Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07107 Техникалық жүйелерді басқару в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Техникалық жүйелерді басқару және автоматтандыру, цифрландыру технологиялары мәселелері бойынша зерттеу ұжымының жұмысын ұйымдастыру
  • Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша кәсіби салада жоғары заманауи деңгейде оқытушылық қызметті жүзеге асыру.
  • Техникалық жүйелер мен кешендерді цифрландырудың қазіргі заманғы технологияларын, оның ішінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып пайдалану.
  • Құрылатын және жаңғыртылатын басқару және автоматтандыру жүйелері үшін жұмыс істеу сенімділігін, сапасын және тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін қазіргі заманғы әдістер мен технологияларды әзірлеу және енгізу
  • Техникалы-экономикалық сипаттамаларды бағалау әдістерін, жүйелердің сенімділігін, сапасын және тиімділігін арттыру тәсілдерін қолдану.
  • Техникалық жүйелерді басқару және технологиялық процестерді автоматтандыру саласында теориялық және эксперименттік зерттеулер әдіснамасын қолдану.
  • Басқару және автоматтандыру жүйелері жабдықтарының техникалық жай-күйін бақылау мен диагностикалауды жүзеге асыру, оның алдын алу сынақтары мен жөндеуін жүргізу.
Top