Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02155 Дирижерлеу в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мәдениет және өнер мекемелерінде шығармашылық, ғылыми және ұйымдастырушылық-басқару жұмыстарын жүзеге асыруға қабілетті, жауапкершілік пен тәуекелдерді өз мойнына ала алатын, өз білімі мен тәжірибелік қызметі саласында құзыретті оркестрлердің/хорлардың, ансамбльдердің сұранысқа ие кәсіби дирижерлерін даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M027 Дирижирлеу
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер

Оқыту нәтижелері

 • Оркестр мен хорға жетекшілік ету, жеке көркемдік концепцияларын білдіре отырып, оркестр мен хорға арналған шығармаларды жоғары кәсіби деңгейде түсіндіру қабілетін көрсету.
 • Әртүрлі оқу, кәсіби, көркемөнерпаздар, әуесқой ұжымдар құрамында ансамбльдік, оркестрлік, хордың (а капелла мен фортепианоның сүйемелдеуіндегі балалар, әйелдер, ерлер, аралас) орындаушылық және концерттік қызметін, дайындық жұмыстарын жүзеге асыруды көрсете білу.
 • Кәсіби мәселелерде терең және жан-жақты білімді көрсету, магистрлік диссертацияны орындау үшін дирижерлік практиканы, тілдерді, нысандарды, материалдарды, әдістемелерді, стильдер мен техниканы еркін меңгеру.
 • Кәсіби мәселелерді шешу, қарым-қатынас жасау және кәсіби тақырыптары бойынша ақпарат алмасу үшін шет тілін, мәтіндік деректерді, ресурстарды және тұжырымдамаларды меңгеру.
 • Басқарушылық қызметтің психологиялық негіздерін, басқару жүйелерін талдау тәсілдерін білу, басқарушылық қызмет түрлерінің дағдыларын көрсету.
 • Симфониялық партитураны фортепианода орындау дағдыларын көрсету.
 • Заманауи және отандық музыкалық мәдениеттің өзекті мәселелерін түсіну, теориялық және тарихи музыкатану, этномузыкатану саласындағы жаңа үрдістерді білу, дирижерлік өнердің теориясы мен практикасын ақпараттық қолдау үшін тиісті әдебиеттерді және/немесе басқа ресурстарды пайдалана отырып, пәнаралық зерттеу әдістерін меңгеру, жобаларды басқарудың заманауи әлемдік тәжірибесін пайдалана отырып, арт-жобаларды сараптау және бағалау.
 • Ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, әртүрлі контекстерден немесе көздерден білімді біріктіре білу, озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жобаны ресімдеу және көпшілік алдында таныстыру.
 • Джаз импровизациясының теориясы бойынша (аккордтардың құрылымы, гармоникалық қозғалыс принциптері, стандартты гармоникалық тізбектер) білімдерін көрсету, джаз стандартында импровизация ойнау.
 • Дыбыс жазу терминологиясын, студиялық дыбыс жазудың негізгі кезеңдерінің мазмұнын, үлкен ұжымдардың дыбыс жазу мәселелері мен оларды жеңудің практикалық жолдарын білуді көрсету.
Top