Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07208 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Мұнай және газ геохимиясы саласындағы зерттеулерді талдайды, әр түрлі аймақтардағы бір жастағы құрылымдық бірліктердің жалпы ерекшеліктерін, артезиан бассейндерінде терең жер асты суларының қалыптасуының аймақтық заңдылықтарын белгілейді.
  • Мұнай-газдылықты болжау кезінде қолданылатын негізгі гидрогеологиялық көрсеткіштерді зерттей отырып, жер асты сулары кен орындарының қалыптасу ерекшеліктерін және жер асты суларының геохимиясы туралы күрделі идеяларды синтездейді.
  • Практикалық қызметте зерттеудің заманауи әдістерін қолдана отырып, геологиялық барлау ақпаратын өңдеу мен түсіндірудің жаңа әдістерін енгізеді.
  • Шөгінді жыныстардың жинақталу жағдайлары мен шөгінді түзілімдердің фациалдық талдауының геологиялық мәндерін қазіргі таңдағы аналогтардың қарқынды зерттеулерімен салыстыра отырып талдайды.
  • Аймақтың геологиялық материалдарын жүйелі талдау негізінде облыс учаскелерінің қатты пайдалы қазбалардың перспективасын анықтау арқылы геологиялық мәселелерді шешудің жүйелі тәсілін әзірлейді.
  • Ғылыми-академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасайды, ғылыми форумдарда, конференцияларда, семинарларда сөз сөйлеу және зерттеу нәтижелерін жоғары дәйексөзді, озық ұлттық және халықаралық басылымдарда жариялау арқылы дербес ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұсынады.
  • Типтік стратиграфиялық қималардың түріне байланысты, ғылыми-зерттеу немесе өндірістік қызмет процесінде нақты деректерді дербес талдау және шығармашылық жинақтау үшін қажетті дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыра отырып, геодинамикалық зерттеулердің ерекшеліктері туралы білімін қолданады
  • Ақпаратты өңдеудің (геофизикалық, гидрогеологиялық) заманауи технологияларын пайдалана отырып, ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттырады және зертханалық және ғылыми эксперименттерді жүзеге асырады.
Top