, басқаруға, сақтауға және басқаларға беруге қабілеті бар.
 • Ғылыми зерттеулерді ресурстық (музыкалық-ақпараттық технологиялар) қамтамасыз етуді қолдана және пайдалана алады.
 • Музыкалық-орындаушылық қызметті жоғары көркемдік және техникалық деңгейде көрсетеді және оның нәтижелерін жұртшылыққа ұсынады.
 • Жүргізілген ғылыми зерттеудің ғылыми-практикалық маңыздылығын анықтай, бағалай алады.
 • Зерттеу практикасындағы кәсіби стандарттарды біледі, жүргізілген зерттеулердің этикалық және құқықтық салдарларын, оның ұлттық және халықаралық мәнмәтінін, сондай-ақ зерттеуде қозғалған барлық адамдардың меншік құқықтарын ұғынады.
 • Ғылыми зерттеулер саласында жоғары стандарттарды ұстануды және сақтауды біледі және зерттеу тәсілдері, әдістері, танымдық әдістері туралы терең білімдерін көрсетеді.
 • Өз қызметінің әлеуметтік салдарын болжай алады, белсенді азаматтық ұстанымын көрсете алады.
 • Өз зерттеу нәтижелерін жүйелеу, сыни талдау және бағалауды біледі және басқалардың зерттеу нәтижелеріне баға береді.
 • Ғылыми зерттеудің маңызды заманауи теориялары мен әдіснамаларын меңгерген; көркемдік қызметте инновациялық идеяларды генерациялауға дайын.
 • Зерттеушілердің, тәжірибешілердің, әзірлеушілердің және жасаушылардың кең ауқымымен ынтымақтаса алады, олардың сын – ескертпелері мен ұсыныстарын ескере отырып, өз жұмысын сынға алады.
 • Дәстүрлі музыкалық өнер саласындағы идеялар мен көркемдік көзқарастарды көпшілікке жеткізу қабілетін көрсетеді.
 • Мәдениет саласында зерттеу бойынша қазіргі заманғы стратегияларды меңгерген; сараптамалық және талдау жұмыстарын және жобалау қызметін жүзеге асыру үшін ғылыми ақпаратты өңдеу бойынша жаңа технологияларды қолдану дағдыларын көрсетеді.
 • Өнер құбылыстарын зерттеу теориясы мен әдіснамасын меңгерген, сараптамалық және талдау жұмыстарын жүзеге асыруда суретшінің шығармашылық және әлеуметтік процестегі рөлін түсінеді және бағалайды.
Top