Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07103 Электротехникалық кешендер және жүйелер в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Электр энергетикалық жүйелердің стационарлық режимдері, классификациялары және математикалық пакеттерді қолдану арқылы режимдердің есептерін шешу туралы білімді біріктіру, әртүрлі экономикалық жағдайларда өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйелерін таңдауға зерттеу жүргізу.
  • Заманауи теориялар мен әдістерге негізделген өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізу, зерттеу ақпаратын талдау және өңдеу.
  • Кәсіби салада жаңа идеяларды сәтті жүзеге асыруға дайындығын көрсету; қабылданған шешімдердің тиімділігін бағалау және анықтау қабілеті.
  • Қозғалтқыштарды іске қосу және өздігінен іске қосу процестері, олардың жабдыққа әсері туралы алған білімдерін қолдана білу, сонымен қатар кәсіпорынның электр энергетикалық жүйесіндегі жүктемелердің әсерін және жүктеме түйінінің тұрақтылығын зерттеу мүмкіндігін көрсету.
  • Электр энергетикалық жүйелердің жұмыс істеуін талдау және жақсарту үшін заманауи математикалық әдістерді қолдана отырып, олардың режимдерін оңтайландыру дағдыларын қолдану.
  • Әр түрлі бұзылулар кезіндегі электр энергетикалық жүйесінің жұмыс жағдайларын талдау және білімдерін қалыптастыру, авариялық автоматтандыру жүйесін таңдау шараларын әзірлеу.
  • Электр энергетикасы саласындағы Оқу мәтіндерін дайындау мен жазуды жүзеге асыру, ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-көпшілік мәтіндерді талдай білу.ғылым мен техниканың дамуының негізгі заңдылықтарын жүйелеу қабілеті
Top