Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02150 Кинотану в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Қазақстанның заманауи бейнелеу өнері
  Несиелер: 3

  Қазақстанның ХХ ғасырдан бастап ХХІ ғасырға дейін басты кезеңдерді қамти отырып, негізгі бағыттарға толық түсінік беріліп, мазмұны мен мәні ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Кинтануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Киноөнер ерекшелігі. Кинематографтың дамуындағы көркемдік бағыттар мен шығармашылық ағымдар. Экрандық туындылар мен экрандық өнер саласындағы көркем құбылыстарды сыни талдау принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Европа киносы
  Несиелер: 4

  Эстетикалық жүйелердің, стильдердің, жанрлардың және әр түрлі өнер түрлерінің сан алуан түрлілігін, қоғамның құндылық бағдарларының жүйесін, оның еуропалық кинематографтың нақты шығармашылық үдерісіндегі эстетикалық, рухани қажеттіліктерін анықтайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс стильдердің, көркем бағыттардың, сәулет, мүсін, кескіндеме, графика, сәндік-қолданбалы өнер ағымдарының жалпы эволюциясын ашып көрсету мақсаты болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көрсетілімдік семинар
  Несиелер: 3

  Пән әлемдік кинопроцесспен және киноның дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырады, студенттерге кино теориясының эволюциясы туралы өз көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  «Мамандыққа кіріспе» курсы кинематография өнерінің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын, киноның өзіндік ерекшеліктерін, оның театр, әдебиет өнерінен айырмашылығын ашады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи бейнелеу өнері
  Несиелер: 3

  Курс әлемдік бейнелеу өнерінің қазіргі жағдайын зерттеу, көркем ағымдар – сюжеттерді ашудың жаңа тәсілдері. Суретші және оның тұжырымдамасы: жаңа жанрлардың пайда болуы. Қазіргі өнердің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Америка киносы
  Несиелер: 3

  Курс американдық киноиндустрияның қалыптасу кезеңдерімен таныстырады. Кино тілінің көркем мәнерлілігінің жаңашылдығы: Гриффит. Киноның жұлдыздары: Чаплин, Китон. Гүлдену және классикалық Голливуд.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сын негіздері
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді спектакльдерді сипаттап талдау, сын тұрғысынан бағалау және ұғыну сияқты аналитикалық қабілеттерін дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Авторлық кино теориясы
  Несиелер: 3

  Пән бағдарламасы студенттерді авторлық кино теориясымен таныстырады,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кино теориясына кіріспе
  Несиелер: 3

  Курс экран өнерінің жалпы даму заңдылықтарын, кинематографтың пайда болуы мен даму тарихын, кино ерекшелігін, фильмнің эстетикасын, қазіргі кинематограф пен теледидардың өзара байытылуы мен өзара байланысын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәуелсіз Қазақстанның кино өнері
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді Қазақстанның ұлттық кинематографиясының қазіргі заманғы жағдайымен таныстырады. Авторлық және коммерциялық кинематографты зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары, дамуы және қалыптасуы, негізгі заң туралы түсініктерді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азия киносы
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді Азия киносының пайда болуымен, даму кезеңдерімен таныстырады. Азия киносының аймақтық-мәдени бөлімшелері. Шығыс Азияның өзіндік киноөнері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кино сыны
  Несиелер: 4

  "Киносыны" кинотанушы редакторларды, кино тарихшыларын, кино теоретиктерін, кинокритиктерді дайындау үшін базистік пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі сын әдістемесі
  Несиелер: 4

  Киноөнер теориясының ұғымдары мен терминдері. Кино және көрермен. Киносприя ерекшеліктері. Сын және проблеманың қазіргі аспектісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем театрының тарихы
  Несиелер: 3

  "Әлем театрының тарихы" курсы театрдың пайда болу, қалыптасу және даму үрдісінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ТМД елдері киносының тарихы
  Несиелер: 3

  Пән міндеттерді шешуде ақпараттық-іздеу және аналитикалық-синтетикалық іс-әрекет әдістерін қолданады, жанрлардың эволюциясына, стиліне, киноөнер бағыттарына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ТМД елдері киносы жаңа кезеңде
  Несиелер: 3

  Курс кинематографиялық өнердің жалпы даму заңдылықтарын, ТМД елдер киносының пайда болу тарихын, дамуы мен ерекшелігін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ киносының тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы кино өнерінің дүниеге келуі және қалыптасу кезеңі. Қазақ киносының ерекшеліктері айналасындағы мәселелер, оның шынайы өмірмен қарым-қатынасы, өнердің өзге түрлерімен өзара байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сын семинары
  Несиелер: 4

  "Сын бойынша Семинар" курсы балеттанушының сыни қызметін теориялық түсінуді, сондай-ақ мақалалардың әртүрлі жанрлық ерекшеліктерін ескере отырып, практикалық жазуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сын өнеріне кіріспе
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді сыни қызметтің белгілі бір құралдары мен стратегияларымен таныстыру, фильмдерді сипаттау, талдау, сыни бағалау және түсіну сияқты аналитикалық қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи театр үрдісі
  Несиелер: 3

  "Заманауи театр үрдісі" сабағында студенттер қазіргі заманғы әлемдік театр өнерінің (драматургия, актерлік және режиссерлік өнер, сценография) мәселелерін талдап үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кино теориясы
  Несиелер: 4

  "Кино теориясы" курсы – "кинотану"мамандығы бойынша студенттердің кәсіби-шығармашылық дайындығының жалпы жүйесінің негізгі теориялық бөлімі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған деңгейінде кәсіби қазақ (орыс) тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи Еуропа киносы
  Несиелер: 3

  Курс қазіргі заманғы еуропа киносындағы көркем және экономикалық процестердің негізгі мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ТМД театрының тарихы
  Несиелер: 3

  "ТМД театрының тарихы" курсында студенттер славян халықтарының, Кавказ, Орталық Азия елдерінің фольклорлық театрының пайда болуы мен қалыптасу тарихын, ТМД республикаларының ұлттық театрларының даму эволюциясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сын шеберлігі
  Несиелер: 5

  Курс маңызды теоретиктер мен көркем сын практиктерінің негізгі еңбектері мен мәтіндерін зерттеуге; сынның өзекті мәселелері мен көркем сын тарихының негізгі дәстүрлері арасындағы байланысты ашуға арналған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кинопедагогика әдістері
  Несиелер: 3

  Пән әртүрлі ғылыми-пәндік және ағарту міндеттерін шешу аясында жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи Азия киносы
  Несиелер: 3

  «Заманауи Азия киносы» пәні кинематография өнерінің жаңа кезеңдегі дамуының жалпы заңдылықтарын, өзіндік ерекшеліктерін, экрандық шығарма эстетикасын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кино тарихын оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс өнерді оқытудың танымдық және рухани-тәрбиелік міндеттерін тиімді жүзеге асыруға қабілетті. Жалпы көркем білім беру педагогын дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика негіздері
  Несиелер: 3

  Курс әртүрлі ғылыми-пәндік және ағарту міндеттерін шешу аясында жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кинопедагогика мен медиалық білім беру
  Несиелер: 3

  Курс әртүрлі кәсіби облыстарды игеруге бағытталған білім беру және ағарту міндеттерін үшін кинопедагогикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Азия елдері киносының тарихы
  Несиелер: 3

  Курс кинематографиялық өнердің жалпы даму заңдылықтарын, Орталық Азия киносының пайда болу тарихын, дамуы мен ерекшелігін зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі кино теориясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы фильмнің көркем табиғатын талдау кинокритикадан әдебиеттегі, бейнелеу өнеріндегі, театрдағы, музыкадағы заманауи көркем ағымдардың негіздерін білуді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фильмді көру және талдау
  Несиелер: 4

  Семинар, көру сабақтары әлемдік кинопроцесспен және кинематограф дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырады, студенттерге кино теориясының эволюциясы туралы өз көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заманауи қазақ киносы
  Несиелер: 3

  Отандық киноиндустрияның қазіргі жай-күйін талдау, соңғы онжылдықтарға тән үрдістер, "жаңа толқын" режиссерлерінің шығармашылық ізденістері. Стиль ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кино теориясының тарихы
  Несиелер: 5

  Өнер жүйесіндегі кинематографтың орны. Кино теориясының тарихи даму кезеңдері. Қазіргі әлемдегі экран мәдениетінің мәртебесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шешендік шеберлік негіздері
  Несиелер: 3

  Курс шешендік өнер негіздерін зерттейді. Шешендік өнердің қызмет саласына байланысты жіктелуі. Шешендік өнер теориясы және практикалық дағдылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 3

  «Өнер психологиясы» пәнінің мақсаты – өнердегі шығармашылық психологиясының теориялық және қолданбалы аспектілерін жүйелі тұтастықта қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби кино сыны
  Несиелер: 3

  "Кәсіби кинокритика" кино тарихшысы, теоретик, сын, қазіргі кинематографиялық процестің теориясы мен практикасында редактор мамандығының күрделілігін өз бетінше меңгеретіндей болып құрылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кинотележурналистика негіздері
  Несиелер: 3

  Курс студенттерде кинотелерадиожурналистика негіздері туралы білім жүйесін қалыптастырады, теледидар мен радиодағы журналистік қызмет жұмысының қағидаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Авторлық тележурналистика
  Несиелер: 3

  Авторлық бағдарлама, заманауи авторлық тележурналистика. Республика телеканалдарындағы қоғамдық-саяси, мәдени-танымдық және танымдық-сауық бағдарламалары, авторлық талдау және ізденіс бағытындағы репортаж материалдарымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стиль және әдеби редакциялау
  Несиелер: 3

  Редакциялаудың ғылыми-теориялық, практикалық-әдістемелік негіздерін оқыту, мәтінді редакторлық талдаудың тәсілдері мен құралдары арқылы меңгеруге дағдыландыру, алған білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге машықтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи кинодраматургиясы
  Несиелер: 3

  Курс әлемдік және Қазақ кинодраматургиясының қазіргі заманғы кинематограф, теледидар және бұқаралық коммуникация құралдары арнасында драматургиялық мәтіндерді құруды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кинорежиссура және монтаж
  Несиелер: 3

  Курс бағдарламасы кинорежиссура және монтаж теориясы мен практикасын оқып білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Блогосферадағы Кинокритика
  Несиелер: 3

  Қазіргі контекстегі Кинокритика. Аудиовизуалды өнерді дамытудың қазіргі заманғы мәселелерін кешенді талдау. Кино тілді қалыптастырудағы және дамытудағы технологияның рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кинотеледраматургия негіздері
  Несиелер: 3

  Курс драматургиялық мәтіндерді жасаудың жалпы заңдылықтарын және оларды қазіргі кинематограф, теледидар және басқа да өнер және бұқаралық коммуникация құралдары арнасында редакциялауды ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи кино өнерінің тенденциялары
  Несиелер: 3

  Курс мәдениет саласындағы еуропалық кинематографтың ережелерін анықтайды. Әлемдік кинопрокаттағы еуропалық киноның орны мен рөлі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөз өнер"
  Несиелер: 3

  Сөз өнерінің түп төркінінің, тегінің қалыптасу тарихы, даму заңдылықтары, көркемдік және эстетикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Əлем және қазақ анимациясының тарихы
  Несиелер: 3

  Оқу пәні ретінде анимацияның бастауын, оның даму кезеңдері мен үрдістерін, эстетикалық ізденістер бағыттарын зерттеу мақсаты болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Режиссура және монтаж негіздері
  Несиелер: 3

  Курс бағдарламасы режиссерлік жұмыстың мәні туралы тұтас түсінік береді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер режиссура мен монтаждың негізгі теориялық түсініктерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Редакциялау негіздері
  Несиелер: 3

  Редакторлық жұмыс негіздерінің маңызды аспектілері, редакторлық жұмыстың негізгі принциптері, редакторлық этиканың талаптары, қазіргі редакциялаудағы редакторлық тәжірибенің маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстының мақсаты "тұлға" - "шығармашылық"-"мәдениет" жүйесінің теориялық және қолданбалы аспектілерін зерттеу, шығармашылық феномендерді зерттеу әдіснамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • БАҚ саласындағы маркетинг
  Несиелер: 3

  Курста БАҚ саласында маркетингті енгізудің өзекті мәселелері қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино және телеөндіріс жарнамасы
  Несиелер: 3

  Курс бағдарламасы кино және телеөндіріс саласындағы Жарнама туралы түсінік беруге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телерадиожурналистика
  Несиелер: 4

  Курс студенттерде телерадиожурналистика негіздері туралы білім жүйесін қалыптастырады, теледидар мен радиодағы журналистік қызмет жұмысының қағидаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы курс (Медиа-талдау және маркетинг негіздері)
  Несиелер: 3

  Курс медиа-талдау әдістерін және маркетингтік қызметтің заңдылықтарын түсінуге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы курс (Коммуникация теориясы)
  Несиелер: 4

  Курс студенттерде коммуникация теориясы туралы, коммуникация процесінің мәні туралы түсініктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино және заманауилық
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты- адамзат мәдениетінің даму сипатындағы кинематографтың маңызын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фильм драматургиясы
  Несиелер: 4

  Пән драматургиялық мәтіндерді құрудың жалпы заңдылықтарын қарастырады және мәтінді кинематограф, телевизия тағы басқа да өнер бағыттарына лайықтап өңдеу тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі кино сыны
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді Қазақстанның ұлттық кинематографиясының қазіргі заманғы жағдайымен таныстырады. Қазіргі қазақ киносының өзекті мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Киноның социологиялық талдауы
  Несиелер: 4

  "Кино әлеуметтануы" курсының мақсаты әлеуметтік институттың зерттеу объектісі ретінде киноөнер жасаудың теориялық негіздерін зерттеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фильмтану
  Несиелер: 6

  "Фильмтану" пәні кәсіби дайындық циклінің басқа пәндерімен қатар жанрлардың алуан түрлілігін меңгеруге, туындылар мен өнерді бағалаудың көркемдік-эстетикалық критерийлерін анықтауға арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино социологиясы
  Несиелер: 4

  "Кино әлеуметтануы" курсының мақсаты әлеуметтік институттың зерттеу объектісі ретінде киноөнер жасаудың теориялық негіздерін зерттеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино, фото, видеоархивпен жұмыс
  Несиелер: 6

  Пән бағдарламасы кинотану мамандығына баулудың кәсіби деңгейінде архив материалдарының орнын айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы курс (Кинематография саласындағы PR-менеджмент)
  Несиелер: 3

  Кино саласындағы жарнама тілі туралы түсінік беру, оны құралдар ретінде, жарнаманы бағалау критерийлерінің белгілі бір жүйесінің көмегімен қалай қолдана отырып көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Архивті кинотану
  Несиелер: 6

  Бағдарлама ғылыми мақалаларды жазу кезінде, кинотанушы мамандарын кәсіби даярлаудағы мұрағаттық материалдардың рөлі мен орнын қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • коммуникация негіздері
  Несиелер: 4

  Пән "коммуникация/өзара әрекеттесу/интеракция" әлеуметтік үдерісімен, сондай-ақ осы үрдістің өзі мен оның нәтижелерін таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино тарихын зерттеудің әдісі
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми-зерттеу практикасына қатысты ғылыми таным әдістері туралы арнайы кинологиялық оқу ретінде кино тарихы методолгиясын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фильмнің құрылымдық талдауы
  Несиелер: 6

  Курс фильмді талдаудың белгілі бір құралдары мен стратегияларымен таныстырады. Фильмнің көркемдік тұтас ретінде құрылымдық талдауы кино шығарманың жекелеген компоненттерінің маңыздылығын анықтауды көздейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экран өнерінің сыны
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі мақсаты – кинотану ғылымының бір саласы ретінде кино тарихын зерттеудің әдістері мен тәсілдерін зерттеу негізгі білім көзі ретінде оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  БАҚ-та авторлық сыни, редакторлық, журналистік қызметті, зерттеу тобының құрамында да, өз бетінше де ғылыми зерттеулерді, кино және басқа да аудиовизуалды өнімдерді жасау процесінде шығармашылық қызметті, анықтамалық және саптамалық әдебиеттерді жазу және шығару бойынша мұрағаттық қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте өнертану ғылымының тарихы мен теориясының негіздерін іргелі білуді; ақпаратқа жүйелі көзқарасты; мәтіндермен жұмыс жасаудағы заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданады.

 • Код ON3

  Мәдени құбылыстары мен үдерістерге, әртүрлі кино бағыттарына, заманауи киноүдеріске, эстетикалық жүйелерге, стильдерге, жанрлардың және әр түрлі өнер түрлеріне, кино шеберлерінің шығармашылығының алуан түрлілігіне талдау жасайды.

 • Код ON4

  Мәдениет мекемелерінде, агенттіктерде, баспаларда, шығармашылық одақтарда, аудиовизуалды өнімдерді өндіру, тарату және көрсету саласында маманданған ұйымдарда шығармашылық жобаларды басқарады.

 • Код ON5

  Экрандық мәдениетті зерттеудің негізгі теориялық тәсілдерін, кино тілін және киноны қабылдаудың ерекшеліктерін, жеке шығармашылық мамандықтардың негіздерін, шығармашылық үдерістің ерекшеліктерін, кино өнерінің тарихнамалық мәселелерін, әлемдік және қазақ киносының дамуының негізгі бағыттарын, аудиовизуалды өнердің әр түрлі бағыттары мен стильдерінің теориясының маңызды мәселелері мен әдіснамалық негіздерін, кино және телеөндірістің қазіргі үрдісінің негізгі бөлімдерін біледі.

 • Код ON6

  Кинотану әдіснамасын, тарихи және теориялық зерттеулердің әдістемелік тәсілдерді түсінеді.

 • Код ON7

  Эстетикалық жүйелердің, стильдердің, жанрлардың және әр түрлі өнер түрлерінің формаларының алуан түрлілігін, қоғамның құндылықтық бағдарларының жүйесін, оның эстетикалық, рухани қажеттіліктерін нақты шығармашылық үдерісте анықтайды.

 • Код ON8

  Заманауи технологиялық талаптарға сәйкес телевизиялық және радиобағдарламалардың, мультимедиялық материалдардың өндірістен шығару үдерісіне қатысады.

 • Код ON9

  Кинематография тәжірибесінде тарих және қазіргі заман материалын сын тұрғысынан түсінеді, әдеби мәтінде киноның дамуының өзіндік тұжырымдамаларын баяндай алады, шет тілін кәсіби деңгейде меңгере алады.

 • Код ON10

  Инновациялық қызметке қабілетті, шығармашылық жобаларды жүзеге асыруға арналған оқыту үдерісінде меңгерген теориялық білімді, практикалық біліктер мен дағдыларды қолдануға қабілетті.

Top