Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04103 Қаржы (профильді бағыт) в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Қаржылық стратегиялық менеджменті және маркетинті 2019

  Қазіргі экономикалық жағдайда қаржы компаниясын басқарудың тәсілдері мен басымдықтарын анықтау қажет. Маркетингтік қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау, маркетинг принциптеріне негізделген басқаруды басқарудың жүйелі және мақсатты қалыптасуының теориялық білімі мен тәжірибелік дағдыларын стратегиялық қаржылық басқару және маркетингтік зерттеулерді басқару, қаржыны басқару процесі, кәсіпорынның қаржы ресурстарын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің пәні – қазіргі басқару үлгілерінің мысалында корпорацияны басқарудың қазіргі тәжірибесімен танысу. Пәнді оқытудың мақсаты-корпоративтік басқару жүйесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру, сондай-ақ практикалық қызмет үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскерлік коммуникациялар және қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты тыңдаушылардың іскерлік коммуникация және қақтығыстарды басқару саласындағы білім негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері оның пәнінің мазмұны мен ерекшелігімен анықталады және кәсіби қызмет және т. б. барысында іскерлік қарым-қатынасқа байланысты негізгі мәселелерді зерттеумен шектеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы теориясы 2019
  Несиелер: 4

  Пән базалық теориялық пән болып табылады, ол "Қаржы" мамандығының магистранттарын арнайы толық курспен таныстырады.пәндер тура келетін имизучить.Магистрант ақша, қаржы, несие, сақтандыру, салық салу табиғатының теориялық және практикалық мәселелерін меңгеруі, сондай-ақ өзі таңдаған мамандығының маңыздылығына, қажеттілігіне және өзектілігіне көз жеткізуі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" курсы бойынша магистранттарды оқыту – менеджменттің әртүрлі деңгейлерінде қазіргі ұйымды басқару үшін қажетті білім, білік және практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру және ұйымның даму мақсаттарына қол жеткізу үшін оларды барабар және тиімді пайдалануға қабілеттілігі мен дайындығын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банк қызметінің маркетингі 2019
  Несиелер: 5

  Банкте маркетингтік қызметті ұйымдастыру негіздерін, қазіргі заманғы банктік өнімдер мен қызметтерді, банктік қызметтер нарығының ерекшеліктерін, оның Қазақстандағы дамуының қазіргі тенденцияларын зерттеу; банктегі маркетингтік коммуникация жүйелерін, оның ішінде мақсаттар мен міндеттерді, маркетингтік коммуникациялардың әр түрлі құралдарының функциялары мен рөлін, банкте кешенді маркетингтік зерттеу жүргізудің кезеңдері мен әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық стратегиялық менеджменті және маркетинті 2019
  Несиелер: 5

  Қазіргі экономикалық жағдайда қаржы компаниясын басқарудың тәсілдері мен басымдықтарын анықтау қажет. Маркетингтік қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау, маркетинг принциптеріне негізделген басқаруды басқарудың жүйелі және мақсатты қалыптасуының теориялық білімі мен тәжірибелік дағдыларын стратегиялық қаржылық басқару және маркетингтік зерттеулерді басқару, қаржыны басқару процесі, кәсіпорынның қаржы ресурстарын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" пәнін оқу тыңдаушылардың теориялық білімдері мен еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешуге қатысы бар адамдардың психикалық процестерін зерделеуге қазіргі заманғы психологиялық әдіснаманы қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банк қазметін басқару и2019
  Несиелер: 5

  Пән банкіде персоналды басқарудың ерекше өзіндік қызметі туралы теориялық-методологиялық білімді, сонымен қатар объект - персонал болып табылатын нақты басқару міндеттерін шешуде аналитикалық ойлау мен ғылыми көзқарасты үйренеді. Банк деңгейінде персоналды басқару бойынша ұйымдастырушылық-экономикалық және әлеуметтік-психологиялық қатынастармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы менеджменті (ілгерілемелі курс) 2019
  Несиелер: 4

  компанияның меншікті және қарыз капиталын тиімді пайдалану әдістерін, ең аз пайда алу жолдарын, капиталдың тез өсуін зерттейтін қаржы ғылымы. Қаржылық менеджмент инвесторлар үшін компанияны қызықсыздан тартымдыға дейін тез және оңай өзгерту туралы сұраққа жауап береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 2

  Магистранттарды ресурс тиімділігі мен энергия тиімділігіне бағытталған кәсіпорындар мен ұйымдарда процестерді басқаруға дайындау; ұйымдағы бизнес-процестерді басқарудағы жобалау-ұйымдастыру қызметі шеңберінде мақсатқа бағытталған басқару қызметіне дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастыру тәртібі
  Несиелер: 2

  Пән екі дербес, бірақ өзара байланысты кәсіби білім салаларын біріктіреді, онда ұйымның феноменімен байланысты ғылыми ізденістер мен арнайы зерттеулер кеңінен жүргізіледі, ұйымдардың адамдардың өмірі мен мінез-құлқына әсері, ұйымның дамуы, олардың қайта құрылуы және менеджерлер мен қызметкерлердің қызметін тиісінше өзгерту бойынша нақты материалдар жинақталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  Бұл пән жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түріндегі шетел тілінде ауызша байланыс жасау, мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және қоғамдық-саяси бағытындағы мақалаларды оқу және соңынан өңдеп, алынған ақпаратты өз түсінігінің пайдалавну дағдыларын ары қарай дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР-ғы бюджеттік басқару жүйесы 2019
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары ретінде экономиканы басқару үшін мемлекет пайдаланатын экономикалық санат ретінде қарастырады.Курста Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесінің негіздері, бюджеттің жеке түрлерінің мазмұны мен міндеттері, қаржы органдарының бюджеттік жүйені басқару бойынша жұмысы қисынды түрде қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банк менеджменті (ілгерілемелі курс) 2019
  Несиелер: 5

  .«Банк менеджменті» банк саласын басқару жүйесін дамыту стратегиясын зерделейді.Банктерді басқару принциптерін зерттеу болашақ маманның алдында менеджмент жүйесінің қызықты және әр түрлі перспективаларын ашады. Басқару концепциялары мен әдістері бизнес пен банктің басқа да функцияларымен кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиалық банк менеджменты 2019
  Несиелер: 5

  Егер маман басқарудың заманауи әдістерімен таныс болмаса, бизнес саласындағы кез келген білім толыққанды болып саналмайды.Басқару принциптерін зерттеу болашақ маманның алдында мансаптық өсудің қызықты және әртүрлі перспективаларын ашады. Басқару концепциялары мен әдістері бизнестің басқа да функцияларымен кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Модуль ағылшын тілінің іргелі негіздерін және кәсіби-бағытталған білімді қалыптастыру мен жүйелендіруге бағытталған.Сондай-ақ, зерделейді қазіргі заманғы менеджментті жүйелі және терең теориялық зерттеу, психикалық қызметтің, құбылыстардың заңдары мен мәні және адамның өзін және қоршаған әлемді танудағы, оның қызметі мен қарым-қатынасындағы олардың рөлі.

 • Код ON2

  Модуль коммуникативтік категориялық аппаратты, коммуникация түрлерін, дұрыс қарым-қатынас пен өзара іс-қимыл дағдыларын меңгеруді, іскерлік коммуникацияның практикалық қолдануының мүмкіндіктерін, оның өмірлік ортамен және сөйлеу мінез-құлқымен өзара байланысын түсінуді үйренеді.Сондай-ақ, компанияның басқаруына мемлекеттік және корпоративтік араласу негіздері, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін жедел ағымдағы басқарумен байланысты менеджмент функциялары.

 • Код ON3

  Модуль қаржы институтта-рының құрылымы мен құралдары туралы және олардың қазіргі заманғы қызмет ету ерекшеліктері туралы түсініктерді, менеджмент пен маркетингтің мәні мен теориялық білім негіздерімен таныстырып, менеджмент және маркетинг стратегиясын, оларды прак-тикада пайдалану дағдысын және тиімділігі жоғары коммуникация түсінігін, және нақты қаржы институттары-ның коммерциялық қызметін нәтижелі басқаруды зерттейді.

 • Код ON4

  Модуль банк қызметінде және кредиттік ұйымдарда Страте-гиялық жоспарлау және кор-поративтік басқару принцип-тері мен әдістерінің негіздерін оқытады.Сонымен қатар қаржылық және банктік қыз-меттер маркетингін жүргізу әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерімен таныстырады. Нарықтық мүм-кіндіктерді талдауға, мақсатты нарықтарды таңдауға және маркетингтік қызмет жүйесіне ерекше назар аударылады.

7M04103 Қаржы
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Қолданбалы қаржы
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04103 Корпоративтік қаржы
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Қаржы
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04103 Қаржы
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Қаржы (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top