Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01513 Биология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • биологияның заманауи салаларында және биологияны оқыту әдістемесде қолданылатын зерттеу әдістерін таңдау
  • өзінің жаңа ғылыми-педагогиялық идеяларын шоғырландырады, ғылыми биологиялық танымның аясын кеңейте отырып, өз білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлайды
  • заманауи биологиялық теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын дербес ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізеді
  • ғылыми-педагогикалық зерттеулер үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру, жұмыс құрылымының логикасын әзірлейді және қорытынды жасайды
  • биологиялық білім беру саласында зерттеулер жүргізу және алынған нәтижелерді практикалық қызметке енгізеді
  • халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда мемлекеттік, орыс, шет тілдерінде көпшілік алдында сөз сөйлеу және шешендік өнер дағдыларын меңгерген
  • Білім беру процесін жүйелеуде оқыту нәтижелерін бағалау әдістемесін әзірлеу
  • ғылыми биологиялық жаңалықтар мен әзірлемелерге зияткерлік және меншік құқықтарын қорғайды, инновациялық технологияларды пайдалана отырып ғылыми ақпаратты тасымалдау тәжірибесі мен патенттік іздеу жүргізеді
Top