Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04104 Іскерлік әкімшілік (MBA) в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Қолданбалы ұйымдастырушылық мінез-құлық әдісі бойынша сапа талаптарын, өндірістік және кадрлық саясатты орындау мерзімдерін ескере отырып, ғылымды қажет ететін өнімді құру кезінде оңтайлы шешімдерді таңдайды
  • Компанияларды басқарудың экономикалық және құқықтық әдістерінің сыни нүктесін, сондай-ақ кәсіпорындарды басқаруды жетілдіру бойынша бизнес-талдау жүйесін дәлелдейді
  • Процестер мен кадрлық активтерді басқару қабілеттерін, менеджердің кәсіби қасиеттерін, бизнес саласындағы дағдыларды, компанияны оңтайландыру стратегиясын, менеджердің жедел және стратегиялық міндеттерін жетілдіреді
  • Шешімдер қабылдау, экономикалық, қаржылық және ұйымдық басқару модельдерін құру кезінде оларды басқарудың нақты міндеттеріне бейімдеу арқылы ақпаратты сандық және сапалық талдау дағдыларын анықтайды
  • Жеткізу логистикасын ұйымдастыруды, бақылау тізбегін және логистикалық қызметтің сапасын, сондай-ақ тауарларды сатып алушылардың қажеттіліктерін және оларды маркетингтік коммуникациялар арқылы қалыптастыруды тексереді
  • Стратегиялық басқарудағы корпоративтік және басқарушылық қасиеттерді, сондай-ақ экономика салаларындағы басқарушылық шешімдер үшін компаниялардың функционалдық құрылымдары арасындағы өзара байланысты білдіреді
  • Халықаралық ортада бәсекелестік тұрғысынан шешімдер жасай отырып, бизнес пен басқарудың проблемалық аспектілерін талдайды
  • Кәсіпорында персоналды басқару жүйесін дамыту үшін адами ресурстарды, кадрлық әлеуетті, персоналды басқару технологиясын бағалайды
Top