Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10104 Фармация в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ОН-11. Өмір бойы білім алуға, кәсіби құзыреттілікті дамыту үшін ғылымдағы, фармациядағы және денсаулық сақтаудағы тұрақты өзгерістер негізінде үздіксіз кәсіби дамудың жеке жоспарын дамыту траекториясын таңдауға бейімді.
 • ОН-1. Қазақстан халқына фармацевтикалық көмекті ұйымдастыру бойынша білімі мен дағдыларын көрсетеді - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес халықты сапалы, тиімді, қауіпсіз дәрілік заттармен (ДЗ) және медициналық бұйымдармен (МБ) қамтамасыз ете алады.
 • ОН-9. Денсаулық сақтаудың стейкхолдерлері арасындағы тиімді коммуникацияларды көрсетеді, пәнаралық байланыстарды дамытуға, үздіксіз кәсіби даму ынтасын дамытуға қабілетті, мәдени төзімділікке ие.
 • ОН-3. Дәрілік заттарды дәріхана жағдайында дайындайды-медициналық ұйымның талаптары мен дәрігердің рецептілері бойынша дәріхана өндірісі жағдайында ДЗ дайындауды (экстемпоральды дайындау) ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті.
 • ОН-2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасының және тиісті фармацевтикалық практикалардың (GDP, GPP, GSP) талаптарына сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізуді жүзеге асырады.
 • ОН-5. Дәрілік өсімдік шикізатын (ДӨШ) дайындауды, қабылдауды және стандарттауды жүзеге асырады.
 • ОН-10. Көшбасшылық қасиеттерді (мансаптың алғашқы кезеңдерінен бастап) және ұжымда жұмыс істей білу қабілетін көрсетеді.
 • ОН-7. Дәрілік заттарды тиісінше пайдалануды жүзеге асырады: дәрілік заттарды тағайындау, кәсіби кеңес беру, дәрілік заттардың артықшылықтары, қауіптері және ықтимал жанама әсерлері туралы аса маңызды ақпаратты ұсыну.
 • ОН-6. ДЗ, ДӨШ, фармацевтикалық субстанциялар, қосымша заттар сапасын бақылауды, токсикологиялық маңызды заттарды химиялық-токсикологиялық талдауды жүзеге асырады.
 • ОН-8. Фармацевтикалық қызметті ұйымдастырады, дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету процестерін тиімді басқарады, денсаулық сапасы және денсаулық сақтау нәтижелерін жақсарту үшін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналым саласындағы субъектілеріне ықпал етеді.
 • ОН-4. Өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастырады, өндіріс процестерін басқаруды және ДЗ мен МБ сапасын бақылауды жүзеге асырады.
 • ОН-12. ДЗ және МБ іздеу, зерттеу және әзірлеуді жүргізуге қабілетті.
Top