Жаңа білім беру бағдарламасы

7M08705 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру (2 жыл) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Зерттелетін және зерттелетін жүйелер мен құрылғылардың тиімділігін, сондай-ақ өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін бағалауда қазіргі заманғы экономикалық теорияның әдістерін қолдану.
  • Кәсіби қызмет нысандарының физикалық, математикалық және компьютерлік үлгілерін құру, инженерлік есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдану, заманауи бағдарламалық өнімдерді пайдалану.
  • Кәсіби қызмет объектілерінде теориялық және эксперименталды зерттеулерді жүзеге асыру, Жабдықтарға қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру, Жабдықтың техникалық жағдайын бақылау және бағалау, ұсыныстар әзірлеу, теориялық және эксперименталды жұмыс бойынша аналитикалық есептер жасау.
  • Зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, өзінің кәсіби қызметінде ғылымның, техниканың және технологияның жетістіктерін пайдалану, кәсіби ортада шет тілінде қарым-қатынас жасау және өз ойын білдіру, шешімдерді негіздеу кезінде ғылыми дәлелдеме және сендіру.
  • Кәсіби қызмет нысандарының, олардың жүйелері мен элементтерін жобалау, параметрлер мен көрсеткіштерді есептеу және анықтау, Жабдық жұмысының ұтымды режимін зерттеу және қалыптастыру, жаңа технологияларды енгізуді талдау және бағалау.
  • Кәсіби міндеттерді шешу үшін жеке немесе ұжымдық орындалатын тиімді және стреске төзімді жұмысты ұйымдастыру, жұмыс нәтижелерін жоспарлау және бағалау.
Top