Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08104 Фитосанитарлық мониторинг в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми танымның әдіснамасы мен даму жолдарын, әдіснамалық және философиялық ғылымдардың принциптері мен құрылымын білу. Материалды шет тілінде ғылыми баяндау, жалпы ғылыми терминологияға және іскерлік хат алмасу негіздеріне шағымдану қабілетін меңгеру. Оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттыру үшін оқу процесінде ғылыми-педагогикалық, психологиялық, тәрбиелік жағдайларды талдау және бастау.
  • Пестицидтерді, зиянды организмдерден биологиялық қорғау құралдарын қолданудың физика-химиялық негіздерін білу. Өсімдіктерді қорғауда заманауи физика - механикалық, генетикалық әдістер мен молекулалық биология негіздерін меңгеру. Қашықтықтан бақылау әдістерін - жерді аэроғарыштық және Гиперспектралды зондтау және т.б. құралдарды пайдалана отырып, агроэкожүйелердің фитосанитариялық мониторингін жүргізе білу.
  • Абиотикалық және биотикалық факторлардың ормандар мен орман екпелерінің жай-күйіне әсер ету ерекшелігін білу; ағаш дақылдарының фитосанитариялық жай-күйін талдау және орман мен орман екпелерін зиянды организмдерден қорғау алгоритмін әзірлеу, экологияны, зиянды организмдерді реттеу тәсілдерін, олардың популяциялық динамикасын, эпифитотияның дамуын білу. Егістік дақылдарды, картопты сауықтыру және цитодиагностика үшін өсімдіктерді экологиялық таза қорғау , вирусология тұжырымдамаларын қолдана білу.
  • Ауруларға және зиянкестерге төзімді дақылдардың сорттарын сауықтыруда, диагностикалауда және құруда биотехнологияның әртүрлі әдістерін меңгеру. Жалпы және карантиндік зиянды организмдерге биологиялық препараттарды алу және әрекет ету алгоритмін білу. Фитосанитариялық тәуекелдерді талдау, карантиндік объектінің зияндылық дәрежесін айқындау үшін ғылыми зерттеулер жүргізудің перспективалары мен әдістерін білу, карантинге жатқызылған және басқа да өсімдік өнімдеріне карантиндік сараптама жүргізу тәжірибесінің болуы.
  • Азық-түлік және фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы қызметтің құқықтық экономикалық ұйымдастырушылық негіздерімен жұмыс істей білу. Фитосанитариялық мониторинг пен бақылауды ұйымдастыру үшін бизнес және кәсіпкерлік саласындағы білімді көрсету. Пестицидтерді қауіпсіз басқарудың төзімді бағдарламаларының мәселелерін талдау.
Top