Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7R01113 Психиатрия ересектердің, балалардың в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Психикалық және іс-әрекеттік бұзылыстары бар, оның ішінде психоактивті заттарды қолдануға байланысты балалар мен ересектер пациенттерінің профилактикасын, диагностикасын, лечение, медициналық-әлеуметтік оңалтуын, психиатриялық, медициналық куәландыруды және оның ішінде балалар тұрғындарының сараптамасын өз бетінше орындайтын, маманның сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті дәрігермен қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Резидентура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 140
 • Білім беру бағдарламаларының тобы R013 Психиатрия ересектердің, балалардың
 • Дайындық бағыты 7R011 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • Аурудың клиникалық көрінісін ескере отырып емдеу жоспарын әзірлеу, дәрілік препараттардың, дәрілік емес терапия әдістерінің қолданылуын білу, патологиялық процестің белсенділігінің динамикасын және жүргізілген емдеу-диагностикалық, дәрілік емес іс-шаралардың тиімділігін бағалау; психикалық ауытқулары бар науқасты әлеуметтік-еңбекпен оңалту жөніндегі іс-шараларды жүргізу; оның заңды өкілдерін, диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес көрсетілетін қызметтер мен медициналық емдеу шеңберінде емдеу әдістерін таңдау мүмкіндігі туралы хабардар ету;
 • Пациенттің клиникалық белгілерін бағалау: психикалық және іс-әрекеттік бұзылыстарының негізгі патологиялық белгілері мен синдромдарын сипаттау; жетекші синдром бойынша дифференциалды диагностика жүргізу; аурудың сатысын анықтау, психикалық бұзылулардың ауырлығы мен тереңдігін бағалау; зерттеу нәтижелерін түсіндіру; психикалық және іс-әрекеттік бұзылыстар аурулары мен проблемалардың халықаралық статистикалық жіктелуін ескере отырып, соңғы клиникалық диагнозды қою
 • Пациенттің жалпы, диагностикалық, емдеу шаралары мен процедураларына қажеттіліктерін анықтау, қабылданатын шаралар мен процедуралардың тәуекелдерін бағалау, қажетті жалпы, диагностикалық, емдік практикалық дағдыларды жүргізу
 • Психикалық және мінез-құлық бұзылыстары бар пациенттердің медициналық құжаттамасының деректерін талдау және мониторингілеу және көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын жақсарту үшін практикалық қызметте ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану
 • Пациент үшін ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін пациентпен, оның қоршаған ортасымен, денсаулық сақтау мамандарымен өзара әрекеттесу, төтенше жағдайларда, стационарлық жағдайларда қауіптер мен қорғаныс факторларын бағалау және медициналық көмектің қауіпсіздігі мен сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін ең тиімді әдістерді қолдану деңгейін көрсету, әртүрлі жастағы психикалық және іс-әрекеттік бұзылыстары бар науқастарға, сондай-ақ өмірге қауіп төндіретін жағдайларда, төтенше жағдайларда, эпидемияларда, жаппай зақымдану ошақтарында халыққа психологиялық қолдау көрсету, негізгі өмірлік маңызды көрсеткіштердің мониторингін білу, білікті шұғыл медициналық көмек көрсету
 • Анамнезді жинау, физикалық тексеру жүргізу, психикалық және іс-әрекеттік бұзылыстары бар науқастың жалпы және психикалық жағдайын бағалау, клиникалық пайымдаулар мен шешімдер қабылдау, түсініктемелер мен ұсыныстар беру; медициналық тиісті құжаттаманы ресімдейді, диагностикалық, емдеу шараларын жүргізу туралы әр түрлі жастағы науқасты немесе оның заңды өкілін хабардар етеді; көрсеткіштерді, қарсы көрсеткіштерді, тәуекелдерді және зерттеу әдістерінің диагностикалық маңыздылығы; бейінді мамандармен кеңесу немесе клиникалық көрсеткіштер бойынша емдеуге жатқызу мәселесін шешу, еңбекке қабілеттілігінен уақытша және тұрақты айырылу сараптамасы, медициналық қызметтер шеңберінде психикалық және іс-әрекеттік бұзылыстары бар әр түрлі жастағы пациенттерге медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу мақсатында пациент-орталықтандырылған клиникалық бағалау жүргізу және жүргізу тактикасының жоспарын жасау
 • Қоғамда қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды ескере отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыру; дәрігерлік әдеп ережелерін, құпия ақпаратпен жұмыс істеу жөніндегі заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді сақтау; дәрігерлік құпияны сақтай білу
 • Ақпараттық деректер базасында ақпаратты тиімді іздеуді жүзеге асыру, ғылыми деректерді талдау және зерттеу және аналитикалық тәсілді көрсету; пациенттердің денсаулығына байланысты ғылыми зерттеулерге негізделген деректерді бағалау және игеруРО-11 Салауатты өмір салтын насихаттау-профилактикалық іс-шараларды, санитарлық-ағарту жұмыстарын, халық арасында скринингтер, әртүрлі жастағы психикалық және мінез-құлық бұзылыстары бар пациенттерді диспансерлеуді жүргізу
 • Пациенттің денсаулығы мен өмір сапасына әсер ететін психологиялық және әлеуметтік факторларды бағалай алады, әр түрлі жастағы науқастарға әртүрлі жағдайлар мен ауруларда психоэмоционалды қолдау көрсете алады
 • Салауатты өмір салтын насихаттауды-профилактикалық іс-шараларды, санитарлық-ағарту жұмыстарын, халық арасында скринингті, әртүрлі жастағы психикалық және мінез-құлық бұзылыстары бар пациенттерді диспансерлеуді жүргізу
Top