Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01402 Музыкалық білім в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуының жетістіктерін қамтамасыз етуге қабілетті музыкалық білім мен өнерге арналған жоғары білікті ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау, отандық және шетелдік еңбек нарығы; өзін-өзі және қоғам мүддесі үшін өзін-өзі жүзеге асыруға дайын жоғары рухани және адамгершілік қасиеттері бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру; халықаралық стандарттар деңгейінде кәсіби және ғылыми-педагогикалық даярлықпен басқарушылық, ғылыми-педагогикалық қызмет саласының пәні ретінде студенттің қалыптасуы;жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің еуропалық аймағына интеграциялануды қамтамасыз ету, музыкалық білімнің ең жоғары халықаралық стандарттарына жауап беретін мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M006 Музыка педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар

Оқыту нәтижелері

 • мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этика қағидаттарын түсінеді, пәннің педагогикалық қызметінің білімдерін, педагогикалық өлшеулерді, білім беру жүйесін дамыту үрдістерін, нормативтік құқықтық актілерді және электрондық құжаттаманың негіздерін қолданады;
 • білім беру үдерісінің барлық субъектілерінің (мұғалім, оқушылар мен олардың ата-аналары) қызметін талдай білуге, білім беру үдерісін интеллектуалды, физикалық және рухани жағынан дамыған тұлғаны тәрбиелеу мақсатымен модельдеуге, сыни тұрғыдан ойлауға қабілетті, өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайларда өмір сүруге дайын;
 • психикалық, психофизиологиялық дамудың жалпы, өзіндік және жеке ерекшеліктерін есепке алу құралдарын және инклюзивті білім беру құндылығын пайдалана алады, әртүрлі жас деңгейіндегі мінез-құлықты және қызметті реттеу ерекшеліктерін біледі;
 • психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістеріне ие, талдау жасау, синтездеу, өнімді жасау, гипотеза, феноменді немесе оқиғаны жүйелі түрде түсіндіруді әртүрлі көздерден шығармашылық түрде түрлендіреді, педагогикалық қызметке шығармашылық, ғылыми-зерттеу тәсілдерін қабылдайды;
 • әртүрлі жастағы балаларды дамытудың диагностикалау әдістерін қолдануға, оқытудың әртүрлі теорияларының білімдерін білу, оқушылардың субъективтілігін, қарым-қатынастарын, адамгершілік пен толеранттылығын дамытуға, әдістемелік тәсілдерді оқытуға және тәрбиелеуге үйрету;
 • балалардың әртүрлі қызмет түрлерін ұйымдастыру әдістеріне ие, студенттердің ғылыми-зерттеу және жобалық жұмыстарымен байланысты сабақтан тыс іс-әрекеттерді ұйымдастырудың әдістерін, оқу үрдісіндегі заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (SMART және STEM технологиялары) жас ерекшеліктеріне сәйкес жүзеге асырады;
 • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық білім берудің заңдары мен қағидаларын ескере отырып, көп мәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру жолдарын иеленеді;
 • студенттерді өзгеретін еңбек нарығына бейімдеу үшін қажетті біліктілікті дамытуға үйренуге және ұтқырлыққа қабілетті кәсіби міндеттерді шешуге арналған пәнаралық және ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатысуға қабілетті.
Top