Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10122 Фармация в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақстан халқына фармацевтикалық көмекті ұйымдастырудағы білімі мен іскерлігін көрсетеді. Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес халықты сапалы, тиімді қауіпсіз дәрілік заттармен (ДЗ) және медициналық бұйымдармен (МБ) қамтамасыз етеді.
 • Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамасының және тиісті фармацевтикалық практиканың (GDP, GPP, GSP) талаптарына сәйкес дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізуді жүзеге асырады.
 • Дәріхана жағдайында дәрі – дәрмектерді дайындайды-медициналық ұйымның талаптары мен дәрігердің рецептілері бойынша дәріхана өндірісінде (экстемпоральды дайындау) дәрі-дәрмектерді дайындауды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті.
 • ДЗ мен МБ өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастырады, ҚР қолданыстағы заңнамасының және тиісті өндірістік практиканың (GMP) талаптарына сәйкес өндіріс процестерін басқаруды жүзеге асырады.
 • Дәрілік өсімдік шикізатын (ДӨШ) дайындауды, қабылдауды және стандарттауды жүзеге асырады.
 • ДЗ, ДӨШ, фармацевтикалық субстанциялардың, қосалқы заттардың сапасын бақылауды, токсикологиялық маңызды заттардың химиялық-токсикологиялық талдауын жүзеге асырады.
 • Дәрілік заттарды тиісінше пайдалануды жүзеге асырады: дәрілік заттарды тағайындау, кәсіби кеңес беру, дәрілік заттардың артықшылықтары, қауіптері және ықтимал жанама әсерлері туралы маңызды ақпарат беру.
 • Фармацевтикалық қызметті ұйымдастырады және дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету процестерін тиімді басқарады. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналымы саласындағы субъектілердің денсаулық сапасын жақсартуға және денсаулық сақтау жүйесі қызметінің нәтижелеріне ықпал етуге қабілетті.
 • Денсаулық сақтау стейкхолдерлері арасындағы тиімді коммуникацияларды көрсетеді, пәнаралық байланыстарды, үздіксіз кәсіби дамуға мотивацияны дамыта алады, мәдени төзімділікке ие.
 • Көшбасшылық қасиеттерін (мансаптың алғашқы кезеңдерінен бастап) және командада жұмыс істеу қабілетін көрсетеді.
 • Кәсіби құзыреттілікті дамыту үшін ғылым, фармация және денсаулық сақтаудағы тұрақты өзгерістер негізінде үздіксіз кәсіби дамудың жеке жоспарының даму траекториясын таңдауға, өмір бойы білім алуға ұмтылады.
 • ДЗ және МБ-ды іздеуге, зерттеуге және дамытуға қабілетті.
Top