Жаңа білім беру бағдарламасы

8D08703 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Энергиямен қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығын автоматтандыру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру саласында, оның ішінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып қазіргі заманғы технологияларды пайдалану.
  • Техникалық жүйелерді басқару және технологиялық процестерді автоматтандыру саласында теориялық және эксперименттік зерттеулер әдіснамасын қолдану.
  • Құрылатын және жаңғыртылатын энергиямен қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығын автоматтандыру жүйелері үшін жұмыс істеу сенімділігін, сапасын және тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін заманауи әдістер мен технологияларды әзірлеу және енгізу.
  • Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша кәсіби салада жоғары заманауи деңгейде оқытушылық қызметті жүзеге асыру.
  • Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мәселелері бойынша зерттеу ұжымының жұмысын ұйымдастыру.
  • Техникалық-экономикалық сипаттамаларды бағалау әдістерін, жүйелердің сенімділігін, сапасын және тиімділігін арттыру тәсілдерін қолдану.
  • Энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру жүйелері жабдықтарының техникалық жай-күйін бақылауды және диагностикалауды жүзеге асыру, оның алдын алу сынақтары мен жөндеуін жүргізу.
Top