Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10126 Медициналық-профилактикалық іс в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға, халықтың денсаулық жағдайын нығайту мақсатында практика мен ғылымда озық инновациялық ақпараттық технологияларды қолдануға және дамытуға қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы BM089 Медициналық-профилактикалық іс
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • 1-ОН Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқатына қауіп төндіретін проблемаларды анықтауға қабілетті, сондай-ақ қадағалаудың тиімділігін бағалайды. Ақпаратты сыни және тиімді түрде ұсыну: нәтижелерді жақсарту және жұмыс сапасын қамтамасыз ету үшін талдау, мәселелерді шешу және дәлелді шешімдер қабылдау кезінде сыни ойлау дағдыларын қолдану.
 • 2-ОН Эпидемиологиялық процесті басқару және практика үшін аурулардың себептері туралы заманауи білімді қолданады, қоршаған ортаның әртүрлі объектілерінің сапа көрсеткіштерін, кәсіби қызметті, балалар мен жасөспірімдердің физикалық даму көрсеткіштерін бағалай алады, аурулардың алдын алу ұсынымдары түрінде өз тұжырымдарын тұжырымдай алады, тәуекелдерге мониторинг, талдау және болжау жүргізеді
 • 3-ОН Қоғамдық денсаулық мәселелерін, оның ішінде қазіргі заманғы білім беру, мінез-құлық және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, тиімді шешу үшін билік органдарымен, ұйымдармен, Халықпен, қоғамдастық мүшелерімен, бұқаралық ақпарат құралдарымен тиімді кәсіби, тұлғааралық, пәнаралық, өзара іс-қимыл жасайды.
 • 4-ОН Қоғамдық денсаулық жүйесін бағалауды жүзеге асыруға қабілетті, санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар жүйесіне үлес қосады, эпидемиологиялық қауіпсіздікті қолдау үшін қоғамдастықпен әріптестік қатынастарды дамытуға қатысады, қоғамдық маңызы бар нәтижелерге қол жеткізу үшін ұлттық, өңірлік және популяциялық деңгейлерде іс-шаралар бағдарламаларын әзірлейді.
 • 5-ОН Барлық кәсіби қызмет барысында білім алуға, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуге қолданылатын білім мен практикалық дағдыларды құруға және таратуға жәрдемдесуге қабілетті. Қоршаған ортаның алдын алу және қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы ағымдағы және стратегиялық жоспарлау мен басшылық бойынша ғылыми негізделген шешімдерді орындау бойынша ақпаратты, проблемаларды талдау мен шешуді сыни және тиімді ұсыну туралы ойлау
 • 6-ОН Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын, оның ішінде төтенше жағдайлар кезінде қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында қоршаған ортаның, ауыз судың, мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімнің жай-күйіне санитариялық-эпидемиологиялық бақылауды, тіршілік ету объектілерін қадағалауды, шекараларды аса қауіпті инфекциялардың әкелінуінен және таралуынан қорғауды ұйымдастыруға қабілетті. Эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қызметті стратегиялық жоспарлау және жетілдіру бойынша талдамалық дағдылары бар халықтың денсаулық жағдайын кешенді бағалау дағдыларын көрсетеді.
 • 7-ОН Қазақстан Республикасы халқының денсаулығын қорғаудың эпидемиологиялық перспективасын әкеледі және әзірлейді, санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету жөніндегі саясатты әзірлеуге қатысады.
Top